Węzeł zatokowo przedsionkowy

Zaburzenia rytmu serca

.. ...zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ) działa jak naturalny rozrusznik z częstością 60 - 100 pobudzeń na minutę w czasie spoczynku. Podział rytmów serca. Rytmy węzła zatokowo - przedsionkowego. Asystolia Bradykardia zatokowa Tachykardia zatokowa Rytmy..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...sinuatrialis ). Dawniej węzeł zatokowo - przedsionkowy nosił nazwę węzła Keith - Flacka. Węzeł zatokowo - przedsionkowy umiejscowiony jest w miejscu ujścia żyły głównej górnej do prawego przedsionka serca. Czynność węzła zatokowo - przedsionkowego regulowana jest przez autonomiczny układ..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...wygenerowanych przez węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ). Obecność w sercu dodatkowej drogi przewodzenia może być przyczyną występowania częstoskurczów. Fala depolaryzacji może przechodzić z przedsionków do komór drogą dodatkową i powracać wstecznie pęczkiem Hisa do przedsionków. Taka..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...), która unaczynnia węzeł zatokowo - przedsionkowy. Następnie odchodzi od niej gałąź komorowa prawa ( RV ) i gałąź przedsionkowa prawa ( RA ). W dalszym odcinku z prawej tętnicy wieńcowej wyodrębnia się tętnica brzeżna i tętnica zstępująca tylna ( PD ). Zakres unaczynienia tętnic..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...zatokowym musi przejść przez węzeł przedsionkowo - komorowy, gdyż jest to jedyne połączenie elektryczne pomiędzy przedsionkami a komorami. Transmisja ta wymaga czasu od 120 do 210 ms, przy czym nie możliwe jest szybsze przejście impulsu. Jest to uwarunkowane budową i fizjologią komórek..

Rytm zatokowy

.. ...przedsionków, przechodzi przez węzeł przedsionkowo - komorowy do pęczka Hisa i jego odnogami odpowiednio do prawej i lewej komory serca, pobudzając najpierw mięśniówkę przegrody międzykomorowej, następnie okolice koniuszka serca ( głównie mięśniówka lewej komory ) i resztę mięśnia obu..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. Przewodnictwo środkomorowe to termin odnoszący się do zjawisk elektrofizjologicznych zachodzących w układzie bodźcoprzewodzącym i komórkach mięśnia sercowego poniżej węzła zatokowo - przedsionkowego. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego mogą mieć charakter bloków przewodzenia. Na podstawie wykresu EKG..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...poprzez hamujący wpływ na węzeł zatokowy. Iwabradyna nie zwalnia przewodzenia w obrębie przedsionków ani w węźle przedsionkowo - komorowym. Jest to przyczyna dla której iwabradyna może być stosowana u pacjentów z jednoczesnymi wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowanie beta blokerów...

Rozrusznik serca (nie sztuczny)

.. ...węzła Keith - Flacka.Węzeł zatokowo - przedsionkowy umiejscowiony jest w miejscu ujścia żyły głównej górnej do prawego przedsionka serca. Wiecej informacji: http://www.kardiolo.pl/ukladbodzcotworczy.htm..

Renta przy WPW i skierowaniu na ablację

.. ...mi zmodyfikować cały węzeł zatokowo przedsionkowy. to bardziej skomplikowany zabieg od zwykłej ablacji. bardzo rzadko go wykonują i to już w ostateczności. lekaez mi powiedzial że 99% osób po tym zabiegu ma stymulator do stałej stymulacji. rozmawiałam z wieloma lekarzami i to jest trochę..

Interpretacja EKG

.. ...żródłem tego impulsu jest węzeł zatokowy a jego prawidłowym rozprzestrzenianiem zajmuje się węzeł przedsionkowo - komorowy i pęczek Hisa.Biegnie on wzdłuż przegrody międzykomorowej wzdłuż dolnej krawędzi jej części błoniastej.W odległosci ok 20mm od węzła przedsionkowo - komorowego..