Wieńcowe interwencje przeskórne

Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

.. Interwencja wieńcowa przezskórna nie jest popularna wśród niemowląt i młodszych dzieci z ostrym zespołem wieńcowym w związku ze zwiększonym ryzykiem potencjalnych powikłań. Ostatnie badania naukowe sugerują jednak, że stentowanie tętnicy wieńcowej może być możliwą do wykonania i skuteczną opcją nawet dla..