Wstrząs

Wstrząs kardiogenny

.. Wstrząs kardiogenny to stan zagrażający życiu pacjenta. Wstrząs kardiogenny ( pochodzenia sercowego ) jest stanem niewydolności mięśnia sercowego wywołanej upośledzeniem funkcji wyrzutowej serca. Najczęstszą przyczyną wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego. W celu ustalenia czy rzeczywiście mamy..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...powikłaniami hemodynamicznymi ( wstrząs kardiogenny ), obrzęk płuc, podejrzenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. Wprowadzenie cewnika Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego przedsionka. Następnie..

VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca)

.. ...niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny w przebiegu zapalenie mięśnia sercowego ) lub oczekiwanie chorego na przeszczep serca. Wszczepienie VAD wiąże się z ryzykiem zakażenia, zaburzeń krzepliwości krwi - incydenty zakrzepowe związane z niefizjologicznym przepływem krwi przez pompę..