Wskaźnik FFR

Ocena rezerwy wieńcowej

Ocena rezerwy wieńcowej

.. ...flow reserve - FFR ). Wskaźnik FFR jest to stosunek maksymalnego przepływu wieńcowego przy obecności zwężenia ( stenozy ) do maksymalnego przepływu w naczyniu bez zwężenia. Dokonując jego pomiaru można sprawdzić, czy dana zmiana jest odpowiedzialna za dolegliwości chorego i powinna być..