Walwuloplastyka balonowa

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej wykonywana jest w leczeniu zabiegowym zastawkowego zwężenia aorty. Przed przystąpieniem do zabiegu walwuloplastyki lekarz ocenia zastawkę aortalną i jej pierścień. Przed zabiegiem wykonywane jest badanie ultrasonograficzne serca ( ECHO serca ). Zabieg..