Wolna praca serca

Bradykardia

.. Bradykardia to wolna czynność serca ( praca serca ). Każdy rytm serca poniżej 60 razy na minutę określany jest jako bradykardia. Bradykardia może występować fizjologicznie u sportowców lub osób z wagotonią ( nadmierna aktywność nerwu błędnego ) oraz patologicznie: zaburzenia powstawania bodźca w układzie..