Wędrująca fala depolaryzacji

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...do przedsionków. Taka wędrująca fala depolaryzacj nazywana jest reentry i jest ona przyczyną powstania częstoskurczu. Dodatkowa droga przewodzenia nazywana jest pęczkiem Kenta. Droga ta przewodzi bodźce elektryczne szybciej niż węzeł przedsionkowo - komorowy. Dzięki takim właściwościom..