Wyborczyny

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe ( zespół DIC, isseminated intravascular coagulatioan ) jest możliwym powikłaniem bardzo wielu chorób i stanów klinicznych. W przebiegu zespołu DIC dochodzi do nagłej aktywacji układu krzepnięcia. Zlepione trombocyty stają się materiałem zatorowym, który zatyka drobne..