Wspinaczka wysokogórska

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

.. ...innych względów niż wspinaczka wysokogórska doświadczyły spadku zawartości tlenu w organizmie mogą zregenerować mięsień sercowy. Reakcja serca na niską zawartość tlenu. Zrozumienie reakcji serca na niską zawartość tlenu w atmosferze pozwoli opracować skuteczniejsze terapie wielu..