Włókna kolagenowe

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. Sprężyste zwłóknienie wsierdzia występuje u niemowląt i małych dzieci, dotyczy wsierdzia - najbardziej wewnętrznej warstwy mięśnia sercowego. W przebiegu choroby wsierdzie ulega przebudowie. Miejsce włókien sprężystych zajmują kolagenowe i elastyczne. Całe wsierdzie grubieje i sztywnieje. Zmiany chorobowe..

Wsierdzie

.. ...oraz bardzo duża ilość włókien kolagenowych i sprężystych ( wzajemny stosunek tych włókien zmienia się w zależności od warty wsierdzia ). W skład wsierdzia wchodzą także komórki mięśni gładkich ( miocyty ). Wsierdzie przechodzi w śródsierdzie, czyli najgrubszą warstwę serca, zbudowaną..