W ustach

Ablacja

.. ...elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego źródłem arytmii. Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej ( stąd nazwa ablacja RF - radio frequency do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten sposób temperatura jest..

Zastawki serca

.. ...żywego narządu są tak ustawione, że swobodnie powiewają we krwi. Struny ścięgniste ( chordae tendineae ) są to podłużne okrągławe twory, które jednym swym końcem wachlarzowato przytwierdzają się czy do wolnego brzegu płatka, czy do jego powierzchni komorowej, drugim zaś do mięśni..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...miejsce przewężenia, ustawiany jest w samym jego środku. Kolejną czynnością podczas PTCA jest napompowanie balonika powietrzem o ciśnieniu od 6 - 13 atmosfer. Baloniki wykonane są ze specjalnego rodzaju gumy, więc nie ma możliwości ich pęknięcia. Podczas pompowania balonika dochodzi do..

Asystolia

Asystolia

.. ...Asystolia prowadzi do ustania czynności hemodynamicznej serca, do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek organizmu a zwłaszcza komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są najbardziej wrażliwe i najszybciej..

Trzepotanie przedsionków

.. ...schematu diagnostycznego ustalonego przez lekarza ( echo serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa przedsionków ). Każdy napad trzepotania przedsionków wymaga ustalenia jego przyczyny. W przypadku jednorazowego napadu nie jest konieczne przewlekłe stosowanie leków..

Wstrząs kardiogenny

.. ...mięśnia sercowego. W celu ustalenia czy rzeczywiście mamy pacjenta ze wstrząsem kardiogennym należy wykonać badanie ultrasonograficzne ( ECHO serca ). Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...Lewa tętnica wieńcowa jest wszczepiana do lewej zatoki wieńcowej w opuszce aorty. Pacjenci wymagają kontroli kardiologicznej - wizyty nie rzadziej niż co 18 miesięcy. Częstość wizyt ustala twój lekarz...

Cewnik Swana-Ganza

.. ...Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego przedsionka. Następnie pompowany jest balon aby ustabilizować cewnik w jamach serca...

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...przerostu ekscentrycznego. Ustalenie rodzaju przerostu mięśniówki serca ma znaczenie rokownicze. Przerost koncentryczny jest zdecydowanie częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby niedokrwiennej serca spowodowane są przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...zakończonego balonem. Po ustaleniu dokładnej pozycji balonu - tak by jego położenie było zgodne z miejscem zwężenia balon jest pompowany powietrzem. Przez cały czas zabiegu lekarze obserwują cewnik w aorcie na monitorach podłączonych do aparatu rentgenowskiego. Średnica balonu dobierana..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...pozwoli to lekarzowi na ustalenia czy Twoje samopoczucie ma związek z ciśnieniem krwi. Początkowo pomiary ciśnienia tętniczego powinny być wykonywane kilka razy dziennie w celu sprawdzenia jego zmienności podczas dnia ( rano po obudzeniu, w pracy, po posiłku, po wysiłku fizycznym, przed..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...Metody wentylacji: metoda usta - usta - osoba ratująca obejmuje swoimi ustami usta poszkodowanego, jednocześnie palcami zaciska nozdrza co zapobiega dodatkowej ucieczce gazów. Po wykonaniu wdechu ratownika zwalnia ucisk nosa i otwiera usta poszkodowanego aby nastąpił wydech; metoda usta..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...najistotniejsze jest optymalne ustalenie leczenia insuliną z terapią dietetyczną. Dzienne zapotrzebowanie energetyczne ( w kcal ) oblicza się wg następujących wzorów: Masa ciała należna x 32 w przypadku lekkiej pracy fizycznej ( jest to najczęstsza sytuacja ). Masa ciała należna x 40 w..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...pacjenta. Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego chorego. Terapia acenokumarolem musi podlegać częstej kontroli. Polega ona na oznaczaniu współczynnika INR - im wyższa jego wartość, tym krew jest rzadsza . Zakres terapeutyczny INR jest różny w zależności od schorzenia i ryzyka..

Kardiowersja

.. ...zabiegiem konieczne jest ustalenie, jak długo trwa arytmia. Nadkomorowe zaburzenia rytmu związane są z nieprawidłową kurczliwością przedsionków serca. Może to sprzyjać powstawaniu skrzeplin. Po przywróceniu rytmu zatokowego, powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna..

Migotanie komór

.. ...sztucznego oddychania metodą usta - usta, pamiętajmy że już sam masaż serca zwiększa szanse nieprzytomnego na przeżycie. Masaż prowadzimy aż do przybycia wykwalifikowanych ratowników lub do wyczerpania własnych sił. Zaburzenia rytmu niosące ze sobą duże ryzyko wystąpienia migotania komór..

Hydroksyzyna (Hydroxyzinum, Atarax)

.. ...być uczucie suchości w ustach. W czasie przyjmowania hydroksyzyny nie wolno spożywać alkoholu. Należy również pamiętać, że lek ten może upośledzać szybkość reakcji - w czasie przyjmowania hydroksyzyny nie należny prowadzić pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające hydroksyzynę..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...drgawek. Oczy chorego ustawiają się natomiast w stronę uszkodzonej półkuli - patrzą na krwiaka. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wylew, chory odczuwa zwykle bardzo silny ból głowy, mdłości, w badaniach możemy obserwować często znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze ( skurczowe..

Ketoza

.. ...Chory odczuwa suchość w ustach, dręczące pragnienie i jednocześnie oddaje bardzo duże ilości moczu. Typowe jest uczucie zmęczenia, senności, zaburzenia świadomości aż do wystąpienia śpiączki. Często pojawiają się bóle w klatce piersiowej i ostre bóle brzucha. Serce chorego bije szybko (..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...raka płuc zmierza do ustalenia jego typu oraz dokładnej lokalizacji, obecności lub braku przerzutów i możliwości ewentualnego leczenia operacyjnego. Procedurę zwykle otwiera stwierdzenie guza w przeglądowym zdjęciu RTG klatki piersiowej. Następnie wykonuje się CT klatki, często..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...W tym przypadku nie ustalono dokładnego przebiegu drogi dodatkowej. Rozpoznanie zespołów preekscytacji stawia się na podstawie obrazu badania EKG. Powodem zgłoszenia się do lekarza jest zwykle uczucie kołatania serca lub epizody zasłabnięć. Typowe dla zespołów preekscytacji jest..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...Bardzo istotne jest ustalenie, czy u ciężarnej nie zaobserwowano nadciśnienia tętniczego przez okresem ciąży. Jeśli kobieta z nadciśnieniem tętniczym planuje ciąże, konieczna jest modyfikacja dotychczasowego leczenia. Część leków ( inhibitory konwertazy angiotensyny, niektóre beta -..

Medazepam (Rudotel)

.. ...Dawkowanie leku musi być ustalone przez lekarza, medazepam może powodować uzależnienie. Terapia nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie, lek odstawia się stopniowo. W czasie leczenie nie wolno spożywać alkoholu oraz prowadzić pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające medazepam ( za..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...dawkowanie musi być ustalane przez lekarza. Nie stosować leku w okresie cięży i karmienia piersią. W czasie terapii obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu. Z uwagi na nasenne działanie klorazepamu, nie wolno także prowadzić pojazdów w czasie przyjmowania leku. Obniżenie..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...mankiet, urządzenie mierzy ciśnienie w ustalonych odstępach czasu, od 1/15min do 1/godzinę przez cała dobę, również w nocy. W czasie badania pacjent przebywa w domu i wykonuje zwykłe, codzienne zajęcia...

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...rehabilitacji powinien być ustalony w uzgodnieniu z rehabilitantem oraz w oparciu o wyniki test wysiłkowego wykonanego w kilka tygodni po zawale serca. Optymalne jest ustalenie natężenia wysiłku, który mobilizuje przemiany beztlenowe, niekorzystne dla organizmu. Aktywność fizyczną..

Wenflataksyna (Efectin, Velafax, Velaxin, Venlectine)

.. ...roku życia. Dawkowanie ustala lekarz. Z uwagi na możliwe interakcje z innymi lekami przyjmowanymi w trakcie terapii, lekarz musi mieć wiedzę na temat wszystkim przyjmowanych przez chorego leków. Preparaty zawierające wenflaksynę jako substancję czynną dostępne w Polsce ( za indexem leków..

Plastyka serca

.. ...fragment ściany serca zastępuje się specjalną łatą. Przywraca się także prawidłowy kształt i rozmiar lewej komory oraz ustawienie mięśni brodawkowatych oraz koryguje się niedomykalność zastawki mitralnej...

Pletyzmografia

.. ...powietrzem do ściśle ustalonego ciśnienia. Zmiana wypełniania tętnic w kolejnych fazach cyklu serca wpływa na ciśnienie powietrza w mankietach. Informacje są zbierane przez komputer i przedstawiane w postaci zapisu graficznego. Ta technika nazywa się pletyzmografią pneumatyczną...

Tężyczka utajona

.. ...twarzy. Objaw Ibrahima - Lusta. Wykonując tę próbę, lekarz uderza w okolicę głowy kości strzałkowej, gdzie przebiega nerw strzałkowy. O utajonej tężyczce świadczy w tym wypadku odruchowe zgięcie stopy. Objaw Trousseau. Ten objaw sprawdza się przy pomocy mankietu ciśnieniomierze...

Rak gardła

.. ...piętru środkowemu część ustana natomiast gardło dolne nosi także nazwę części krtaniowej. Procesy rozrostowe toczące się w obrębie gardła są podstępne, nieraz przez wiele lat nie powodują żadnych dolegliwości. Jak w przypadku wszystkich nowotworów głowy i szyi, często pierwszym objawem..

Insulina

.. ...Dawkowanie insulin jest ustalane indywidualnie dla konkretnego pacjenta z uwzględnieniem jakości i ilości posiłków oraz aktywności fizycznej. Podstawowe zapotrzebowanie na insulinę wynosi około 0,5 - 1 j.m / kg. m.c. Istnieje wiele strategi podawania ( ilość wstrzyknięć ), które również..

Klonidyna (Iporel)

.. ...wystąpić uczucie suchości w ustach i nadmierne uspokojenie. Dolegliwość te ustępują samoistnie. Z czasem rozwija się tolerancja na działanie leku. Klonidynę należy odstawiać powoli i stopniowo, nagłe przerwanie terapii grozi nawet kryzą nadciśnieniową. Szczególną ostrożność należy..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...ubocznych, trudności z ustaleniem jednoznacznych przyczyn choroby ) i niefarmakologiczne ( np. stała elektrostymulacja, ablacja przezskórna prowadząca do likwidacji zbędnych szlaków elektrycznych w sercu poprzez działanie prądem o częstotliwości fal radiowych, leczenie chirurgiczne )...

Metoda OCT na zawał serca

.. ...jak zostaną ostateczne ustalone wytyczne jak korzystać z tych metod - powiedział Dudka. 15 października - w ramach międzynarodowego kongresu kardiologów Inwazyjnych - Transcatheter Cardiovascular Therapeutics ( TCT ), który odbywa się w Waszyngtonie - została przeprowadzona transmisja z..

Gen ataku serca

.. ...potomków - wynika z ustaleń ośrodka badań nad biologią komórek i cząsteczek w Hajderabadzie opublikowanych w specjalistycznej publikacji Nature Genetics . Mutacje genu prowadzą do formowania się w organizmie nieprawidłowych białek. Organizm młodych ludzi może je rozłożyć i pozostać..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...Amerykańscy naukowcy ustalili, że tłuszcz zgromadzony w okolicach szyi zwiększa ryzyko chorób serca nawet u osób o stosunkowo szczupłej talii. W badaniach Framingham Heart Study wzięło udział 3300 osób, których średnia wieku wynosiła 51 lat. Za średni obwód szyi przyjęto 40,5 cm u..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...mogłaby poprawić zmiana ustawy o ratownictwie medycznym. Jak podkreślił prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Karola Wyszyńskiego, w ratowaniu osób z zawałem bardzo ważną rolę może odegrać telemedycyna. Dzięki wyposażeniu karetek w system..

Bezsenność a choroby serca

.. ...ustalili wcześniej amerykańscy naukowcy, których badania wykazały, że osoby śpiące mniej niż 5 godzin na dobę są 500 - krotnie bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze niż osoby śpiące powyżej 6 godzin...

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...pory nie wprowadzono ustawy zakazującej palenia w miejscach publicznych. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów Europy, który tego nie zrobił, tymczasem inne państwa już zbierają owoce takiej decyzji w postaci wyraźnego spadku liczby zawałów - podkreślił kardiolog. Prof. Banasiak zwrócił z..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...niewystarczające - pomaga albo w ustabilizowaniu krążenia i regeneracji serca, albo - w razie konieczności, - wspomaga je do czasu przeszczepu. Opracowany przez specjalistów FRK system POLCAS, którego nazwa w tym roku została uzupełniona imieniem założyciela Fundacji prof. Zbigniewa..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...ciśnienie tętnicze, ustabilizować tętno i pozbyć się tkanki tłuszczowej - przekonują duńscy naukowcy. Jak podaje serwis Science Daily, badacze uważają tę formę aktywności fizycznej za bardziej skuteczną niż tradycyjne wskazówki lekarzy dotyczące diety i ćwiczeń. Z badań naukowców z..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...podczas ekg skurcze ustały )potraktowano mnie, jak znerwicowaną hipohondryczkę.Powiedziano mi, że to NA PEWNO nie WPW. Pani kardiolog potwierdziła, gdy o to spytałam, ale od niechcenia założyła mi holtera - ku jej zdziwieniu okazało się, że to jednak WPW. Tak, jak przypuszczałam(..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...dosyć mocno - mija to po ustaniu migotania - czy należy się tego obawiać ? I ostatnia kwestia - ostatnio w czasie migotań pojawiają się pobolewania w klatce piersiowej - nie jest to ból w konkretnym miejscu, tylko pobolewanie. Czy mam się martwić? Te dwa ostatnie efekty mam od niedawna...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...kiedyś te ataki częstosk. ustaną? Tylko ile mam czekać? Denerwują mnie jeszcze pojedyncze pobudzenia. Mam ich przeszło 6 tys. na dobę. Czy to też można skutecznie usunąć, poddając się ablacji? Za odp. z góry dziękuję. Pozdrawiam! Do Pani ALicji: przed ciążą warto te wyniki i zapisy ekg..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 8

.. ...porozmwaia z kardiologiem, ustalicie co i jak, to niepokój zniknie. Wystarczy wiedzieć, żeby się uspokoić. Ale do tego potzrebny jest kontakt z kardiologiem, a on juz zleci potrzebne badania, czyli holter, aktualne ekg i takie tam. Namawiam do tego... Mimo wszystko namawiam dość..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 6

.. ...silne po drugiej troche ustapiły.Czy ktos miał cos podobnego???Pozdrawiam wszystkich Jestem po zabiegu w szczecinie u doktora Kazimierczaka. Nie martw się jest oki tylko wszystko bardzo szybko sie dzieje. Jeżeli chcesz wiecej informacji pisz odpowiem a masz dodatkowe pojedyncze skurcze..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 10

.. ...ul. Płowieckiej, mam ustalony termain zabiegu, między 14.02.2007 a 10.03.2007, muszę jednak czekać na telefon, którego dokładnie, ale napewno, spowodowane jest to tym, że od niedawna można jechać na ablacje do Centrum Kardiologii Anin, jest to świetna klinika. Byłem także na konsultacji..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 11

.. ...się dostali do serca i ustalili żródło. Sam zabieg w moim przypadku ( od dostania się do serca do zakończenia * zgrzewania * trwał 35 min. )Po zabiegu samopoczucie ok. Nie mam nawet żadnego siniaka. Noga nie boli, tylko muszę ją trochę oszczędzać. witam tez mamczestoskurcza czekam na..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...zabiegu aby cokolwiek ustalać. Samopoczucie mam różne, czasami czuję się super ale są chwilę gdy czuję dodatkowe skurcze i wtedy jest nie najlepiej. Po tym napadzie migotania miałem także rozpierający ból za mostkiem, który nie zdarzał się przed zabiegiem. Myślę, że jest to jeszcze nie..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...i nie jest to jedna ustalona wartość czy przedział przy dowolnym wysiłku czy porze dnia i pozycji ( leżąca, siedząca czy stojąca ), ale cały wachlarz takich stosunkowo wąskich przedziałów referencyjnych. Bzdurą jest natomiast sugerowanie że przykładowo mając w nocy regularnie w spoczynku..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...fizycznej i stresu ) ustapiło pare tygodni temu tętnu rzędu 45 - 50 w stanie spoczynku w dzień, w nocy ok 40. A jak się zmęczę to mi nawet czasem pod 70 skoczy: ) I nic mi nie jest. Widać, wiele rzeczy się w życiu zmienia: ) pewnie dostalas bloku PK I - wszego stopnia : ). Nie cieszylbym..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...ten sposób że ataki ustaną gdy będziesz jechał non stop na tabletkach. Może być terz tak że częstoskurcz sam kiedyś da spokój ( z wiekiem ). Widzę po sobie że ataki mam może raz na pół roku. Pamiętaj musisz uważać na siebie. Oszczędzać się. Może zajmij się graffiti to też część hip -..

2-ga ablacja za mną

.. ...kiedyś te pojed. skurcze ustaną. Asiula - te skurcze powinny ustac jak ci sie blizna po ablacji zagoi, wielu ludzi tak ma, bedzie coraz to lepiej. Gratuluje i ciesze sie ze powracasz do zdrowia. Pozdrawiam serdecznie. Przed wyjściem „ do domu” Pan prof. Walczak..

Echo serca - Str. 10

.. ...było żadnej mowy. Puls ustawiono na 60. I moje pytanie: Dlaczego zaprzestano mówić o operacji? Powiedzieli, że na razie nie ma potrzeby, że można poczekać, bo wada się jednak bardzo nie pogłębiła i prawdopodobnie ją wypiszą do domu. A przecież miesiąc temu, kiedy była na Echo i dostała..

Echo serca - Str. 15

.. ...pozycje musi sie tzw. * ustawić * i bije potem normalnie!!! Dzis rano tez tak miałam , spałam sobie smacznie i spokojnie koło 6 rano budził mnie deszcz lało mi sie na parapet i nagle bardzo szybko wstałam az sie zerwałam zeby to okno zmknac i jak podleciałam do tego okna juz czułam ze..

Echo serca - Str. 18

.. ...rozpoznanie nierzadko ustala się późno, w 3. lub 4. dekadzie ( dekada w rozumieniu 10 lat ) życia, zazwyczaj w trakcie badania lekarskiego przeprowadzonego z powodu zakażenia układu oddechowego lub badania okresowego. Zdarza się, że chorzy dowiadują się o wadzie serca dopiero w 5. lub 6...

Echo serca - Str. 28

.. ...elektrofizjologicznym , jesli możemy ustalic przyczyne to o przyczynowym.Mam wrażenie ,ze moja obecnośc na tym forum zaczęla przeszkadzac. Szkoda tak piszecie o tych skurczach dodatkowych a co to takiego tak właściwie Pani Izo prosze sie nie przejmowac niektorymi osobami bo sami nie..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...faktycznie dziwne, ze nie ustawiono Ci jakiegos leczenia. Ale mozliwe, ze lekarz chce jeszcze zrobic inne badania, zeby potwierdzic lub odrzucic jakies swoje okreslone przypuszczenia, i moze dopiero wtedy ustawi Ci leczenie. Mysle, ze gdyby Twoje zaburzenia byly grozne dla zycia, na..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...polfenolol czy jakos tak. Ustapily ale od jakis 2 lat mam ponowne drobne skurcze dodatkowe, co ciekawe najczesciej w pozycji lezacej na plecach, i w sytuacjach sresogennych i rzadko jak siedze w czasie seksu tez czasami. Zaburzenia te powoduja duzy dyskomfort dlatego ze zaczynam myslec o..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...silne po drugiej troche ustapiły.Czy ktos miał cos podobnego???Pozdrawiam wszystkich Witam!! Mam 24 lata i tez nalezę do skurczowców,z tym, że u mnie lekarz wiąże to z silną anemią, jakiej nabawiłam sie po porodzie.Odczuwam tez kołatania serca.No i nerwica gotowa, oczywiście. Zauważyłam,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 3

.. ...głowa do góry - większośc uzytkowików tego forum ma jakies nieprzyjemne objawy, ale wszyscy żyjemy. Nie widziałem by ktoś napisał, że na to umarł : ) Zgadzam się z Tobą w 100 % pozdrowienia, pogody ducha..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...duszności,kolatania serca, suchości w ustach, zawrotów w głowie,szumu w uszach,myslałam że umieram.Wzywałam pogotowie,ale za każdym razem mnie wyśmiewano i polecano wizytę u psychiatry.Już ok.7 lat cierpię.Czasami jest lepiej,ale są dni kiedy myślę że oszaleję.Nie mogę normalnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 9

.. ...nowo narodzona, lęki ustały, w koncu mogłam zaczac wychodzic z domu, normalnie funkcjonowac. Ale same leki nie wystarczały, potrzebne jeszcze były sesje z pania psycholog, raz w tygodniu. To całe leczenie trwało parę miesiecy, az w koncu zaczełam sie wycofywac z leków, troche sie tego..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...serduszko mi lata , suchosc w ustach , koniecznosc wizyty w toalecie, szczekoscisk. ciesze sie ze was znalazlam. pozdrawiam. Droga Pi idz proszę do specjalisty ,afobam działa tylko na krótki czas ty potrzebujesz czegoś mocniejszego.Ja tez brałam afobam przez 5 mies.aż w końcu poszłam do..