Wszczepienie stentu

Stenty bezpieczne dla alergików

Stenty bezpieczne dla alergików

.. ...którzy byli poddani wszczepieniu stentów. Następnie porównali je z danymi 250 osób z grupy kontrolnej. Osoby te nie były uczulone na metale. Analiza nie wykazała żadnych znaczących różnić w odsetku zawałów, śmierci po 30 dniach i po czterech latach, a także w konieczności przeprowadzenia..