Wapń

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. Działanie leków będących antagonistami receptorów wapniowych ( Ca blokery ) polega na blokowaniu napływu jonów wapniowych do komórek mięśnia serca i komórek mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. Diltiazem to lek z grupy antagonistów ( blokerów ) receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu dopływu jonów wapnia do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. Werapamil to substancję z grupy antagonistów kanałów wapniowych. Leki te są wykorzystywane w terapii choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza..

Tężyczka

Tężyczka

.. Tężyczka jest to stan nadpobudliwości nerwowo - mięśniowej wywołany zaburzeniami elektrolitowymi w organizmie. Główną przyczyna jest spadek stężenie wapnia w osoczu krwi ( hipokalcemia ), ale w niektórych sytuacjach podobne zaburzenia może wywołać także znaczny spadek poziomy magnezu. Objawami tężyczki są..

Tężyczka utajona

.. Tężyczka utajona to stan wywołany zaburzeniami elektrolitowymi ( klasycznie - hipokalcemią ), w przebiegu którego dochodzi do wzmożonej pobudliwości nerwowo - mięśniowej. W przypadku utajonej postaci tężyczki nie obserwujemy samoistnych skurczy mięśni. Jednak z uwagi na znaczną nadpobudliwość, nawet..

Milrynon (Corotrope)

.. Milrynon to kardiologiczny lek którego mechanizm polega na hamowaniu fosfodiesterazy. Spadek aktywności tego enzymu wiąże się ze wzrostem stężenia cAMP w komórkach mięśnia sercowego ( oraz w komórkach mięśniowych naczyń krwionośnych ) i zmianą dystrybucji jonów wapnia. W mięśniu sercowym ostatecznym efektem..

Mammografy w diagnostyce serca przy chorobie nerek

Mammografy w diagnostyce serca przy chorobie nerek

.. Mammografy mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w wykrywaniu raka piersi, ale mogą okazać się pomocne także przy określaniu ryzyka obciążenia serca przy chorobie nerek. Mammografy bowiem są w stanie wykrywać odkładanie wapnia w tętnicach, co z kolei przyczynia się do powstania choroby serca. Kontrole..