Wskaźnik

Wskaźnik sercowy

.. Wskaźnik sercowy ( Cardiac Index - CI ) jest jednym z parametrów hemodynamicznych oceniających pracę serca jako pompy. Wskaźnik sercowy obliczmy dzieląc pojemność minutową serca przez powierzchnię ciała. Zakładając, że powierzchnia ciała jest wartością przeciętną i stała ( przyjmuje się 1,7 metra..