Utrata widzenia

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. Chwilowa utrata wzroku może mieć przyczyny krążeniowe. Siatkówka - błona sensoryczna oka, odpowiedzialna za odbiór ( percepcję ) bodźców świetlnych i pierwszy etap w drodze impulsu świetlnego do kory mózgowej, jest unaczyniona przez odgałęzienia tętnicy środkowej siatkówki. Tętnica ta wywodzi się z tętnicy..