Widmowy tomograf komputerowy

Nowe nanocząsteczki uwidaczniają skrzepy

Nowe nanocząsteczki uwidaczniają skrzepy

.. ...szpitalom pieniędzy. Widmowy ( spektralny ) tomograf komputerowy. Nanocząsteczki zostały zaprojektowane, aby być widoczne przy użyciu nowego typu tomografu komputerowego. Nowy skaner posiada zdolność widzenia metali w kolorze. Nowa technologia, zwana spektralną bądź widmową tomografią..