Wskaźnik infekcji

Badanie CRP

.. ...to bardzo dynamiczny wskaźnik infekcji. U zdrowej osoby jego poziom wynosi poniżej 5 mg/L. W pierwszych kilkunastu godzinach infekcji bakteryjnej wzrasta nawet 1000 krotnie. Mniejszy wzrost poziomu CRP, do wartości dwu lub trzycyfrowych, obserwujemy także w przebiegu chorób..