Wskazania do defibrylacji

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...zwykle jest nieprzytomny. Wskazania do wykonania defibrylacji. migotanie komór ( VF ) lub częstoskurcz komorowy z niewyczuwalnym tętnem, defibrylacja na ślepo ( blind defibrylation - bez dostępnego zapisu EKG u pacjenta z NZK ( Nagłe Zatrzymanie Krążenia ). Wykonanie defibrylacji...

Migotanie komór

.. ...defibrylatora ( ICD ). Jest to urządzenie podobne do rozrusznika, które rejestruje rytm serca i w razie wystąpienia migotania komór przeprowadza defibrylację za pomocą elektrody wszczepionej w mięsień sercowy...

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...zależne są metody reanimacji. Przy migotaniu komór czy rozkojarzeniu elektromagnetycznym wskazana jest defibrylacja. Przy asystolii defibrylacja jest bezcelowa i należy wykonywać zewnętrzny masaż serca...