Wartości ciśnień

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...pacjenta, biorąc pod uwagę wartości ciśnień, występowanie powikłań NT, współistnienie innych schorzeń, możliwość interakcji z innymi stosowanymi lekami, koszt, działania niepożądane leków oraz reakcje danego pacjenta na wcześniej stosowane farmaceutyki. Leki w chorobie niedokrwiennej..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych tj: 140/90 mmHg. Nadciśnienie tętnicze z reguły wykrywane jest podczas przypadkowego badania kontrolnego krwi. Największa częstość występowania nadciśnienia występuje w grupie wiekowej pomiędzy 35 a 60 rokiem życia. W większości przypadków..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...ciąży sugeruje wzrost wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg lub 15 mmHg i więcej w porównaniu do wartości mierzonych przed ciążą lub w pierwszym trymestrze ciąży. Uważa się że nadciśnienie występujące przed 20 tygodniem ma charakter pierwotny , a po 20 jest indukowane ciążą...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...stosuje się do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta z ciśnieniem 120/80. Skrót RR oznacza Riva - Rocci ( dla uczczenia włoskiego lekarza, który jako pierwszy skonstruował aparat do mierzenia ciśnienia ). 120 - oznacza wartość ciśnienia skurczowego. 80 - oznacza wartość ciśnienia..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...skurczowa i rozkurczowa wartość. Wartość ciśnienia skurczowego zależy od rzutu serca i elastyczności tętnic. Ciśnienie rozkurczowe zależne jest od oporu naczyń obwodowych. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zapisujemy w postaci: RR=xxx/yy mmHg, gdzie xxx to wartość ciśnienia skurczowego a..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...się tak, oby otrzymane wartości ciśnienia były dobrze tolerowane przez pacjenta. Leki z grupy ACE - I powodują zatrzymywanie potasu w organizmie, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu innych preparatów o podobnym działaniu ( np. diuretyki oszczędzające potas ) -..

Niedociśnienie

.. Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego powinny mieścić się w przedziale: skurczowe 120 - 129 mmHg oraz rozkurczowe 80 - 84 mmHg. Biorąc pod uwagę rolę, jaką wzrost ciśnienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. Skoki wartości ciśnienia tętniczego mogą być bardzo dokuczliwym objawem. Mogą również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Nie należy więc ich lekceważyć i zawsze zasięgnąć rady lekarza. Przyczyn skoków ciśnienia może być wiele, począwszy od wpływu ciśnienia atmosferycznego, a..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...prowadzi dzienniczek wartości ciśnienia tętniczego ( domowe pomiary ), jego niepokój może wzbudzić znaczna różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. To ostatnie może być bardzo trudne do oznaczenia. Niedomykalność zastawki aortalnej jest tym groźniejszą wadą, im bardziej..

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...podudzi chorego stwierdza wartość tak zwanego indeksu kostka - ramie poniżej 0,4. Stosunek ciśnienia mierzonego w tych dwóch okolicach powinien zawierać się pomiędzy 0,9 a 1,3. Im niższy, tym znaczniejszego stopnia są zwężenia tętnic. Przy badaniu lekarz stwierdza także patologicznie..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...której wyniki pomiarów wartości ciśnienia tętniczego danego człowieka są wysokie i niepokojące w warunkach gabinetu lekarskiego, nie odbiegają natomiast od normy, gdy pacjent dokonuje samodzielnych pomiarów w warunkach domowych. Ciśnienie tętnicze krwi zależy miedzy innymi od aktywności..

Senność

Senność

.. ...objaw obniżenia się wartości ciśnienia tętniczego, w pewnych granicach jest to zależne od pogody. Jeśli jednak senność dokucza nam niezależnie od tego, ile spaliśmy i jak długo wypoczywaliśmy, trzeba się zastanowić, czy przypadkiem coś nam nie dolega. Senność może być objawem..

Całodobowy monitoring ciśnienia tętniczego

.. ...całodobowego monitoringu wartości ciśnienia tętniczego. Pacjent na okres 24 godzin zostaje wyposażony w automatyczny aparat do mierzenia ciśnienia. Przez cały okres kontroli nie wolno zdejmować mankietu ciśnieniomierza. Pomiar jest wykonywany co kilkanaście lub kilkadziesiąt minut (..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...przede wszystkim wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego ( powyżej 120 - 140 mm słupa rtęci ). Bardzo szybko dochodzi także to zmian narządowych. Uszkodzona jest siatkówka oka ( retinopatia nadciśnieniowa ). Uszkodzone są nerki, szybko rozwijają się objawy niewydolności serca,..

Nadciśnienie wtórne

.. ...piersiowej. Za podwyższone wartości ciśnienia tętniczego mogą u dzieci również odpowiadać wrodzone choroby nadnerczy, guzy hormonalnie czynne ( np. pheochromocytoma, guz wydzielający aminy katecholowe - adrenalinę i noradrenalinę ) czy choroby miąższu nerek wywołane przewlekłym..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...nadciśnieniowa to stan, w którym wartości ciśnienia przekraczają 220/120 mmHg. Jest to stan wymagający pilnej i umiejętnej interwencji lekarza. Kryza jest stanem zagrożenia życia. Kryzie zwykle towarzyszy ból głowy o znacznym nasileniu, zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Mogą pojawić..

BMI u dzieci

BMI u dzieci

.. ...tablica zawierająca wartości body mass index charakterystyczne dla ogólnej populacji dzieci. Wartość prawidłowa zawiera się w odpowiednich kanałach centylowych. Zwykle przyjmuje się, że jest to przedział pomiędzy 10 a 90 centylem. W podobny sposób ocenia się u dzieci ciśnienie tętnicze,..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy oraz profilu lipidów. Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad zdrowego rozsądku są takie powikłania naczyniowe, jak zawał serca, udar, niedokrwienie kończyn dolnych, itp...

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...osoby przyjmującej leki hipotensyjne, nawet jeśli średnie wartości dobowe ciśnienia są zadowalające, jest wskazaniem do zwiększenia dawek przyjmowanych leków lub modyfikacji stosowanej dotychczas terapii...

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności syntetazy tlenku azotu. Wiąże się to z rozkurczem naczyń krwionośnych i dodatkowym obniżeniem ciśnienia. Nebiwolol ma mniej działań niepożądanych niż beta blokery..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...proc. pacjentów miało wartości ciśnienia tętniczego powyżej normy. Jedna trzecia z nich nie była tego świadoma. Jak przypomniał prof. Grodzicki, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, aktualnie nadciśnienie diagnozuje się wówczas, gdy pacjent ma trwale..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...kardiochirurga. Chodzi zwłaszcza o wartość ciśnienia skurczowego, obecność cukrzycy, masę ciała, palenie tytoniu, a także poziom cholesterolu oraz HDL - jedną z jego frakcji czyli tzw. dobry cholesterol. Jak podkreśla prof. Lech Poloński z ŚCCS, specyfika leczenia ostrych zespołów..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...lekarskie. Oznaką choroby są wartości ciśnienia skurczowego wyższe lub równe 140 mmHg, a rozkurczowego równe bądź wyższe od 90 mmHg. Trwale podwyższone ciśnienie tętnicze zawsze wymaga obniżenia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), nadciśnienie ma prawie 1 miliard ludzi..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...ciśnienie skurczowe ( wyższa wartość ciśnienia ), jak i rozkurczowe ( niższa wartość ) różniły się u badanych osób w zależności od pory roku i temperatur panujących na zewnątrz. Średnie ciśnienie skurczowe było o 5 mm słupa rtęci wyższe w zimie niż latem. Nadciśnienie - które stwierdza..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...wrzecionem, na którym przędła nić ludzkiego żywota. Obecnie dr Zhongjie Sun bada długotrwałe działanie genu z nadzieją, że dzięki niemu będzie możliwe stałe utrzymywanie wartości ciśnienia tętniczego w normie...

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...przyzwyczaić do podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego. Chory nie zdaje sobie sprawy z tego, że choć on czuje się słabiej to jego tętnice odpoczywają, a ryzyko poważnych powikłań nadciśnienia spada - wyjaśnił prof. Tykarski. Leczenie nadciśnienia może mieć takie działania uboczne,..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...wcześniej uzyskiwanych wartości. Natomiast osoby zagrożone nadciśnieniem, m.in. cierpiące na cukrzycę, chorobę nerek, z prawidłowym wysokim ciśnieniem tętniczym, rodzinnym ryzykiem chorób układu krążenia - jeszcze częściej. Pozwoliłoby to wcześnie wykrywać nadciśnienie i szybciej wdrażać..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...nadciśnienia. Czy teraz wartości ciśnienia są prawidłowe? Jak wygląda poziom hormonów tarczycy? Oczywiście w takiej sytuacji nie wypada mi pytać o Pani wiek. Bardzo intensywnie sugeruję szczerą rozmowę z lekarzami w ośrodku w którym czeka Pani na ablację. Tam kompetentnie koledzy mogą..

Echo serca - Str. 4

.. ...czy dużo czy jest to wartość zmienna? 2 Czu regularne bieganie doprowadzi moje ciśnienie do normy i spowoduje odstawienie leków. 3 Co pani sądzi o nocnym/1 przypadek/wzroście ciśnienia /na lekach/do wartości 150/100 uniemożliwiającym sen? 4 Czy stan mojego zdrowia przy aktywnym trybie..

Echo serca - Str. 15

.. ...góry dziękuje Graniczna wartość grubości scian serca, zaburzenia funkcji rozkurczowej - obie sprawy zapewne związane z nadciśnieniem. Poza tym ok. Dziękuje bardzo Pani Izabello Pani Izabello!! Potrzebuję pomocy w sumie moze wystarczy jakieś fachowe wyjaśnienie moich dolegliwości. Nigdy..

Echo serca - Str. 33

.. ...51mm ,lewy przedsionek wartość graniczna 40mm,frakcja wyrzutowa ef - 72%,niedomykalność zastawek - mitralna +,trójdzielna+, . Od 6lat lecze nadciśnienie lekami betalok zok 50, gopten 2mg, indapres 2,5mg - ciśnienie utrzymuje się w granicach 130 - 140 /70 - 80, to są jednak wartości nigdy..

Echo serca - Str. 49

.. ...dopuszcza sie nieco wyższe wartości.RAP przyjmuje się dla osób z obrzękami 10 mmHg, a dla pozostałych 5 mmHg. Twoje RTG na pewno idealne nie jest, mnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że ciśnienie było podniesione z powodu jakiegoś zapalenia oskrzeli ( ? ). Tak naprawdę to lepsza..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 747

.. ...częściej źle się czuję, wartości ciśnienia są coraz wyższe ( nawet 200/110 ), nie wiem już co robić. Nie chcę Was zniechęcić do szukania wyjścia z Waszych problemów, tylko chciałam się podzielić z moimi. W moim otoczeniu nikt nie ma takich kłopotów i zadają sobie pytanie , co się ze mną..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...podwyższone ciśnienie. Wartości 155/95 - 145/90 w wieku 30lat. Poczatkowa diagnoza to nadcisnienie i lek enarenal. O dziwo czułam się lepiej. A ok 5 mies temu lekarz zmienił mi na betaloc zok 25, cisnienie sie unormowao, nawet było b. niskie, samopoczucie super. Przy dawce leku 12,5 mg..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 18

.. ...podczas leżenia spada do wartości nawet 90/55, a gdy jestem aktywny dochodzi czasami do 130/80 . Zdarza mi się że podczas wizyt u lekarza mam 150100 chyba przez moje nerwy. Powiedziałem że żadnych leków na nadciśnienie brać nie będe bo boje się że się nie obudze ze względu na jego..

Skoki ciśnienia i bóle brzucha z wymiotami

.. ...ciśnienie mi skacze do wartości 180/150, itp. Próba zażycia tabletek kończy się wymiotami. Potem przychodzi bardzo silny ból brzucha. Pomaga mi tylko ...piwo. Na drugi dzień wszystko wraca do normy. W dodatku ostatnio zaobserwowałam silne spadki ciśnienia - np. 90/70. Piję kawę i łykam..

Podwyższone ciśnienie, leki i częstoskurcze

.. ...ciśnienie rozkurczowe( wartość druga ),zaś skurczowe masz nawet nieco za niskie ( wartośc prawidłowa to ok 120mm/Hg ). Puls rownież jest calkowicie w porządku ( wartości powyżej 100lub ponizej 60/min są u osob niewysprtowanych możliwą patologią ).Jeynie to drżenie rąk,druga wartośc..

Dodatkowe skurcze - Str. 65

.. ...dopóki nie obniżyli tych wartości i nie dali leków na potem! I też jestem z Warszawy. ba! ostatnio trafiłam z ciśnieniem 154/75 i tętnem 110 i tez musiałam zostac na obserwacji ! fakt, że miałam salwy dodatkowych skurczy, ale Twoje wartości ciśnienia i puls są ogromne. dzwoń po karetke !..

Wysokie tętno w spoczynku

.. ...rozkurczowe czyli ta druga wartość. Od 3 miesięcy zażywam Betaloc w dawce 75, który zmienił tylko puls bo nawet jest w normie ale strasznie obniża mi ciśnienie bo rano potrafię mieć nawet 82/50 lub coś podobnego. Czuję się w tedy fatalnie. Lekarz stwierdził że mój organizm nie toleruje..

Przyczyny niskiego ciśnienia tętniczego

.. ...wysokich kobiet jako wartość fizjologiczna, przy malej aktywności ruchowej, niedoczynność tarczycy, zaburzenia hormonalne, stenoza aortalna, cukrzyca pierwotna, niektóre leki( np. nitraty ), czy też niewydolnośc krążenia lub spadek rzutu serca i jego zaburzenia w pracy. Dodam,że..

Oporne nadciśnienie

.. ...utrzymuje w prawidłowych wartościach.Wielkim błędem jest odstawienie leku bo mam prawidłowe wartości.Leki te najpierw działają obniżająco a póżniej podtrzymujaco prawidłowe wartści ciśnienia.A jeżeli odstawimy bo uwazamy że jest dobrze to po jakimś czasie ciśnienie wróci do wartości..

Wysiłek i spadek ciśnienia

.. ...moje ciśnienie spada do wartości 114/74 a puls 90. Czy jest to problem?, czy wymaga on leczenia? Bardzo proszę o rozwianie moich wżtpliwości. Jako że wiem co nie co o kolarstwie to uważam że nie, zresztą tetno jeszcze masz niskie ( nawet bardzo ) po takim wysiłku. Jeśli przy bardzo dużym..

Ciśnienie 106/67 i 93 puls

.. ...może mieć ekstremalne wartości. Ludzie z cukrzycą powinny się martwić ciśnieniem.Nadciśnienie trzeba leczyć ;ale nie wpadać w panikę,Niski puls to efekt zażywania betablokerów.Dopiero tętno poniżej 50 uderzeń jest zbyt niskie i wówczas trzeba zmniejszyć dawkę leku. Niekiedy aparaty do..

Ciśnieniowmierz nadgarstkowy

.. ...jakaś w ogóle szalona wartość, mija kilka minut i mierzę znowu i różnica jest wielka. Więc poleciałem do przychodni i tam na rtęciowym wyszło mi w miarę normalnie ( jak na podejrzewane nadciśnienie ). Pielęgniarka powiedziała, że te nadgarstkowe cyt. * to taki gadżet dla ludzi zdrowych *..

Jaki ciśnieniomierz kupić?

.. ...nieznacznie większej wartości niż maksymalne ciśnienie krwi co daje bardziej wiarygodny wynik i konfort A co sądzicie o ciśnieniomierzach firmy TECH - MED ? Sprzedają się rewelacyjnie http://allegro.pl/item756893690_cisnieniomierz_tech_med_tma_7000_arytmia_zas_ter.html Naramienne..

Jaki ciśnieniomierz kupić? - Str. 3

.. ...użytku ze względu na zawartość rtęci - ale są również wartościowe aparaty a * la rtęciowe, w których rtęć zastępuje wyświetlacz lcd - pomiar jest nadal metodą osłuchową ( ze stetoskopem ) a puls jest zliczany automatycznie ). Praktyczniejsze wydają się jednak ciśnieniomierze..

Jak zmierzyc ciśnienie tętna na nodze?

.. ...ale jak próbowalam to wartości były sporo zawyżone. prosze o jakies wskazówki. dziekuje. Przy badaniu ciśnienia na nogach najlepiej jest to robić w pozycji leżącej na brzuchu ( oczywiście potrzebna jest druga osoba do mierzenia )wtedy nie powinno być takich różnic ponieważ nie bedzie sie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 115

.. ...przekonać jest obniżenie wartości ciśnienia. Jeżeli ciśnienie będzie w normie a ty dalej będziesz zle się czuć tzn. że przyczyna leży gdzie indziej lub to tylko nerwica. Witajcie dawno nie pisała. Bogusia: Z twojego opisu wynika, że to jest nadciśnienie ( każdy lekarz pierwszego kontaktu..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 267

.. ...to czasem do dużych wartości i skacze tętno , Widzę Pati,z nieźle się nakręciłaś: ) Ludzki organizm jest bardziej wytrzymały niż nam się wydaje. Sporty siłowe są tego przykładem. W momencie ciężkich ćwiczeń fizycznych ciśnienie oraz puls wzrasta do niebezpiecznej granicy a mimo to ludzie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 289

.. ...Ciśnienie się unormowało do wartości 120 na 80 puls 98 – 100 ( te 5+ to syndrom białego fartucha ). Lekarz dyżurujący w karcie leczenia zapisał: częstoskurcz napadowy. Otrzymałem też skierowanie do przychodni kardiologicznej ze wskazaniem przyrządu Hotlera ( dostać taki..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 297

.. ...napędzałem widząc wysokie wartości ciśnienia. W pewnym momenie dostałem takiej psychozy że mi przeszkadzał dźwięk odkurzacza czy komputera bo mój chodzi dość głośno tak jakbym się bał tego dźwięku masakra.Oczywiście zaczęło się chodzenie po lekarzach w związku z tym ciśnieniem co lekarz..

Obsługa ciśnieniomierza krwi

.. ...płynnie coraz to niższą wartośc i tam gdzie usłyszysz pierwsze uderzenia fali tętna - patrzysz na manometr, to to jest ciśneienie skurczowe, spuszczasz dalej do moemantu aż to tętnienie zaniknie - tam gdzie nastąpi cisza to to jest wartość rozkurczowa. Unikaj w trakcie badania ciągłego *..

Jestem podłamany leczeniem nadciśnienia

.. ...mi wykonano ). Wtedy wartości przy lekarzu wynosiły nawet 170/100 - 110. Miałem już kilka prób leczenia, wtedy, w wieku 19 lat, połączone z badaniami. Orzeczenie to pierwotne nadciśnienie. Metody leczenia były nieskuteczne więc zaniechałem ich, żeby dodatkowo nie szkodzić sobie jeszcze..

Szukam wsparcia - tachycardia, nadciśnienie, trójglicerydy

.. ...podobny problem! Ale wartości twojego ciśnienia mnie przerażają. Jeżeli zrobiłaś sobie badania i masz wysoki poziom triglicerydów to nie jest dobrze, to one powodują zawały, nadciśnienie i różne powikłania sercowe. Nie jestem lekarzem ( oni tylko leczą nie uzdrawiają ) ale..

Wynik Holtera i tendencja do tachykardii

.. ...kołotania. A oto mój wynik: wartość śr. rytmu serca: 84 ud/min max. 166 ud/min min. 49 ud/min supraventricular ectopy: 1 ventricular ectopy: 486 Pozdrawiam: ) Dodam jeszcze, że wyniki tarczycy mam dobre, usg serca też. Podczas tych dwóch całkowitych utrat przytomności, gsy przyjechała..

Zbyt niskie cośnienie przy stosowaniu leków na nadciśnienie

.. ...utrzymywało się poniżej wartości 110/60, to proponuję zmodyfikować dawkowanie leków lub zmienić je na inne. Leki kardiologiczne zawsze dawkujemy indywidualnie do potrzeb pacjenta, dlatego też musisz je mieć bardzo precyzyjnie dobrane. a mam pytanko jakie ciśnienie miałeś przed braniem..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 7

.. ...udało.Utrzymują się podwyższone wartości ciśnienia, ale poza tym jest naprawdę dobrze i wierzę , że w Waszym wypadku wszystko sie też unormuje i będzie OK.Możecie wierzyć lub nie , ale wczoraj wróciłem z nart w Alpach ( wysokosci do 2300m ), nie oszczędzałem się, przez 6 dni jezdziłem..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 26

.. ...nadciśnienie choć nie były to wartości bardzo wysokie no ale leczenie nie było chyba skuteczne , bo doszło jednak do migotania. Poza tym u mnie w czasie migotania znacznie wzrasta wydzielanie moczu co jakby potwierdza wzrost ciśnienia, a być może także tezę Czytelnika o działaniu..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 53

.. ...nie przekłada się na wartości ciśnienia. Moja rodzinna jak i kardiolog stwierdza, że mam obecnie za dużą rozpiętość i mam eksperymentować z lekami, aby utrzymywać niskie wartości, które niby gwarantują, że nie będą mnie dopadać migania i in. Ja przez kilka lat piłam jemiołę i ciśnienie..

Skoki ciśnienia

.. ...zdrowego człowieka to wartość ciśnienia tętna w granicach 40 - 60 mmHG. Normalne ciśnienie rozkurczowe ( „dolne” ) zawiera się w granicach 80 - 90 mmHG ( optimum ciśnienia rozkurczowego u zdrowego człowieka wynosi około 80 mmHG ). Normalne ciśnienie skurczowe (..

Bardzo niskie ciśnienie i wysokie tętno

.. ...grozi mi przy takich wartościach ciśnienia? Bardzo proszę o poważną odpowiedź. Ja mam to samo ( tylko troszkę wyższe ciśnienie ). nic a co ma grozic? lepiej miec za niskie niz za wyskokie przy skrajnie niskim w najgorszym wypadku jest zapsc ale nie przy 94/56 ja nie raz miewam 65/40 i..

Ciśnienie, wczoraj Holter

.. ...tętniczego. Podczas dnia wartości są bardzo zawyżone, a rano - jak to najczęściej bywa jest najwyższe, a co się z tym wiąże najniebezpieczniejsze. Napewno dostaniesz leki, ale nie zdziałają tyle, co zrzucenie kilogramów. Zdrowy tryb życia, sport i odpowiednia dieta mogą zwalczyć..

Ciśnienie 120/80 a tętno 116 - Str. 2

.. ...ujemna przerwana przy wartości ciśnienia 210/110 i tachykardii 190. Kurcze może mi ktoś doradzi co się ze mną dzieję??? Mam skierowanie do szpitala do kliniki hipertensjologii z podejrzeniem guza chromochłonnego. Czy to może być to? Pozdrawiam gabi wow naprawde takie cisnienei mialas ?..

Nadciśnienia w młodym wieku

.. ...nieraz ( mimo leków ) wartościom rzędu 210/115mmHg. Z góry dziękuje Sprobuj prywatnie slyszalem cos o klinice w zabrzu ale nie jestem pewny sprobouj znalezc na internecie cos o tej klinice wszystkigo sie dowiesz wiem ze pracuja tam specjalisci z najwyzszej polki ps sam ostatnio mialem..

Dziwne ciśnienie tętnicze

.. ...nadgarstkowy?Patrzysz pewnie na pierwszą wartość ciśnienia.Jest ona trochę wyższa,natomiast druga do 60 jest uważana za normę.Tak naprawdę to nie ma co się czepiać specjalnie Twojego ciśnienia.Wejdz w google i poczytaj o cisnieniu,jeśli nadal Cię to interesuje.Pozdrawiam O..

Powiększony lewy przedsionek serca

.. ...5,1mm ,lewy przedsionek wartość graniczna 4,0mm,frakcja wyrzutowa ef - 72%,niedomykalność zastawek - mitralna +,trójdzielna+, . Od 6lat lecze nadciśnienie lekami betalok zok 50, gopten 2mg, indapres 2,5mg - ciśnienie utrzymuje się w granicach 130 - 140 /70 - 80, to są jednak wartości..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 1150

.. ...mi ciśnienie nawet do wartości 180/140 i tętno 130 - 150. No niestety takie ataki paniki wywołują u nas ogromny stres, a jak wiesz stres w dużej mierze może doprowadzić do zawału serca, a tak duże skoki ciśnienia do wylewu. Tak więc na swoim przykładzie nie zgadzam się ze słowami twojej..

Prawidłowe ciśnienie

.. ...właśnie rośnie ta pierwsza wartość, a po za tym skoro zaraz spada do całkowicie normalnych wartości to wszystko ok. Problem pojawia się wtedy jak rzeczywiście występuja dość wysokie skoki ciśnienia do dużych wartości przy np. nie wielkich czynnościach. Z twojego opisu wynika ze wszystko..

Wyraźnie upośledzona relaksacja serca

.. ...frakcja wyrzutowa, ajej wartość 60 - 6% jest całkowicie prawidowa. 2/ Podejrzewam, że wymiar lewej komory 5 ( cm ) to wymiar rozkurczowy, a nie skurczowy. 3/ Zaburzenia relaksacji ( j.w. ) stwierdza się b. często w przebiegu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza we współistniejącym..

Nadciśnienie a sport

.. ...itp. ). Kamilu,z tych wartości ciśnienia, które podałeś, można wywnioskować nadciśnienie ( ale dwa wyniki jeszcze o niczym nie świadczą, musi to potwierdzić lekarz ). Przy okazji wizyty zapytaj go o możliwe dla Ciebie ćwiczenia. Jestem przekonana, że jesli potwerdzi się diagnoza..

Nadciśnienie i silne bicie serca

.. ...5mg, zawsze rano ). Wartości mojego ciśnienie przed leczeniem wynosiły 140/150 na 80/90, teraz waha się pomiędzy 130/140 na 70/80. Lekarz powiedział, że przez ciśnienie mam przerost lewej komory serca. Nie było by w tym nic dziwnego, ale zawsze było dla mnie dziwne, że w tym wieku muszę..

Ciśnienie i tętno

.. ...spoczynkowego uznaje się wartości nie większe niż 120/80. Wartości od 120/80 do 140/90 to tzw. przednadciśnienie ( ang. prehypertension ). Ciśnienie 99/60 jest niskawe, ale u wielu osób całkowicie normalne i akceptowalne z medycznego punktu widzenia. no dobrze..a co z tetnem? przy tak..

Ciśnienie a Valsacor

.. ...jakichś tam szalonych wartościach( max 198/110 ) i przepisano Valsacor 160mg.Problem polega na tym,że dosłownie po paru dniach stosowania leku rano mam ,jak na mnie, bardzo niskie ciśnienie - 107/55 - a wieczor wraca do wysokich wartości.Zastanawiam się,czy nie można by zażywać leku nie..

Ciśnienie 120/43

.. ...rozkurczowe jest to najniższa wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru, która pojawia się w momencie rozkurczu serca. Ciśnienie skurczowe masz bardzo dobre, oznacza to, że twoje serce ma prawidłowe ciśnienie w czasie pompowania krwi do tętnic. Ciśnienie rozkurczowe masz..

Prawidłowe ciśnienie 16 lat

.. ...wystarczy, że jedna z wartości jest powyżej ) - nadciśnienie. Oczywiście diagnozy nadciśnienia nie stawia się na podstawie pojedyńczego pomiaru, lecz całej serii wiarygodnych pomiarów. Twoje wyniki z pewnością uzasadniają konsultację u internisty/kardiologa, który może np. zalecić..

Skaczące ciśnienie

.. ...nieznaczne wachania. Druga wartości ciśnienia wacha sie w granicach 80 - 70 wiec ciśnienie książkowe. Problem dotyczy pierwszej wartości. Mierze ciśnienie i pierwsza wartość wynosi np 145. Za kilkanaście minut juz wynosi 125. A za kolejne kilkanaście minut 130. Najwyżasza zauważona..

Pulsujące ciało i nadciśnienie

.. ...5mg, zawsze rano ). Wartości mojego ciśnienie przed leczeniem wynosiły 140/150 na 80/90, teraz waha się pomiędzy 130/140 na 70/80. Lekarz powiedział, że przez ciśnienie mam przerost lewej komory serca. Nie było by w tym nic dziwnego, ale zawsze było dla mnie dziwne, że w tym wieku muszę..

Niskie ciśnienie tętnicze i wysoki puls

.. ...potrafi spadać nawet do wartości 60/40. Przy takim ciśnieniu mój puls ma wartóść ok.120 i jeśli się zmniejsza to najwyżej do 100. Biorę hydrocorison 30mg dziennie ponieważ stwierdzono u mnie niedoczynność kory nadnerczy. Niestety to nic nie pomaga, Również lekarze są bezsilni..

125/100 ciśnienie

.. ...mi wiadomo powyższe wartości ciśnienia mieszczą się w normie. Jeśli uważacie że są mimo wszystko za wysokie to rada jest prosta więcej ruchu, mniej jedzenia. To nie chodzi o to, ze za wysokie, tylko rozpietosc miedzy nimi nieprawidlowa, za mala. wiecie co pierdolicie jak stare babcie : *..

Duża różnica w pomiarach ciśnienia

.. ...oscylować około /górna wartość/ 170 - 180 przestraszyłem się i pożyczyłem od rodziców tradycyjny ciśnieniomierz /taki ze stetoskopem i pompką/. Gdy zmierzyłem nim ciśnienie wynosiło 125/70 a automat z nadgarsta w tym samym czasie pokazywał 167/68. Trochę się tym uspokoiłem ale ... jak..

Wysokie ciśnienie tylko jak ktoś mi mierzy

.. ...rzeczywiście w tym wieku te wartości ciśnienia są troszku niepokojące, dlatego musisz sie udać do specjalisty. Co do odpowiedzi na pytanie, idź do lekarza pierwszego kontaktu on w razie potrzeby skieruje cię na dalsze badania, ale jeśli cię to tak bardzo niepokoi, możesz prywatnie..

Czuję cały czas tętno

.. ...spoczynkowego uznaje się 120/80. Wartości do 139/89 to tzw. przednadciśnienie - jeszcze nie nadciśnienie, ale już podwyższone w stosunku do pożądanego. Przy systematycznych wynikach w okolicach 135/85 zdecydowanie zaleca się modyfikację stylu życia ( stosowna dieta, regularna aktywność..

Poranne mdłości, zgaga, niskie ciśnienie, ból serca - nie mam już siły

.. ...pomidorowy bo ma dużo wartościowych skłądników Spróbuj zrobić test ciążowy. Nie zaszkodzi sprawdzić. I może zacznij łykać jakieś witaminy jak nie możesz jeść i pij herbatki ziołowe ( z imbirem ). One łagodzą nudności. Życzę zdrowia. Witam mam podobne doliglewosci do kolezanki;( schudlam..

Bardzo mocne bicie serca

.. ...wybrać do lekarza bo wartości ciśnienia zwłaszcza rozkurczowego nie wyglądają dobrze. Może być to spowodowane ciśnieniem krwi, ale przyczyny mogą leżeć zupełnie gdzie indziej. Zobacz rano po przebudzeniu jakie masz ciśnienie, ale odwiedz lekarza który zleci wykonanie odpowiednich badań...

Wysokie ciśnienie po przejściu kilku kroków

.. ...najedzenia ). myślę, że wartości są w normie - jeszcze pytanie jak się czujesz. natomiast kardiologa warto i należy odwiedzać regularnie kardiologa nie odwiedzam dała mi wtedy wypis do lekarza pierwszego kontaktu w celu dalszego leczenia lekami i na tym się skończyło,co do samopoczucia..

Problemy z sercem u 18latki

.. ...po unormowaniu jego wartości z czasem serce powinno powrócić do normy. Czy siostrę wypuszczono ze szpitala?? i co jej powiedziano??? Siostrę na razie wypuszczono ze szpitala( ale wcześniej leżała w nim parę dni ) powiedziano, że ma dużo leżeć, odpoczywać i mierzyc sobie ciśnienie. Ma..

Ciśnienie krwi po chwili rózne!

.. ...pokazuje od razu takie same wartości.Dodam tylko ze pare razy miałem aż 150/90 a po chwili 124/74! Czy ktoś wie co to moze być?! za każdym razem tak masz? jeżeli tak to pod wpływem emocji. w poradni nadciśnieniowej zawsze mierzą ciśnienie 2 razy w odstępie 2 - 3 minut bo często pierwszy..

Dosyć wysokie ciśnienie u 18-latki, czy potrzebne EKG?

.. ...inne badania. Sprawdz wartości ciśnienia podczas wykonywania jakiejś czynności np. po wejściu po schodach, a może po prostu za dużo nerwów i się nakręcasz??? Możliwe, że właśnie się nakręcam.. Postaram się nie denerwować za bardzo i nie stresować błahymi sprawami. Byłam u lekarza..

Prawidłowe ciśnienie u osoby starszej?

.. ...jeśli chodzi o druga wartość 49 - 57 występuje nawet u dzieci i osób trenujących wyczynowo sport. Podobno z wiekiem ciśnienie rośnie,ale w przypadku twojej babci nie można tak powiedzieć. Czy aparat do mierzenia jest sprawny( najlepiej zawsze sprawdzić w gabinecie lekarskim z takim..

Już nadciśnienie? zapisano bisocard

.. ...pomiary przekraczają wartość 139/ 90. Pomiarów nie robi się po wysiłku albo po zdenerwowaniu. Proszę kupić sobie nadgarstkowy ciśnieniomierz i przez jakieś 2 tyg. mierzyć w różnych porach dnia kilkukrotnie ciśnienie i póżniej udać się z zapisanymi pomiarami do lekarza, celem ustalenia,..

Częste omdlenia w wieku 17 lat?

.. ...150/90 Jeżeli jest to wartość która utrzymuje się stale to można mówić tu o nadciśnieniu, które nie leczone potrafi z czasem doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Lepiej nie podchodzić do tego w ten sposób, że teraz jestem młody to nic mi nie grozi. Ból głowy i w klatce..

Ciśnienie krwi po posiłku maleje?

.. ...podwyższone w stosunku do wartości sprzed posiłku. Jednocześnie w około godzinę po posiłku powinien się zaznaczyć spadek ciśnienia. Podsumowując: po samym posiłku ( który jest wysiłkiem dla organizmu ) nieznacznie wzrasta. Nieznacznie czyli np. o 5 mm słupa rtęci. Natomiast jak organizm..

Ciśnieniomierze, pulsometry - ile kosztują?

.. ...albo naprawa przewyższy wartość urządzenia, w sklepach medycznych czy stacjonarnych czy internetowych zawzse taki sprzęt będzie tańszy i doradza i potem pomogą jak coś. Ja szukałam długo, generalnie firma OMRON jest takim mercedesem raczej, długa gwarabcja, ceny w necie różne ale..

Nadciśnienie tętnicze, pigułki, drganie rąk

.. ...lekarz z powodu wysokich wartości ciśnienia tętniczego zmienił mi leki na Amlopin 5 mg Bisocard 5 mg Tritace 10 mg Bisocard 5 mg brałem rano a pozostałe wieczorem, i tu dochodziło do podobnej sytuacji, że rano brałem leki ( czyli Bisorad 5mg ) a wieczorem piłem alkohol. Ostatnia moja..

Czy nie za niskie ciśnienie?

.. ...około 2 - 3 lat miałam wartość tego ciśnienia ok 60. Czym może być spowodowana taka niska wartość? I czy może ona być przyczyną tego, że jestem ciągle osłabiona i ospała? Ewentualnie w jaki sposób można to ciśnienie podwyższyć? Mam 21 lat, lekką nadwagę, biorę pigułki antykoncepcyjne (..

Różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym a bisocard

.. ...niskich lub b. niskich wartości. Może warto poprosić lekarza, by przepisał Ci coś, co działa tylko na nadciśnienie, np. captopril, vivace lub jego polski odpowiednik polpril - te leki pulsu nie obniżają. Tyle moich przemyśleń. Powodzenia! a co myślicie o tak dużej różnicy pomiędzy..

Skoki ciśnienia przy pomiarach

.. ...wyższe,; to nie ma sensu. wartośc RR zmienia się co chwile ja chodzę to poradni nadciśnieniowej i tam zawsze mierzą RR w odstępie 5 - 10 minut od pierwszego pomiaru. zapisują oba. ten pierwszy jest mniej znaczący bo zaliczają go do tzw streoswego ; ) i bardziej interesuje ich ten drugi...

Dziwne ciśnienie rozkurczowe

.. ...skurczowym. W rozkurczowym ta wartość jest duzo mniejsza. Nadciśnienie to wartości, które przekraczają regularnie 140/90. Jeżeli twoje ciśnienia wynosi 120/100 to nie jest one dobre bo druga wartość ( rozkurczowe ) przekracza normę. Warto to wyjaśnić czy nie ma jakiś przyczyn..

Ciśnieniomierz nadgarstkowy źle wskazuje?

.. ...że po prostu pierwsza wartość czyli ciśnienie skurczowe jest zawyżone. Ostatnio byłem u lekarza na wizycie kontrolnej i bardzo się denerwowałem przed wejściem do gabinetu, gdyż jestem osobą bardzo emocjonalną. Po wejściu lekarz zmierzył mi ciśnienie wykazało 168/95 ( mniej więcej ) ,..