Węzeł Keith Flacka

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...sinuatrialis ). Dawniej węzeł zatokowo - przedsionkowy nosił nazwę węzła Keith - Flacka. Węzeł zatokowo - przedsionkowy umiejscowiony jest w miejscu ujścia żyły głównej górnej do prawego przedsionka serca. Czynność węzła zatokowo - przedsionkowego regulowana jest przez autonomiczny układ..