Uszkodzenie serca

Zespół Dresslera

.. ...surowicy; obraz płaszczowego uszkodzenia serca w zapisie EKG. Leczenie zespołu Dresslera. Terapia zespołu Dresslera polega na podawaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ - Aspiryna 1, 5 - 3g/dobę ). W przypadku znacznego narastania płynu lub w sytuacji gdy wysięk jest oporny..

Niewydolność serca

.. ...objawów spowodowanych uszkodzeniem mięśnia sercowego. O niewydolności mówimy gdy pojemność minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolność może dotyczyć prawej, lewej komory lub obu tych komór łącznie. Przyczyny..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...hipotonii wynikającej z uszkodzenia lewej komory. Rozległy zawał może obejmować odnogi znajdujące się w przegrodzie międzykomorowej i powodować bradykardię. W tej sytuacji śmiertelność jest wysoka. Czasowa stymulacja i leczenie inotropowe ( zwiększające kurczliwość ) są konieczne w..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...niedokrwienia i pozawałowego uszkodzenia serca. Wskazania do scyntygrafii perfuzyjnej. choroba wieńcowa, zwłaszcza w przygotowaniu do wszczepienia by - passów lub koronaroplastyki; nietypowe formy zawału mięśnia sercowego; elektrokardiograficzne i/lub biochemiczne trudności diagnostyczne..

Sztuczne zastawki serca

.. ...zaburzenia hemodynamiczne. Uszkodzenie zastawek może mieć miejsce w przypadku gorączki reumatycznej, wad wrodzonych serca lub infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Uszkodzenie zastawek może być również wynikiem uszkodzenia lub przeciążenia mięśnia sercowego. Pacjent poddawany operacji..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...miażdżyca, która powoduje uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych ( zmiany miażdżycowe dotyczą także innych tętnic ), a następnie powstanie zmian powodujących zwężenie światła naczynia wieńcowego - mówimy wtedy o chorobie wieńcowej; wymienione poniżej inne przyczyny choroby niedokrwiennej..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...uszkodzenie przerosłej mięśniówki w lewej komorze serca za pomocą cewników wewnątrznaczyniowych ( bez konieczności otwierania klatki piersiowej ), operacyjne nacięcie lub wycięcie przerosłej mięśniówki...

Arytmia serca

.. ...zaburzenia może być uszkodzenie tego układu, na przykład blizna po zawale serca w obrębie komórek wchodzące w skład układu. Przyczyną arytmii może być też obecność dodatkowych dróg przewodzenia impulsów ( np. w zespole WPW ) albo obecność ektopowych źródeł rytmu. Są to grupy komórek poza..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...mięśniowej, obkurczenia, uszkodzenia śródbłonka, zmiany reaktywności naczyń ( skurcz - rozkurcz ). Efektem jest wzrost oporu naczyń płucnych. Takie warunki zmuszają prawą komorę do wzmożonej pracy, co powoduje przerost mięśnia sercowego i rozstrzeń w obrębie prawej komory i w..

Oś serca

.. ...budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia ( typowo - bloki odnóg pęczka Hisa ) lub z uszkodzeniami układu ( blizna po zawale serca )...

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...zastawki trójdzielnej leżą uszkodzenia płatków zastawki. Uszkodzenia mogą powstawać na tle zwyrodnienia, mogą także być związane z chorobą reumatyczną, zapaleniem wsierdzie czy chorobą tkanki łącznej ( np. toczniem ). Niedomykalność jest czasem konsekwencją wrodzonych wad serca...

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...Występuje na skutek uszkodzenia płatków zastawki ( zrośnięcie się płatków brzegami ) w przebiegu choroby reumatycznej serca. Może być także spowodowana obecnością nieprawidłowej masy w prawym przedsionku ( śluzak, skrzeplina ). Atrezja ( zarośniecie ) zastawki trójdzielnej występuje..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle chorób tkanki łącznej ( np. RZS, ZSSK ) czy na tle zmian zwyrodnieniowych związanych z wiekiem. Często niedomykalność ma charakter czynnościowy, to znaczy,..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...dochodzi do trwałego uszkodzenia. Zajęcie układu nerwowego objawia się w postaci pląsawicy, czyli mimowolnych ruchów głowy, mięśni mimicznych twarzy, rąk. Również i to powikłanie mija samoistnie. Najpoważniejszym powikłaniem choroby reumatycznej jest zajęcie serca. Zapalenie może..

Choroba Kawasaki

.. ...także mięśnia sercowego. Uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych stwarza warunki do powstawania tętniaków i skrzeplin. Może dojść do zawału serca. Zapalenie mięśnia sercowego sprzyja z kolei wystąpieniu zaburzeń rytmu. Odległym powikłaniem choroby, na skutek włóknienia pozapalnego, mogą być..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...Mogą powodować trwałe uszkodzenia aparatu zastawkowego i są przez to przyczyną nabytych wad serca w postaci niedomykalności lub stenozy ( zapalna zlepienie się płatków ) zastawek. Jeśli wegetacje są duże i ruchowe, stwarzają dodatkowo ryzyko wystąpienia epizodów zatorowych. Zaburzenia..

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...przebiegu RZS może dojść do uszkodzenia zastawek serca, zapalenie wsierdzia oraz rozwoju kardiomiopatii ( guzki reumatoidalne w mięśniu serca ). Rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów opiera się przede wszystkim na konstelacji objawów, badaniach immunologicznych i radiologicznych...

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...do ich postępującego uszkodzenia, zmian morfologicznych i niewydolności. Twardzina układowa ma wiele postaci, zajmuje w różnym stopniu i czasie niemal każdy układ w ludzkim organizmie. Zmiany dotyczące serca mogą się przejawiać jako zaburzenia rytmu i przewodzenia odczuwane przez chorego..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...okresem ciąży. Przyczyną uszkodzenia kardiomiocytów jest prawdopodobnie nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego matki na antygeny płodu. Powstałe przeciwciała reagują krzyżowo z komórkami mięśniowymi serca. Pewne znaczenie przypisuje się także czynnikom infekcyjnym i genetycznym...

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...w pełni kontrolowane uszkodzenie mięśnia sercowego, które znosi arytmię. Według lekarzy, jest to zabieg jest mało inwazyjny dla organizmu chorego; nazywają go „bezkrwawą operacją”. Odbywa się bowiem bez rozcięcia powłok ciała ( jamy brzusznej ) pacjenta, co eliminuje..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...też mniej podatne na uszkodzenie w warunkach ograniczonego dopływu tlenu, tj. takich jakie występują, gdy dochodzi do zawału serca. Jak oceniają autorzy pracy, brokuły działają ochronnie na serce poprzez pobudzanie produkcji białka o nazwie tioredoksyna. Zapobiega ona uszkodzeniu komórek..

Kardiomiocyty z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych

.. ...mięśnia sercowego po uszkodzeniu. Po pierwsze w celu zwiększenia wydajności transplantacji zanim podał zwierzętom komórki wyhodował z niezróżnicowanych ES, komórki mięśnia sercowego. Po drugie zaś żeby poprawić przeżywalność tych komórek w organizmie biorcy, podawał je do uszkodzonego..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...ograniczała obszar całkowitego uszkodzenia mięśnia sercowego i poprawiała jego funkcjonowanie po zawale. Co ważne, już jedna dawka trombopoetyny wykazywała działanie ochronne wobec serca, nie zwiększając jednocześnie liczby płytek krwi. Byłby to efekt niepożądany, ze względu na udział..

Leczenie nadciśnienia zapobiega otępieniu

.. ...nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów - zarówno serca i układu krążenia, jak i nerek. Rośnie także zagrożenie demencją - prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Naukowcy z londyńskiego Imperial College badając grupę starszych pacjentów wykazali, że leki na..

Laserowy rozrusznik serca

.. ...się w sposób nieskoordynowany. Natomiast nie zanosi się na razie, by laserowy rozrusznik znalazł zastosowanie w klinice - z czasem działanie lasera może prowadzić do uszkodzenia naświetlanych komórek...

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...według naukowców m.in. uszkodzenia mięśnia sercowego, złe funkcjonowanie nerek, stany zapalne itp., nawet w sytuacji, gdy objawy takich zaburzeń nie są jeszcze zauważalne. Wychwytując taką anomalię dzięki stosunkowo prostemu badaniu poziomu protein w krwi, można więc będzie dużo..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...operacje płuc, przełyku, uszkodzenie mózgu, czynniki genetyczne. Dwa zasadnicze rodzaje leczenia to leczenie farmakologiczne ( mała ilość leków o udowodnionej skuteczności i silnych, niepożądanych działaniach ubocznych, trudności z ustaleniem jednoznacznych przyczyn choroby ) i..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...niedokrwienną serca i uszkodzeniem pozawałowym lewej komory, a także na pacjentów ze zbyt szybką spoczynkową akcją serca. Okazało się, że u pacjentów z grupy porównawczej ( z częstotliwością skurczów powyżej 70 uderzeń ) zaobserwowano m.in. o 46 proc. wyższe ryzyko hospitalizacji z..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...krążenia sprawia, że uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest do nadmiernej pracy. Nieleczone nadciśnienie szybko prowadzi do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i demencji starczej...

Zawał serca bez blizn?

.. ...wieńcowych. Początkowe uszkodzenie odprowadza do reakcji zapalnej, a w konsekwencji - tworzenia się blizny ( włóknienia ). Zwłókniała część serca przestaje brać udział w tłoczeniu krwi, może je nawet utrudniać. Jak wykazały badania naukowców z University of Wisconsin Madison oraz Cornell..

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. ...które potrafią wyczuwać uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych. Staja się wówczas nagle bardzo lepkie i zaklejają uszkodzone miejsce. Niestety, taki mechanizm może się włączyć także w miażdżycowo zmienionych naczyniach serca czy mózgu Stosowane obecnie leki zmniejszające krzepliwość - jak..

Niewydolność serca a zanik mięśni

.. ...roku życia i polega na uszkodzeniu komórek mięśniowych, początkowo obejmuje mięśnie szkieletowe i osłabia pacjentów, w późniejszej fazie uszkadza mięsień sercowy co prowadzi do śmierci chorego ( zwykle około 20 roku życia ). U ludzi nie chorujących na zanik mięśni, do niewydolności serca..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...mogą ulec gwałtownemu uszkodzeniu, na co organizm odpowiada zwiększeniem krzepnięcia krwi przepływającej w tej okolicy. Prowadzi to do powstania skrzepliny, która zwęża lub całkowicie zamyka tętnicę. Ograniczenie swobodnego przepływu krwi skutkuje natomiast niedokrwieniem odżywianego..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...zagrożone są osoby z uszkodzeniem serca po zawale lub te, które już wcześniej przebyły napady takich arytmii serca. Szanse na uratowanie osoby, u której dojdzie do zatrzymania akcji serca poza szpitalem, wynoszą około 2 - 10 proc. Według lekarzy skuteczną metodą pozwalającą zapobiec..

Nowa metoda leczenia zastawek serca

.. ...chorób polegających na uszkodzeniu zastawek serca w postaci ich zwężenia lub nieszczelności. Zastawka może jednocześnie być zwężona i nieszczelna, także choroba może dotyczyć kilku zastawek jednocześnie ( w sercu są cztery zastawki ). Wady zastawek serca mogą być wrodzone, lub powodowane..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów - zarówno serca i układu krążenia, jak i nerek. Rośnie także zagrożenie demencją - prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Geny wpływają na różnice w ciśnieniu krwi Małe różnice genetyczne między poszczególnymi osobami leżą..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...dojść do nieodwracalnego uszkodzenia serca - zaznaczył prof. Lech Poloński ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Innymi słowy, czas od momentu wystąpienia objawów do udrożnienia tętnicy wieńcowej nie powinien przekroczyć 120 minut, bo tylko wtedy można uratować cały mięsień. Niestety, na..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...polega na kontrolowanym uszkodzeniu nerwu odpowiadającego za podwyższanie ciśnienia krwi za pomocą cienkiego drutu wprowadzonego do naczynia krwionośnego. Koszt operacji jest stosunkowo niski ( w Wielkiej Brytanii - około 4000 funtów ), a pozwala ona zmniejszyć ryzyko udaru mózgu czy..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...pacjenta, można zapobiegać uszkodzeniom mięśnia sercowego związanym z zawałem serca - informuje pismo The Lancet . Do zawału serca dochodzi z powodu jego niedokrwienia - dostarczająca tlen i substancje pokarmowe krew nie dopływa do pracującego mięśnia, co powoduje ból ( zwykle za..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 63

.. ...czasie zabiegu nastapic uszkodzenie serca? Czy raczej jest to tylko czasowy zbieg okolicznosci i te nowe dolegliwosci z tym zabiegiem nie zwiazane. Dodam, ze badania kontrolne serca nie wykazuja zadnych nieprawidlowosci. Byc moze ktos mial podobne problemy, ktore rozpoczely sie PO..

Echo serca - Str. 7

.. ...2. Czy mogło dojść do uszkodzenia zastawki aortalnej np. z fali zwrotnej nb. do III/IV ( nie widziałam jednak wyniku )? Mama przez te pół roku nie chorowała, a bierze poważne leki m.in. Cordarone, Plavix. Czy tak szybko moze postępować degradacja serca i zastawek ( pierwszy raz wadę..

Echo serca - Str. 11

.. ...spowodowane niewielkim uszkodzeniem ukladu przewodzacego, choć jesli opisujący zwraca uwagę ,ze wystepuja tylko znad dolnej sciany , moga byc np. wyrazem niedokrwienia( choć oczywiście nie musza i nie jest to patognomoniczne )Rytm zatokowy , miarowy to opis prawidlowego ekg. Nie da sie *..

Echo serca - Str. 33

.. ...jeszcze jedno pytanie ;czy uszkodzenie serca to to samo co niewydolność serca,na wypisie z szpitala nie ma podanej klasy NYHA,Stąd moje pytanie. W tym przypadku tak. EF jest niestety bardzo niska, leczeniem farmakologicznym , dobrze kontrolowanym nadciśnieniem można trochę * podnieść *..

Echo serca - Str. 53

.. ...badaniu. Pozwoli ustalić rokowanie i leczenie. Wskazaniem do zrobienia u mnie echo była niska tolerancja wysiłku.Lekarz podejrzewa u mnie * przechodzony * zawał a także chorobę niedokrwienną serca. Pozdrawiam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 697

.. ...to rzadkie przypadki, uszkodzenia, wypadki, zatrucia, przedawkowania różnych substancji, wady układu krążenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia a także innych poważnych chorób, trzeba zmienić sposób życia, przede wszystkim regularny optymalny wysiłek..

Śpiączka po zawale serca

.. ...neurologicznie, stwierdzono uszkodzenie kory mózgowej, brak odruchu kolanowego, nie reaguje na światło. Od poniedziałku kilka razy nieprzytomnie otworzył oczy i 1 raz ruszył ręką. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja, ze odzyska przytomność. Gdzie mogę znaleźć wiecej informacji na ten teamt...

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...stopień. Podejrzenie uszkodzenia mitralnej. Czek ago operacja - plastyka zastawki własnej bądż wymiana zastawki. Bardzo się boję. proszę o informacje na temat takiej operacji. witam. ciesze sie z e wkońcu znalazłam kogos kto ma ten sam problem co ja. mój synek tez był operowany przez..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 2

.. ...niestety w rezultacie uszkodzenia wątroby wystąpiło równiez zapalenie mieśnia sercowego - jest ono przewlekłe.Skierowano go do kliniki kardiologicznej w Katowicach Ochojcu - leżał tam 2 tygodnie.Ustabilizowano go i zrobiono biopsję serca, dn./2.06.2006 wypisano go - jest w domu roku..

Zawał serca a papierosy

.. ...moim zdrowiu odbilo. Uszkodzenia ponoc mam bardzo male i wszystkie leki ktore zazywam sa profilaktyczne. Po wyjsciu ze szpitala oczywiscie rzucilem palenie. Nie palilem przez 2 miesiace, ale kilka tygodni, przez swieta, nie wytrzymalem. Wypalilem pierwszego papierosa i aktualnie pale 3 -..

Arytmia - dziwne dolegliwości? - Str. 3

.. ...Wyszło ze mam toksyczne uszkodzenie komory ( nie pamietam dokladnie dalej ) a moja wada serca zwana jest wedrowaniem rozrusznika. Zalecenia to kategoryczny zakaz picia alkoholu. Za tydzien ide po holter i od wyników na tym urzadzeniu zalezy czy pan dr zaleci mi wszczepienie rozrusznika...

Potas i magnez a skurcze dodatkowe

.. ...uszkodzone serce się naprawi.Ja zażywam odżywkę z związkami magnezu i wapnia i mam wrażenie ze nastapiła u mnie poprawa.Być może coś pomoże ale nie należy sobie zbyt dużo w przypadku uszkodzenia serca...

Miała być nerwica a jest WPW

.. ...uboczne - bole glowy , uszkodzenie nerwu - gdy zle podane . Asiulka trzymaj sie i nie stresuj bo stres tez powoduje arytmie. kazdy czlowiek ma arytmie tylko ze wiekszosc nie czuje ich i mieszcza sie w normie , nie ma 100 % zdrowego serca , wystarczy ze sie zdenerwujesz a juz serce..

Ablacja - Str. 3

.. ...serce.Czy wlasnie takie uszkodzenie leczy ablacja?Prosze o odpowiedz,zapraszam takze na forum o temacie nerwicy.Tam takze poruszamy ten temat.Pozdrawiam wszystich goraco i ZYCZE DUZO ZDROWIA : ) ) ) WITAM WSZYSTKICH : ) Duzo ciekawego dowiedzialam sie tu o zabiegu ablacji.Bardzo mnie to..

Ablacja - Str. 6

.. ...zminimalizowac ryzyko uszkodzenia czegos innego ( to mi powiedzieli ). A szmery i kolatania serca zdarzaja sie prawie wszystkim po ablacji, o czym mozesz poczytac na tym forum wiec moze troche wyluzuj i przestan o tym obsesyjnie myslec. mariusz najprawdopodobnie nerwy Cie dopadly i z tad..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 156

.. ...krotne EKG, test na uszkodzenie serca oraz 2 - krotne w odtępie pięciu miesięcy prześwietlenie niczego nie wykazały więc znowu padło na nerwicę. Dostałam wówczas lek o nazwie cloranxen. Lęk znacznie ustąpił ale bóle w klatce nie i tak jest do dnia dzisiejszego. * Towarzyszą * mi..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...poinformowano mnie ze uszkodzenie jednej z zyl wynosi zaledwie 20%. W dokumencie ktory mi wreczono po wyjsciu ze szpitala napisano miedzy innymi: W koronografii zauwazono nieznaczne uszkodzenia wiencowe ( mieszkam za granica i jest to moje wlasne, niefachowe tlumaczenie na polski z..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...chorób polegających na uszkodzeniu układu przewodzącego impulsy elektryczne ( blok przedsionkowo - komorowy, bloki odnóg pęczka Hisa ) może dojść do zwolnienia pracy serca lub okresowego zatrzymania pracy serca. Objawia się to m.in. wolnym tętnem, zawrotami głowy, ciemnieniem przed..

By-passy operacja Zabrze

.. ...sie inwalida wskutek uszkodzenia serca tylko wraca do domu , pracy , rodziny i aktywnego zycia. To zasługa moich wspaniaych Kolegów Kardiologów takich liderów jak Profesorowie: POlonski, Kalarus, Gąsior,Kukulski,Lekston w ich zespołach pracuja najlepsi z najlepszych specjalistów z..

Analiza biopsji serca

.. ...Wskazane rozważenie uszkodzenia toksycznego lub metabolicznego. A więc proszę o opinie osób które miały już biopsje lub znaja się na tym. Pozdrawiam serdecznie i z niecierpliwością czekam na odpowiedzi: ) ASIU ZAJRZYJ TAM I ZAPYTAJ connie ( ona jest fachowcem na pewno Ci odpowie )..

Serce a sterydy

.. mam pytanie jakie uszkodzenia serca moga powodowac sterydy, bralem sterydy dosc duze dawki teraz odczuwam dyskomfort ze strony serca czuje klucie w sercu, mam puls w granicach 102i czasami wyzej, mialem tez dosc dluga palpitacje serca. czuje ze moje serce jest duze ciezko mi to opisac ale jak klade sie spac..

Niedomykalność zastawki aortalnej III stopnia

.. ...farmakoterapii aby proces uszkodzenia serca maksymalnie spowolnic, a może wrecz wyeliminowac Glowa do góry! Dziękuję Radku za słowa otuchy.Może uda mi się pogodzic z chorobą. Niejednokrotnie pytałem Panią doktor czy mogę coś zrobić aby opóźnić operację.Jednak jednoznacznie odpowiadano mi..

Dodatkowe skurcze - Str. 2

.. ...mnie zadnej wady ani uszkodzenia serca jedynie niznaczne ugięcie zastawki mitralne ale to nie ma wpływu na praę serca Kardiolog orzekł że to na tle nerwowym dodatkowe skurcze przyplątały się po porodzie ,który był dla mnie ogromnym stresem a później lęk przed skurczami wywołał silną..

Dodatkowe skurcze - Str. 3

.. ...nastepstwem moglo byc lekkie uszkodzenie serca ( ja tak chorobe przebylam - szkarlatyna ),lecz ja swoje objawy mam dopiero od ponad roku,wiec dlaczego wczesniej nie dawala o sobie znac,skoro mam ja od dziecinstwa ? Mysle,ze tu poprostu wchodzi w gre uklad nerwowy,jakies jego zaburzenia..

Dodatkowe skurcze - Str. 43

.. ...wiem ) ale tak czy siak uszkodzenia mózgu można dostać na ( przynajmniej ) dwa sposoby opisane powyżej... Martaa: echo to faktycznie usg i wcale nie musi trwać 30 min. To zależy od sprzętu i sprawnośći badającego. Wykrywa większość wad serca, ale nie wszystkie. Ja musiałam mieć np echo..

Dodatkowe skurcze - Str. 87

.. ...wyjdzie jakies organiczne uszkodzenie serca:/..jestem w grupie ryzyka, mam dużą nadwagę od lat, chudnę, tyję, it ak bez konca;/ boję sie tego szpitala jak cholera, tych diagnoz , wyników itd, ale to nieuniknione już. nie da się normalnie zyc, spać nic. aha, piwo, gazowane napoje, obfite..

Zabieg na zweżenie aorty i niedomykalnośc zastawek

.. ...Perforacja to rodzaj uszkodzenia płatka zastawki , powstanie dziurki np. na skutek stanu zapalanego. Także wrodzona a prolapsowanie platka??? wypadanie tak??? czy to cos zmienia w wadzie serca... sprawia jakies wieksze problemy przy leczeniu czy operacji? jesli ktos wie cos wiecej o..

Troponina T

.. ...twoj tata nie ma uszkodzonego serca. Powinien jednak znalesc pryczyne zlego samopoczucia. Ja mialam to samo a mam 26 lat i powiem Ci ze u mnie to niestety nerwica serca, pozdrowienia dla ciebie i taty..

Śpiączka po zawale serca jak długo trwa?

.. ...nie chce ma za duze uszkodzenie mozgu tak wykazala tomografia glowy i koncowy jej opis * ( ( zczyna goraczkowac od trzech dni pewnie jakies zakazenie sie wdrazylao,dostaje furosemidum bo przestal robic siku nerki mu siadaja chyba to juz jest roslinka * ( ( ( tylko najgorsze jest to ze..

Arytmia komorowa i ablacja

.. ...leki. Ablacja to jednak uszkodzenie serca ja wolałam podjąć się innej kuracji tym bardziej że jednak po ablacji nie zawsze się dobrze czujecie. Pozdrawiam Witam. Pan profesor poprostu chciał na Tobie zarobić. Ablacja jest na koszt NFZ i wszystkie badania z nią zwiazane. Jestem po..

Zrośnięte dwa płatki w zastawce

.. ...parametry świadczące o uszkodzeniu serca to pewnie trzeba ją rozważać. Zabieg jest oczywiście w znieczuleniu ogolnym , musi byc przecięty mostek pośrodkowo,żeby się do serca dostać, najczęsciej wymienia się zastawkę na sztuczną ( choć w przypadkach zastawki aortalnej są alternatywy..

Kolczyki a wada serca

.. ...o to, że przy każdym uszkodzeniu ciała, gdzie do krwioobiegu mogą dostać się niebezpieczne bakterie powinno stosować się do zasad profilaktyki zapalenia wsierdzia. Nie widzę zatem problemu abyś nosiła kolczyki. Powinnaś jednak zanim pójdziesz na ich założenie wzięła dawkę antybiotyku na..

Czego objawem jest tachykardia?

.. ...nerwica? czesc to na 100% nerwica ale zrob jeszcze echo serca dla pewnosci, by wkluczyc organiczne uszkodzenie serca !!A nie miałas moze kłopotow z zebami albo z migdalkami? - bo u mnie tak sie zaczelo - nara..

Plastyka serca - co to jest? na czym polega?

.. ...nadcisnienia plucnego , uszkodzenie lub nie lewej komory( czyli frakcja wyrzutowa ) , etiologia niedomykaności i oczywiście objawy kliniczne. Jakie są różnice, kiedy można robić plastyke a kiedy wymianę zastawki, czy po plastyce konieczne w przyszłości będą kolejne operacje, czy są..

Laesio myocardii arteriogenes - o co chodzi ?

.. ...ktoś dokładnie to przetłumaczyć na polski i wytłumaczyć o co chodzi ? Po polsku znaczy to mniej wiecej tyle : Uszkodzenie miesnia sercowego wywolane miazdzyca naczyn...czyli Choroba niedokrwienna serca...

Jakie enzymy są oznaczane w zawale serca?

.. ...Pytanie jak w temacie, dziekuje za odpowiedz... Teraz już standardowo oznacza się troponinę. Poziom jest podniesiony przy uszkodzeniu mięśnia sercowego. Można oznaczać też CPK ( kinaze fosfokreatynową )..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej a ciąża

.. ...leków na serce powoduja uszkodzenie plodu a nawet jego smierć. Dlatego zanim zdecydujesz sie na dzicko idz po poradę do lekarza. to dla twojego bezpieczeństwa i dla przyszłego dziecka Witam! Jestem po operacjach serca. Mam wszczepiony homograf i mam zwężenie zastawki miterlnej. Kardiolog..

Niedotlenienie przyczyną zawału serca?

.. ...biochemiczne wskazują na uszkodzenie mięśnia sercowego, jak po zawale. Czy ta reakcja alergiczna - niedotlenienie mogły spowodować zawał serca?? Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na to pytanie. Prometeusze nie jestem lekarzem ,ale moim zdaniem mogly... maz moj wlasnie mial ostre..

Wszystko o operacji by-pass

.. ...stosowanie nie grozi uszkodzeniem rozrusznika. Można brać prysznic, kąpać się i pływać. Po konsultacji z lekarzem można uprawiać hobby i sport, być aktywnym seksualnie, powrócić do pracy zawodowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwo?ci należy je skonsultować z lekarzem. Osoby posiadające..

Jaki rodzaj zastawki serca jest najlepszy dla pacjenta?

.. ...koniecznego co nie powoduje uszkodzenia mięśnia sercowego. Jak mi odpowiedziano z uwagi na możliwośc uszkodzenia zastosowanej zastawki biologicznej stosuje sie ją u starszych osób. Jesli Conka tu by w najbliższym czasie nie zajrzała podaję link do strony jej forum. Tyle, ze trzeba..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 3

.. ...przyczyna tkwi w budowie, uszkodzeniu lub w przewodzeniu serca jest gorzej dolegliwosci moga sie nasilac, czsem ich nie mam miesiac a potem pod rzad przez trzy miesiace dziennie po kilka godzin. Pytasz czy sa niebezpieczne?? Sama nie wiem ale jakos jeszcze zyje, wiem tylko ze gdy skurcze..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 9

.. ...nie wykazują żadnego uszkodzenia ciała. Psychika i ciało są tak silnie ze sobą związane i tak silnie od siebie uzależnione, że wszystkie przejawy i stany życia psychicznego znajdują swoje odzwierciedlenie w procesach fizjologicznych. Układ nerwowy steruje całym organizmem, jeśli jest w..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 18

.. ...grypowe prowadzic moga do uszkodzenia miesnia sercowego i w konsekwencji niewydolnosci ale nie mieszajmy do tego nerwicy. Idac dalej tym tropem - jesli Twoj chlopak mial juz ciezkie przejscia to na 100 % choc raz w zyciu widzial kardiologa. Jesli tak, to rowniez na 100 % kardiolog nie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 45

.. ...wywołane przez mechaniczne uszkodzenie serca. Jak chcesz pogadać ( może być po angielsku ) to daj znać - wymienimy się e - mailami : ) Witam wszystkich serdecznie , dzis nastal moj szczesliwy dzien otoz dowiedzialem sie w koncu co mi dolega .Przez dosc dlugi okres czasu zastanawialem sie..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 46

.. ...spowodowana? Zastawka uległą uszkodzeniu, czy jest jakiś przeciek co się stało? Ja jestem 3 lata po wszczepieniu zastawki mitralnej biologicznej i trójdzielnej sztucznej mam złozoną wade serca CCTgA i i zamknęli mi ubytek VSD co w moim wieku przy nadciśnieniu płucnym jest prawie..

Uszkodzenie przewodnictwa komorowego serca

.. ...stwierdzno u mnie cechy uszkodzenia przewodnictwa komorowego.W nocy serce bije mi 40razy na mimnutę,stały blok Istopnia,zasłabnięcia oraz bloki II i III stopnia zdarzają się głównie po jedzeniu, kilka razy w roku tracę przytomność, niski poziom żelaza( po zażyciu czuję się lepiej ). W..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego - Str. 6

.. ...uszkodzenie serca było niewielkie.Potrzebuję skończyć przyjmować antybiotyk, a później pół roku prowadzić oszczędny tryb życia i powinno być dobrze.Ale fakt faktem że mogło się skończyć ŹLE...Zyczę powodzenia...

Kłucie w sercu - Str. 6

.. ...spowodowane stresem częste są uszkodzenia serca na skutek częstej adrenaliny i ciągłego stresu nie grajcie w mmo bo one do tego doprowadzają Ps ; nie martwicie sie byc moze nie umzecie xDD Witam ja mam 22 lata i podobne objawy do większości z was. Kłuje w sercu lub okolicach, sam tego..

Powrót do treningu po operacji wszczepienia zastawki

.. ...i zależy od stopnia uszkodzenia serca sopwodowanego złą pracą uszkodzonej zastawki. Proszę być dobrej myśli i jeżeli do tej pory był pan człowiekiem bardzo aktywnym to uszkodzenia te nie powinny być bardzo duże. Ja w chwili obecnej jeżdżę 1 - 3razy w tyg ok 40 do 60km na rowerze, zima -..

Uszkodzania mózgu przy reanimacji po zawale serca

.. ..., i że może wystąpić uszkodzenie mózgu poprzez w/w 3 - kwadransową reanimacje . PYTANIE : czy jest to reguła że takie uszkodzenia wystąpią skoro zapewne podczas reanimacji miała podawany tlen ... i jeżeli tak to jakie mogą być tego pozniejsze komplikacje zdrowotne ... Proszę o Odpowiedzi..

Stymulator serca a skurcze przepony

.. ...konieczne, słyszałam też o uszkodzeniach nerwu przeponowego ale nie wiem czym to się kończy lub jakie sa potem tego obiawy itp. na zabieg w końcu nie poszłam bo nie chcę sty,ulatora - pewnie jestem głupia lae tak jestem negatywnie do tego nastawiona że wole wegetować niż iśc na ten..

Rozległy zawał serca i problemy z oddychaniem

.. ...niewydolnosc serca z powodu uszkodzenia pozawałowego 9 stąd lek presyjny dobutex ) Pani Izabelo czy pani jest lekarzem, jak nie to kim? Więc jak mam być szczery,to przy tylu dolegliwościach twojego Taty będzie bardzo ciężko. Wiem bo mój Tata, też długo ,,chorował * na ciężką nie..

Rehabilitacja po operacji zastawki aortalnej

.. ...dopuścic do poważnych uszkodzen ciała uważaj na sygnały ostrzegawcze, zakończćwiczenie i skontaktuj sie z lekarzem jesli pojawią sie następujące symptomy : nagłe zawroty głowy, zimny pot, bladośc, omdlenie, ból lub ucisk w górnej części ciała. Mocne bicie serca i przyspieszony odeech..

Bóle lewej strony klatki piersiowej

.. ...piersiowego - naderwanie albo uszkodzenie zebra: ) czyli nic groznego dla serca Co do bolu w klatce piersiowej: chlopaku nie stresuj sie tak - to nerwica pewnie dopadaja cie hiperwentylacje( zawroty glowy ) robisz sie czerwony na twarzy... skoro badania wyszly dobrze to nie wmawiaj sobie..

Zastawka dwu płatkowa u dziecka

.. ...synek jest narazony na uszkodzenie serduszka jeśli doszloby do zakażenia. Potem jak mnie mój syn nie odpędzi od komputera wkleję ci nieco informacji. Jeste też forum, na ktorym rodzice dzieci z wadami serca wzajemnie sie wspierają i pomagają. wymaga jednak rejestracji. Pozytywne..

Czy mam chorobę wieńcową?

.. ...pomóc jeżeli nie ma uszkodzenia serca: http://video.google.com/videoplay?docid=6169050139483021263 .Napisane jest tam o chorobach serca.Niestety ale trudno warzywa takie skombinować i nawet jakby nie musiały być świeże to nie ma pewności czy nie są zatrute. okazało się, że mam newicę,..

Amfetamina i zastrzyk testosteronu

.. ...amfa pwoduja trwale uszkodzenia narzadow wewnetrznych miedzy innymi serca doprowadzajac do jego wad lepiej idz na echo serca, bo niektore wady rozwijaja sie bardzo szybko No faktycznie * chormony * to straszliwa rzecz, mogą * zkrzywdzić * . Więcej szacunku dla czytających Panowie. Co do..

Pytanie do Piotra, dostałam zatrzymania krążenia

.. ...mogło spowodować jego uszkodzenie i w konsekwencji ten częstoskurcz i migotanie? Wtedy wszczepienie kardiowertera - defibrylatora byłoby uzasadnione. Czy po anginie miałaś wykonywane jakieś badania kardiologiczne np. echo serca albo holtera? Dziekuję Ci za odpowiedz,a więc miałam robione..

Niedomykalność zastawki aortalnej i mitralnej - Str. 2

.. ...dopuścic do poważnych uszkodzen ciała uważaj na sygnały ostrzegawcze, zakończćwiczenie i skontaktuj sie z lekarzem jesli pojawią sie następujące symptomy : nagłe zawroty głowy, zimny pot, bladośc, omdlenie, ból lub ucisk w górnej części ciała. Mocne bicie serca i przyspieszony odeech..

Rozrusznik serca - pytania i wątpliwości - Str. 3

.. ...urządzenie , które może ulec uszkodzeniu podczas przejścia przez bramkę.Pozatym bycie elektronikiem czy naprawiaczem agd też nie wchodzi w grę. Przebywanie w okolicach silnych pól elektromagnetycznych też jest niewskazane. Macanie ręcznymi wykrywaczami metalu też niewskazane. Sporty aby..