Uszkodzenie serca po zawale

Zastosowanie komórek macierzystych u osób po zawale serca

Zastosowanie komórek macierzystych u osób po zawale serca

.. ...tętnicę, co powoduje uszkodzenie tkanki serca. Komórki w miejscach dotkniętych blokadą zaczynają obumierać. Proces ten nosi miano martwicy. W ciągu dni i tygodni po zawale obszar serca poddany martwicy powiększa się, sprawiając, że znaczna część serca nie jest w stanie kurczyć się. W..