Wątroba

Nadciśnienie wrotne

.. ...metabolizmu całego ustroju. Wątroba zapewnia nie tylko odpowiednie przekształcenie większości substancji odżywczych, ale przede wszystkim neutralizuje substancje szkodliwe. Nadciśnienie wrotne to sytuacja, w której patologie miąższu wątroby lub samej żyły wrotnej, uniemożliwiają..

Polipragmazja

Polipragmazja

.. ...jest metabolizowana w wątrobie. W przypadku niektórych preparatów enzymy wątrobowe rozkładają lek do substancji, które mogą być potem wydalone przez organizm. W przypadku innych leków enzymy uwalniają aktywną postać danej substancji. Najczęściej zaangażowanym w metabolizm leków enzymem..