Uwapnienie tętnic

Mammografy w diagnostyce serca przy chorobie nerek

Mammografy w diagnostyce serca przy chorobie nerek

.. ...wykazywały zawartość wapnia. Uwapnienie tętnic piersiowych jest istotnym czynnikiem, na podstawie którego stwierdza się ryzyko uwapnienia żył w przewlekłej chorobie nerek. Odkładanie wapnia w tętnicach. Odkładanie wapnia w tętnicach przyczynia się do podwyższonego ryzyka zgonu z przyczyn..