Wspomaganie krążenia

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...metodą mechanicznego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na wprowadzeniu do aorty, poprzez tętnicę udową ( w pachwinie ), polietylenowego balonu, a następnie jego napełnianiu i opróżnianiu w odpowiednich fazach pracy serca, dzięki zsynchronizowaniu pompy z..