Waskulopatia

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

.. ...Przyspieszony rozwój waskulopatii naczyń wieńcowych jest podstawową przyczyną śmiertelności osób z przeszczepionym sercem w pierwszym roku od transplantacji. Dzięki ICUS można wcześniej wykazać niepokojące zmiany. ICUS ułatwia planowanie przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI ),..