W kardiologii ST

Angioplastyka (PTCA)

.. ...zmian miażdżycowych kardiolog może zadecydować o założeniu STENT - u. Angioplastyka polega na wprowadzenia specjalnego cewnika z balonikiem do tętnicy wieńcowej z przewężonym światłem. Cewnik z balonikiem wprowadzany jest przez nakłucie w tętnicy udowej ( w przypadku dużych zmian..

Trzepotanie przedsionków

.. ...badania laboratoryjne i kardiologiczne wg schematu diagnostycznego ustalonego przez lekarza ( echo serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa przedsionków ). Każdy napad trzepotania przedsionków wymaga ustalenia jego przyczyny. W przypadku jednorazowego napadu nie jest..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. Choroby kardiologiczne są najbardziej rozpowszechnioną grupą schorzeń nie tylko wśród osób starszych. Przyczyny problemów sercowo - naczyniowych są różnorodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi należą do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi są: nadciśnienie tętnicze,..

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Cholesterol całkowity ( TCholesterol ) : poniżej 200 mg/dl ( poniżej 5, 2 mmol/l ) LDL - cholesterol : poniżej 135 mg/dl ( poniżej 3, 5 mmol/l ) HDL - cholesterol ( stężenie dla mężczyzn ) : powyżej 35 mg/dl ( powyżej 0, 9 mmol/l ) HDL - cholesterol..

Wstrząs kardiogenny

.. ...Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką nieinwazyjną, we wstrząsie kardiogennym nadal niezastąpiony pozostaje pomiar rzutu minutowego i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą cewnika..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...Lewa tętnica wieńcowa jest wszczepiana do lewej zatoki wieńcowej w opuszce aorty. Pacjenci wymagają kontroli kardiologicznej - wizyty nie rzadziej niż co 18 miesięcy. Częstość wizyt ustala twój lekarz...

By-passy

.. ...przeprowadzonych wcześniej badań kardiologicznych przy czym decydujące znaczenie w wyborze tej formy leczenia choroby wieńcowej ma wynik koronarografii. Bez koronarografii nie można zakwalifikować pacjenta do operacji by - passów. Po operacji by - pass niezbędne jest systematyczne..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...kasetę VHS. Następnie kardiolog ocenia zmiany miażdżycowe w naczyniach i kwalifikuje pacjenta do leczenia zachowawczego lub zabiegu zwanego angioplastyką ( PTCA, potocznie - balonikowanie ). Po zabiegu pacjent pozostaje w łóżku ok. 24 godzin utrzymując nakłutą kończynę w pozycji..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu serca, itp. Typowe wskazania do badania EKG metodą Holtera. zaburzenia rytmu serca ( diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy..

No reflow phenomenom

.. ...naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego świetle. Rewaskularyzacja naczynia z uzyskaniem zadowalającego przepływu krwi nie zawsze skutkuje powrotem krążenia na poziomie tkankowym. Zjawisko no reflow objawia..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...doświadczenia związane z kardiologią, będące wynikiem dziesiątków lat badań. Skład autorski jest, odpowiednio do problematyki, interdyscyplinarny, obejmuje przede wszystkim psychologów, ale reprezentowane są także medycyna i socjologia. Autorami są zarówno osoby doświadczone, których..

Grapefruit a leki kardiologiczne

Grapefruit a leki kardiologiczne

.. Jeśli zażywasz leki, nie popijaj ich sokiem grejpfrutowym! Sok z grejpfruta może podwyższać stężenie leków we krwi i w ten sposób prowadzić do objawów przedawkowania. Dotyczy to szczególnie leków nasercowych i przeciwnadciśnieniowych. Garvan Kane i James Lipsky z Mayo Clinic uważają, że efekt ten jest..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...rzadkim schorzeniem kardiologicznym, chorują głownie ludzie w młodym i średnim wieku. Choroba dotyczy także dzieci. W kardiomiopatii przerostowej należy unikać większych wysiłków fizycznych. Przeciwwskazane są intensywne oraz statyczne wysiłki fizyczne ( np. ćwiczenia na siłowni )...

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...urlopu. Z punktu widzenia kardiologa na pewno należy pomyśleć o niewydolności serca. W przebiegu przewlekłej niewydolności lewej komory serca znacznie spada wydolność wysiłkowa organizmu. Innym kardiologicznym stanem manifestującym się ciągłym zmęczeniem może być zapalenie mięśnia..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...jest wykluczenie jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca, który najczęściej manifestuje się bardzo charakterystycznym bólem zamostkowym. Ból w klatce piersiowej może być związany z urazem żeber. Złamanie, lub..

Duszność

Duszność

.. ...przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP ( Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma, rak itd. ) Duszność może tez pojawić się w niektórych chorobach hematologicznych ( niedokrwistość..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...wcześniej chorób. W kardiologi oznaczenie poziomu CK, dokładniej frakcji tego enzymu CK - MB, jest wykorzystywane w biochemicznym potwierdzaniu zawału serca. Ważny jest nie tylko wzrost poziomu CK, ale procentowy udział frakcji sercowej. Samo podwyższenie stężenia kinazy kreatynowej nie..

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...po zjedzeniu tłustego posiłku. Epizod kolki żółciowej jest wskazaniem do cholecystektomii. Z punktu widzenia kardiologa istotne jest różnicowanie bólu kolkowego z ewentualną maską brzuszną zawału serca...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...zaburzeń rytmu komór. Poza kardiologią, werapamil jest także używany w położnictwie ( zapobieganie przedwczesnym porodom u kobiet stosujących leki beta - mimetyczne ). Działania niepożądane leku to przede wszystkim nadmierne spowolnienie rytmu serca i ryzyko wystąpienia bloków..

Nadczynność tarczycy

.. ...serca. Z punktu widzenia kardiologi istotne są zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia rytmu mają charakter częstoskurczu nadkomorowego, skurczów dodatkowych, często występuje napadowe migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...sprawny, wymagana jest prawidłowa kurczliwość. Krążenie hiperkinetyczne może zdekompensować niewydolność serca, dlatego u ludzi z niewydolnością serca każda poważna infekcja stanowi zagrożenie kardiologiczne...

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...tarczycy, z punktu widzenia kardiologi: wzrost częstości rytmu serca, możliwe zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia. Mogą także wystąpić bóle wieńcowe, duszność, kołatania serca. Przy nagłym odstawieniu leku może pojawić się napad migotania przedsionków. Preparaty zawierające L - tyroksynę..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...zmniejszając aktywność reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego. Betaksolol można podawać w kroplach do worka spojówkowego oka. Tak zaaplikowany betaksolol ma minimalny wpływ na układ sercowo - naczyniowy, obniża natomiast ciśnienie wewnątrz gałki..

Klarytromycyna (Fromilid, Klacid, Klabax, Klabion, Klarmin, Lekoklar, Taclar)

.. ...zębów. Z punktu widzenia kardiologii, istotna jest możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Dotyczy to szczególnie osób z wrodzonymi zaburzeniami przewodzenia lub z innymi zaburzeniami współistniejącymi arytmiami. Preparaty zawierające klarytromycynę dostępne w Polsce ( za indexem..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...zagadnienia neurologiczne i kardiologiczne, jest cukrzyca. W przebiegu tej choroby dochodzi do zmian w naczyniach i nerwach ( mikro i makro angiopatia oraz polineuropatia cukrzycowa ). Neuropatia rozwijająca się w nerwach kończyn dolnych daje, po za parestezjami, charakterystyczne..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...drobna skrzeplina będzie za mała, by zatkać duże naczynia, ale przedostanie się do naczyń siatki i tak wywoła zator. Jest to ostry stan okulistyczny, którego pierwotną przyczyną jest choroba kardiologiczna...

Przytarczyce

.. ...krwi )aż po zespołu kardiologiczne - nadciśnienie tętnicze ( wtórne do nadczynności przytarczyc ) lub zaburzenia rytmu serca ( wtórne do zaburzeń elektrolitowych ). Do niedoczynności przytarczyc najczęściej dochodzi w wyniku usunięcia lub uszkodzenia tych gruczołów podczas operacyjnego..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny, który przekłada się na większe zapotrzebowanie serca na tlen. W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...żylaki. Z punktu widzenia kardiologi, obrzęk kończyn dolnych jest objawem prawokomorowej niewydolności serca. Dla żylaków charakterystyczne jest występowanie obrzęku w godzinach wieczornych, po całym dniu pracy szczególnie jeśli związana jest ona z pozycją stojącą ( np. ekspedientka )...

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...liczne zmiany. W ujęciu kardiologicznym, najważniejsze jest rozwinięcie się krążenia hiperkinetycznego. Wzrasta rzut serca, wzrasta również objętość krwi krążącej. Znaczna część kobiet odczuwa w czasie ciąży kołatania serca. Kontrolne EKG nie wykazuje jednak żadnych zaburzeń rytmu serca...

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...chorób, niekoniecznie kardiologicznych. Przed postawieniem rozpoznania i podjęciu decyzji o leczeniu konieczne jest wykonanie badań obrazowych - zdjęcia rentgenowskiego ( serce w pancerzu zwapniałego osierdzia ) i badania ECHO serca. Przydatna może być także tomografia komputerowa lub..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. Sercowy zespół X ( kardiologiczny zespół X ) jest jedną z chorób tętnic wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. Kardiologiczny rejestrator zdarzeń to względnie nowe urządzenie, wykorzystywane w kardiologii do diagnozowania rzadko występujących, napadowych zaburzeń rytmu serca. Standardowy zapis EKG to tylko kilka ewolucji pracy serca. Jeśli arytmia nie jest obecna w chwili badania, zapis może być absolutnie..

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...kardiochirurgicznych lub kardiologii interwencyjnej. Sytuacje, w których należy rozważyć zastosowanie profilaktycznej antybiotykoterapii to: zabiegi stomatologiczne ( ekstrakcje zębów, leczenie kanałowe, zabieg zdejmowania kamienia nazębnego, zabiegi w obrębie dziąseł ), zabiegi..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...wykorzystywane miedzy innymi w kardiologii, ogranicza powstawanie skrzeplin na blaszkach miażdżycowych ( prewencja mikrozatorowości ). Kwas acetylosalicylowy ma ponadto, podobnie jak wszystkie leki z grupy NLPZ, działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Działanie leku..

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...wykonywany w ramach kardiologii interwencyjnej u dzieci z niektórymi wrodzonymi wadami serca. Zabieg Rashkinda polega na wprowadzeniu do serca dziecka specjalnego cewnika zakończonego balonikiem. Cewnik wprowadza się poprzez żyłę udową. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Po..

Perfuzja narządowa

.. ...przepływ. Z punktu widzenia kardiologii, najistotniejsze są zagadnienia przepływu krwi przez różne narządy, szczególnie przez serca. Perfuzja jest wartością zmienną, zależną przede wszystkim od chwilowego zapotrzebowania danego narządu na tlen i substancje odżywcze oraz od intensywności..

Hipoplazja

.. ...Przykładem z dziedziny kardiologii jest wrodzona wada serca w postaci hipoplazji lewej komory. W tym przypadku nieprawidłowość dotyczy pierwotnie mięśnia lewej komory. Innym przykładem jest również wada wrodzona serca - atrezja zastawki trójdzielnej. W przypadku tej wady krew w zasadzie..

Objawy wegetatywne zaburzeń lękowych

.. ...wzmożona aktywnością układu andrenergicznego. Przyczyną może być np. guz nadnerczy. Częstą kardiologiczną przyczyną napadowych lęków jest zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej ( zespół Barlowa )...

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. ...nocy. Z punktu widzenia kardiologii, nykturia jest jednym z objawów niewydolności krążenia. Występuje także u pacjentów przyjmujących leki moczopędne ( diuretyki ), np. furosemid. Nykturia może być także objawem cukrzycy, w przypadku cukrzycy typu pierwszego niemal zawsze wiąże się to z..

Diuretyki (leki moczopędne)

.. ...stosowanych grup leków w kardiologii. Zwiększenie diurezy, czyli wydalania moczu, jest bardzo istotnym aspektem leczenie niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego, jednych z najbardziej rozpowszechnionych chorób w społeczeństwie. Główny efekt działania leków moczopędnych jest..

Iwabradyna (Procoralan)

.. Iwabradyna to lek kardiologiczny zmniejszający częstość rytmu serca poprzez hamujący wpływ na węzeł zatokowy. Iwabradyna nie zwalnia przewodzenia w obrębie przedsionków ani w węźle przedsionkowo - komorowym. Jest to przyczyna dla której iwabradyna może być stosowana u pacjentów z jednoczesnymi wskazaniami i..

Milrynon (Corotrope)

.. Milrynon to kardiologiczny lek którego mechanizm polega na hamowaniu fosfodiesterazy. Spadek aktywności tego enzymu wiąże się ze wzrostem stężenia cAMP w komórkach mięśnia sercowego ( oraz w komórkach mięśniowych naczyń krwionośnych ) i zmianą dystrybucji jonów wapnia. W mięśniu sercowym ostatecznym efektem..

Przeciw Zawałowi Serca

.. ...działalność Fundacji Rozwoju Kardiologii Przeciw Zawałowi Serca I i II Kliniki Kardiologii UJ CM, zdrowy styl życia i sport - informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Violetta Szybowska. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na zakup sprzętu medycznego. Wspólna..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...osoby młodsze - wyjaśnił kardiolog. Nie wiedzieliśmy, czy korzyści płynące z leczenia nadciśnienia w grupie osób po 80. roku życia przeważają nad ryzykiem powikłań; nie wiedzieliśmy także, czym i jak leczyć tych pacjentów - mówił. Z dostępnych danych wynikało, że choć leczenie..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...Budaj, kierownik Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ( CMKP ) przedstawił opublikowane na zjeździe American College of Cardiology w Chicago wyniki programu Ontarget, największych badań dotyczących skuteczności ochrony układu sercowo naczyniowego przez dwa..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...dokonania w zakresie kardiologii i kardiochirurgii. Współcześni lekarze są w stanie leczyć wiele chorób kardiologicznych dzięki dokładniejszym metodom diagnostycznym, specyficznym lekom, rekonstruującej kardiochirurgii oraz znajomości zasad zapobiegania chorobom. W Polsce ponad milion..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...Januszewicz z Instytutu Kardiologii w Warszawie, w ramach dotychczasowych czterech edycji kampanii, ponad 24 tys. Polaków z 94 miast przeszło bezpłatne badania pod kątem czynników ryzyka chorób układu krążenia. W kardiobusie, który każdego roku odwiedza ponad 20 miast można zbadać poziom..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...zaskoczył z dala od ośrodka kardiologicznego. Niestety, takich zabiegów nie chce finansować NFZ - mówił na spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej prof. Stefan Grajek z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kiedy z powodu miażdżycy dojdzie do zablokowania..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...wymagające interwencji kardiologa lub kardiochirurga. Chodzi zwłaszcza o wartość ciśnienia skurczowego, obecność cukrzycy, masę ciała, palenie tytoniu, a także poziom cholesterolu oraz HDL - jedną z jego frakcji czyli tzw. dobry cholesterol. Jak podkreśla prof. Lech Poloński z ŚCCS,..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...przeprowadzili lekarze z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Odbyła się ona bez otwierania klatki piersiowej chorego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody, która eliminuje pooperacyjny ból i trudno gojące się rany, pacjent będzie mógł..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...metod terapeutycznych w kardiologii może być terapia genowa. W Polsce badaniami w tej dziedzinie zajmują się m.in. naukowcy z Akademii Medycznej w Gdańsku ( AMG ). Terapia genowa może być pomocna np. u pacjentów z chorobą wieńcową, u których zawodzą tradycyjne metody leczenia. W chorobie..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje aż 48 proc. wszystkich zgonów w Polsce. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 10 lat ponad 700 tys. Polaków między 30 a 70 rokiem życia ( jest ich obecnie ok. 19 mln ) może przejść zawał serca. DOPUSZCZALNE NORMY..

Łóżko dla chorych na serce

.. ...wymaga dobrej opieki kardiologicznej, a częste pobyty w szpitalu są kosztowne. Stąd pomysł, by wykrywać każde pogorszenie stanu zdrowia pacjenta zanim zacznie ono zagrażać życiu i wymagać hospitalizacji. Finansowany przez Unię Europejską czteroletni projekt, którym będzie kierować firma..

Kibicowanie szkodzi sercu

.. ...porównała liczbę problemów kardiologicznych odnotowanych w stolicy Bawarii podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej latem 2006 r., z danymi z lat wcześniejszych oraz z tygodni poprzedzających i następujących bezpośrednio po turnieju. Wyniki tej analizy przedstawiają się dla kibiców nader..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...- amerykański zespół kardiologów i kardiochirurgów. W badanie na grupie 105 pacjentów było zaangażowanych kilka ośrodków, przede wszystkim Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca w Ustroniu i Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Publikacja na ten..

Oparzenia szkodzą sercu

.. ...oparzeń powinno się koncentrować na takich czynnikach jak odpowiedź zapalna, oporność na insulinę, nadmierny metabolizm, rozpad białek i problemy z krążeniem. Szczególnie ważne jest wsparcie kardiologiczne...

Pierwsza udana transplantacja serca w Polsce przeprowadzona była 20 lat temu

.. ...wówczas Wojewódzki Ośrodek Kardiologii ). 5 listopada 1985 r. wspomina jako jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. Jak mówi, pamięta każdą minutę tej doby, podobnie jak losy pierwszych kilkudziesięciu pacjentów, którym przeszczepił serce. Zabieg przeprowadził wbrew opinii większości..

Rajd dla zdrowia pacjentów po przeszczepie serca

.. ...Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chodzi nam o udowodnienie, że pacjent po przeszczepie to nie jest pacjent, który jest ciężko chory i nie może funkcjonować, tylko osoba, której po przeszczepie dano nowe życie. Ten wyjazd na Rynek jest..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ostatnich latach - głównie dzięki zmianie sposobu odżywiania na zdrowszy - w Polsce spada śmiertelność z powodu chorób układu krążenia ( tymczasem w Bułgarii, Rosji i na Ukrainie jest coraz wyższa ). Jednak wciąż jeszcze wiele zostało do..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Działa on na węzeł zatokowy, strukturę wielkości główki od szpilki, która decyduje o częstości akcji serca. W najnowszych badaniach nad iwabradyną - o nazwie BEAUTIFUL, udział wzięło niemal 11 tys. pacjentów z chorobą wieńcową z 33 krajów, w tym..

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...teleinformatycznych przy badaniach kardiologicznych EKG ( Tele - EKG ) jest znacznie tańsze niż wykorzystywanie tradycyjnego sprzętu - oceniają eksperci, którzy przygotowali raport z pilotażowego zastosowania tych rozwiązań przez Instytut Kardiologii w Aninie. Chodzi o tele - EKG, czyli..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. W niedzielę odbędzie się piknik rodzinny. Na rynku głównym artyści będą propagować treści związane z profilaktyką chorób serca. Publiczność będzie mogła wysłuchać występów artystycznych, kabaretowych oraz koncertów gwiazd polskiej estrady. W czasie..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach - Ochojcu. Badania objęły w 33 krajach blisko 11 tys. osób z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Prof. Zbigniew Gąsior przypomniał, że do podstawowych czynników ryzyka sercowo - naczyniowego zalicza się m.in.: podwyższone ciśnienie..

Smażone jedzenie, słone przekąski i mięso zwiększa ryzyko ataku serca

.. ...Amerykański Związek Kardiologów najbardziej zbliżony jest do diety owocowo - warzywnej. Nasza praca wykazała, że taki sam związek pomiędzy rodzajem diety, a ryzykiem ataku serca, jaki zaobserwowano w krajach zachodnich istnieje w bardzo różnych zakątkach świata - tłumaczą autorzy...

Metoda OCT na zawał serca

.. ...międzynarodowego kongresu kardiologów inwazyjnych - Transcatheter Cardiovascular Therapeutics ( TCT ). Śmiertelność we wszystkich ośrodkach akademickich i pozaakademickich w Polsce w zawale serce wynosi w tej chwili mniej więcej 3 - 5 procent, więc są to niskie wskaźniki. Jest też..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( WUM ). W leczeniu osób starszych bardzo ważne jest, aby terapia, oprócz przedłużenia życia, poprawiała także jego jakość, np. poprzez zmniejszenie częstości hospitalizacji pacjenta. Ale na szczęście, w dzisiejszych..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...internistycznych, neurologicznych, kardiologicznych, gastrologicznych - wszędzie tam, gdzie występuje element całkowitego lub częściowego unieruchomienia pacjenta. W dyscyplinach niezabiegowych częstość wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego wcale nie jest mniejsza niż na..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...rodzinnych, internistów, kardiologów, diabetologów, nefrologów oraz innych. To dowód na interdyscyplinarny wymiar aterotrombozy i potrzebę tego typu spotkań - podkreśla Sławomir Rybka. Podczas tegorocznej konferencji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące skutecznych terapii chorób..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...poinformował szef Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi prof. Andrzej Lubiński, szacuje się, że w Polsce co tydzień ginie w wyniku nagłego zgonu sercowego ok. 30 osób na każdy jeden milion osób, czyli..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...II Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierowanej przez prof. dr hab. med. Marię Krzemińską - Pakułę Innowacja polega m.in. na zastosowaniu nowoczesnych torów analogowych filtrów i wzmacniaczy oraz wysokiej rozdzielczości przetworników analogowo cyfrowych...

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi

.. ...chorym. W Instytucie Kardiologii w podwarszawskim Aninie stosuje go m.in. syn zmarłego profesora - Grzegorz. W Fundacji trwają prace nad całkowicie wszczepialnym sztucznym sercem, z którym chory mógłby żyć poza szpitalem, a także nad komorami dla dzieci. Inny ważny projekt FRK to polski..

Wirtualny model serca lepszy niż prawdziwe?

.. ...przekrój serca w żądanym rzucie. Serce może bić normalnie lub symulować różne choroby. Wirtualne serce ma być nie tylko pomocą dydaktyczną dla studentów, ale również wsparciem dla specjalistów - kardiologów...

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...kierującego badaniami kardiologa Constantina von zur Muehlena, wyniki te rodzą duże nadzieje na to, że analiza białek w moczu znajdzie zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej. Jest to o tyle ważne, że metoda ta jest prosta i bezbolesna dla pacjenta. Naukowcy zaprezentowali wyniki..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski, zawał jest niemal w 100 proc. związany z miażdżycą naczyń wieńcowych. Dochodzi do niego, gdy pęka blaszka miażdżycowa i tworzy się zakrzep zamykający naczynie. Gdy taki stan utrzymuje się 20 - 30 minut, do mięśnia sercowego..

Nordic Walking w rehabilitacji chorób serca

.. ...program rehabilitacji kardiologicznej powstał w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ponad 20 pacjentów z poważnymi schorzeniami, u których wyczerpano możliwość polepszenia komfortu życia za pomocą dostępnych technologii, ćwiczy m.in. Nordic Walking pod okiem specjalistów...

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...specjaliści z Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ablacja chirurgiczna to nowa metoda leczenia migotania przedsionków. Jak poinformował kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego prof. Ryszard Jaszewski podobne operację były wykonywane..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...wpływu na serce była kardiolog dr Shi Yin Foo z laboratorium Rosenzweiga. Zainspirowały ją do tego kontakty z pacjentami, którzy stosowali te diety i trafili do niej z zawałem serca. W tamtym czasie Rosenzweig był na podobnej diecie. Naukowcy postanowili wspólnie wykonać doświadczenia na..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...i wtorek w ośrodkach kardiologicznych w Zabrzu i Krakowie. Ta metoda zarezerwowana jest jedynie dla chorych z grupy wysokiego ryzyka - schorowanych i w podeszłym wieku. Jak powiedział prof. Marian Zembala - dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i koordynator programu, w ramach..

XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

.. ...zagadnieniom współczesnej kardiologii poświęcony jest XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który od czwartku odbywa się w Poznaniu. W imprezie bierze udział ok. 4,5 tysiąca osób. Jak powiedział PAP prof. Romuald Ochotny, przewodniczący komitetu..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...zawału - podkreślił kardiolog. Często wydaje nam się, że zawał przydarza się ludziom starym, ale statystyki wskazują, że 50 proc. zgonów z jego powodu dotyczy osób w wieku produkcyjnym - zaznaczył kardiolog. To m.in. z tego powodu zawały mają ogromne konsekwencje ekonomiczne. Straty..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Waldemar Banasiak, bardzo wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy jak dużym zagrożeniem są choroby serca. Około 50 proc. zawałów występuje u ludzi czynnych zawodowo. Choroby serca traktujemy jako rzecz normalną, dlatego na co dzień się tym nie..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...Kanadyjskie Towarzystwo Kardiologiczne i Heart and Stroke Foundation. O wnioskach badaczy informuje serwis EurekAlert. Dr Stella Daskalopoulou z Uniwersytetu McGill w Montrealu porównywała stan tętnic młodych palaczy ( palących od pięciu do sześciu papierosów dziennie ) i osób..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...prof. Tykarski. Według kardiologa, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich odnośnie dawki i częstości zażywania leków jest jedną z najważniejszych przyczyn niskiej skuteczności terapii nadciśnienia. Z badań przeprowadzonych w Polsce w 2002 r. wynika, że leki na nadciśnienie przyjmuje..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...terapii - podkreślił kardiolog. Z badań wynika np., że po dziewięciu latach od rozpoznania nadciśnienia już 90 proc. pacjentów nie przyjmuje leków. Stosowanie się do zaleceń lekarskich maleje też wraz z ilością tabletek, które pacjent musi zażyć - przy jednej 60 - 70 proc. pacjentów..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...na zlecenie Instytutu Kardiologii w Warszawie, stres jest powszechnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi odczuwają jego objawy, choć zaledwie 4 proc. z nich potrafi prawidłowo powiązać je ze zjawiskiem stresu. O wpływie stresu na powstawanie chorób układu krążenia rozmawiali..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...przyjęć na oddziały kardiologiczne. Mechaniczne wspomaganie krążenia służy jednak tylko pewnej grupie chorych, tam gdzie leczenie medyczne okazuje się niewystarczające - pomaga albo w ustabilizowaniu krążenia i regeneracji serca, albo - w razie konieczności, - wspomaga je do czasu..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...siły kardiochirurga, kardiologa inwazyjnego, chirurga naczyniowego i angiologa. W ramach tej koncepcji w nowym obiekcie utworzone zostaną: oddział kardiologiczno - angiologiczny zajmujący się diagnostyką i terapią schorzeń sercowych i naczyniowych, oddział kardiochirurgii,..

Antybiotyki

.. ...stosowaniem antybiotyków w kardiologii, choroba serca i układu krążenia zaliczyć można m.in:..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...konieczna jest wizyta u kardiologa. Zabieg ablacji w większości rodzajów arytmii ma skuteczność ponad 90% a ryzyko powikłań jest małe ( poniżej 1% ). Najczęstsze arytmie u osób młodych to częstoskurcz węzłowy ( AVNRT ) oraz częstoskurcz u chorych z zespołem WPW, czyli posiadających tzw...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...najlepiej osobistej z dobrym kardiologiem. Krótko dlaczego: sama arytmia, jesli akcja serca w jej czasie nie jest bardzo duża i jesli napad nie przebiega z dużym spadkiem ciśnienia krwi u pacjentki, nie powinna stanowić ryzyka dla płodu. Natomiast migotanie przedsionków zwłaszcza jesli..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...postanowilam udac sie do kardiologa: holter i podejrzenie WPW. Jednak wynik nie byl na tyle przekonujacy, zeby jednoznacznie to stwierdzic. Lekarz zalecil mi stymulacje przezprzelykowa po porodzie, odradzajac ja jednak w tak zaawansowanej ciazy. Wystawil mi tylko zaswiadczenie, ze..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...czego położniczego z kardiologiem? W ciąży nie jestem jeszcze, ale wolałabym się upewnic. Serdecznie pozdrawiam i... ma pan niezwykłe poczucie humoru, doktorze! P.M: przyczyn kołatań serca jest dużo. Nie tylko wpw. Niemal każdy ma pojedyncze skurcze dodatkowe, większość z nas jednak ich..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...wykryto u mnie wpw, kardiolog zaproponował ablację.Bardzo się boję zabiegu, dlatego nie mogę się zdecydować.Proszę, abyś do mnie napisała po zabiegu.Bardzo mi na tym zależy. Pozdrawiam, trzymam kciuki i życzę powodzenia. Ewa Marla,a co lekarze na twoje dolegliwości po zabiegu? hmm... Ci..