Utrwalone migotanie

Migotanie przedsionków

.. ...farmakologicznego lub samoistnie ) i utrwalone ( trwające przewlekle, umiarawiane kardiowersją elektryczną lub oporne na leczenia farmakologiczne ). Napadowe migotanie przedsionków trwa z reguły do 48 godzin. Utrwalone dłużej niż 48 godzin. Nowo rozpoznane migotanie przedsionków może być..