Wynik badania EO

By-passy

.. ...choroby wieńcowej ma wynik koronarografii. Bez koronarografii nie można zakwalifikować pacjenta do operacji by - passów. Po operacji by - pass niezbędne jest systematyczne przyjmowanie leków i kontrola kardiologiczna według zaleceń lekarza ( regularnie wykonywane badania kontrolne )...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...części pól płucnych, wynikające często z niedodmy, stanów zapalnych, zmian zwłóknieniowych. Odróżnienie niewydolności skurczowej od rozkurczowej nie jest możliwe na podstawie badania fizykalnego. Niewydolność skurczową może sugerować poszerzenie sylwetki serca, przesunięcie w lewo..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...pacjentów z wyraźnie podwyższonym poziomem cholesterolu. Wniosek płynący z wyników tego badania jest prosty: spożywanie soi jest sposobem na obniżenie cholesterolu poprzez stosowanie zdrowej diety. Circulation..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...z 7 krajów. Analiza wyników tego badania wykazała ścisły związek pomiędzy stężeniem cholesterolu we krwi a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. Okazało się, że największa umieralność z powody choroby niedokrwiennej serca dotyczyła mężczyzn zamieszkujących USA i..

Akineza

.. ...Termin odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza -..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...mięśni szkieletowych w wyniku działań ubocznych leków, na przykład preparatów z grupy statyn ( leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek fizyczny i iniekcje domięśniowe. Oznaczenie poziomu CK jest więc bardzo..

Hipokineza

.. ...serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy. Hipokineza najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle ( najczęściej na tle choroby wieńcowej )...

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...niedokrwienie kończyn dolnych w wyniku chorób tętnic. Dla pierwszej jednostki bardziej charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg, dla niedokrwienia tętniczego z kolei - chromanie przestankowe. Określenie mrowienie jest jednak bardzo..

Lipemia

Lipemia

.. ...do narządów. Lipemia, wynikająca z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, objawia się białawym lub mlecznym zabarwieniem osocza krwi. Kolor ten wynika z wysokiej zawartości tłuszczy i jest nie tylko objawem zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, ale również może fałszować..

Lewogram

.. ...określamy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może..

Oś serca

.. ...określa się w oparciu o wyniki badania EKG ( zwykle korzystając z zapisu z elektrod kończynowych ) i podaje się w przybliżeniu ( normogram, lewogram lub dextrogram ) albo w sposób dokładny, podając kąta w stopniach. Odchylenia osi serca mogą wynikać z wrodzonych wariantów budowy układu..

Kwasica

.. ...organizmu opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Po za pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...przyjmowane na stałe leki. Wynik próby wysiłkowej ocenia się na podstawie zmian w zapisie EKG świadczących o niedokrwieniu mięśnia sercowego. Próba może być w każdej chwili przerwana na życzenie pacjenta. Ponadto lekarz przerwie badanie, jeśli wystąpią komorowe zaburzenia rytmu, spadek..

Rytm zatokowy

.. ...dokonuje się na podstawie wyniku badania EKG. Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P ( odzwierciedlają depolaryzacje przedsionków ) oraz występowania regularnych zespołów QRS ( depolaryzacja komór ) po każdym załamku P. Ponadto załamki P muszą być..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...ocenie objawów oraz wynikach badań laboratoryjnych ( D - dimery ) i badaniu USG układu żylnego. Zakrzepica żył głębokich ma tendencję do nawracania po wyleczeniu. Powtarzające się epizody zakrzepicy żył głębokich prowadzą, na skutek uszkodzenie aparatów zastawkowych, do przewlekłej..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...próbę wysiłkową, której wynik najczęściej jest dodatni. To znaczy, wysiłek powoduje przejściowe niedokrwienie mięśnia sercowego ( obniżenie odcinka ST w zapisie EKG wykonywanym w czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń )..

Lipidogram

.. ...ostatnich posiłków, wynika badanie może nie odzwierciedlać wtedy rzeczywistego stanu gospodarki lipidowej organizmu. Standardowy lipidogram obejmuje oznaczenie poziomu całkowitego cholesterolu, stężenie frakcji HDL i LDL oraz stężenia triglicerydów. Prawidłowy lipidogram. Lipidy Zakres..

Stan przedzawałowy

.. ...kliniczne ( ból ) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia. Można powiedzieć, że jeśli mimo długo utrzymującego się bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu stężenia troponin ani..

Biopsja tarczycy (BAC)

.. ...patologie ( np. chłoniaka ). Wynik BAC pozwala określić badany twór jako złośliwy, łagodny lub podejrzany. Biopsje wykorzystuje się także czasem do kontroli leczenie wola guzkowego tarczycy i do opróżniania torbieli. Badanie cytologiczne pozwala także postawić rozpoznanie zapalenia..

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...pewne objawy ciąży uważa się możliwość wysłuchania tętna płodu przez powłoki brzuszne matki ( około 18 tyg. ciąży ), wyczuwanie ruchów płody przez lekarza ginekologa oraz uwidocznienie płodu w badaniu USG...

Badanie moczu

.. ...ketonowych i urobilinogenu. Wynik badania dostarcza także informacji na temat ewentualnej obecności leukocytów, erytrocytów i komórek nabłonkowych. Zestawienie wyników tego prostego i taniego badania z objawami prezentowanymi przez pacjenta pozwala na trafne rozpoznanie choroby lub..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...czy w aptece. Urządzenie wielkości karty kredytowej podaje wyniki w ciągu 15 minut. Powszechne stosowanie metody pozwoliłoby w porę ostrzegać zagrożonych zawałem i leczyć tych, u których już wystąpił...

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...poddaje się leczeniu - wynika z ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności ( WOBASZ ), przeprowadzonego w 2006 r. Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje aż 48 proc...

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...badanie NadPOL i WOBASZ ) wynika, że nadciśnienie tętnicze ma niemal 30 proc. dorosłych Polaków. Jak przypomniał lekarz, o nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest przeważnie wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). W badaniach tych stwierdzono, że..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...kardiochirurgicznym. Ich zdaniem, wynika to z lepszej perfuzji po przywróceniu naturalnego przepływu krwi przez zastentowane naczynia wieńcowe, oraz z niższego ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego w trakcie zabiegu angioplastyki. Najważniejszą wiadomością płynącą z naszego badania dla..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...przed chorobą serca - wynika z amerykańskich badań, o których informuje pismo Journal of Agricultural and Food Chemistry . To kolejne badania, które potwierdzają, że składniki zawarte w brokułach korzystnie wpływają na ludzkie zdrowie. Ale dotychczasowe doniesienia na ten temat dotyczyły..

Burzliwe związki szkodzą na serce

.. ...negatywny wpływ na serce - wynika z badań brytyjskich naukowców. Mimo że poprzednie badania sugerowały, że osoby, które pozostają w związkach, cieszą się lepszym zdrowiem niż single, okazuje się, że partnera należy wybierać starannie. Badanie 9 tys. osób wykazało, że niewłaściwy wybór..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...z owej profilaktyki wynikało więcej złego niż dobrego. Liczbę ofiar takiego postępowania w skali całego świata w ciągu ostatnich 10 lat ocenia się na 800 000. Jak komentują specjaliści, lepiej przeprowadzać duże badania kliniczne i sprawdzać, jakie są skutki terapii niż optymistycznie..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...mięśnia sercowego. O wynikach badań sprawdzających m.in. wpływ przyspieszonego pulsu na ryzyko wystąpienia ostrych stanów chorobowych rozmawiali specjaliści z Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach - Ochojcu. Badania objęły w 33 krajach blisko 11 tys. osób z chorobami układu..

Zmiana czasu a atak serca

.. ...czas zimowy - maleje - wynika z opublikowanych w środę badań szwedzkich naukowców. Badania przeprowadzone w Szwecji wskazują, że prawdopodobieństwo ataku serca wzrasta w pierwszych trzech dniach roboczych po wprowadzeniu czasu letniego, co może być związane ze skróceniem czasu snu. Kiedy..

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. Jak wynika z ostatnich badań, kieliszek lub dwa wina dziennie, wpływają korzystniej na serce, niż dieta z ryb. W badaniu wykazano, że u ludzi, którzy wypijają szklankę wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od tego, jaką ilość ryb..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...wysokie ciśnienie krwi - wynika z pracy na łamach pisma Archives of Internal Medicine . Od 40 już lat naukowcy wiedzą, że sezonowe zmiany temperatury mają wpływ na ciśnienie krwi ludzi - jest ono wyższe w chłodne dni, ponieważ niska temperatura powoduje kurczenie się naczyń. Jednak..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...krwionośnego serca. Wynika to z faktu, iż substancje te z trudem są wymywane z układu krwionośnego oraz z wątroby, a to zaburza obraz i utrudnia interpretacjęábadanego serca. Naukowcy z Instituto Tecnológico e Nuclear, Estrada Nacional ( Portugalia ) zsyntetyzowali nowy związek chemiczny..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...oraz węglowodanami, w wyniku czego powstaje akrylamid. Jest to substancja toksyczna dla układu nerwowego. W wielu badaniach potwierdzono też, że indukuje on procesy nowotworowe - zaznaczył prof. Naruszewicz. Akrylamid dostaje się do ludzkiego organizmu trzema drogami: przez układ..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. Potwierdzają się wyniki opublikowanych w roku 2002 badań, z których wynikało, że najskuteczniej leczą nadciśnienie tanie i dostępne leki moczopędne - informuje pismo Archives of Internal Medicine Amerykańskie badania o nazwie ALLHAT, największe z dotychczas przeprowadzonych, trwały od lutego 1994 do marca..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...obserwacji naukowców wynika, że ciśnienie może znacznie obniżyć się już tydzień po iniekcji genu. Jedna iniekcja genu Klotho może zredukować nadciśnienie przynajmniej na 3 miesiące. Niewykluczone, że wkrótce będziemy mogli przyjmować białko Klotho jako suplement w proszku - mówi..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...serce i układ krążenia - wynika z brytyjskich badań, które publikuje pismo British Journal of Nutrition . Nasze badania wykazały, że picie około dwóch kieliszków szampana dziennie może korzystnie oddziaływać na czynność naczyń krwionośnych, w sposób podobny do czerwonego wina. Zawsze..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...ryzyko udaru mózgu - wynika z badań, o których informuje pismo Neurology . Migrena to jednostronny, pulsujący ból głowy, któremu często towarzyszą nudności i wymioty, a także nadwrażliwość na dźwięk i światło. Na migreny cierpią przeważnie osoby między 25 a 55 rokiem życia; trzy razy..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...serca, tj. arytmii - wynika z amerykańskich badań. Jak komentuje prowadzący badania Arthur Klatsky z centrum badawczego organizacji Kaiser Permanente w Oakland ( Kalifornia ), wyniki te mogą zaskoczyć wiele osób, gdyż ludzie często odczuwają przyspieszenie akcji serca ( określane..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...chorób układu krążenia - wynika z pracy, którą publikuje czasopismo Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes . Choć już wcześniejsze badania wskazywały, że bierne palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ wywiera..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 18

.. ...arytmia... Decyzja musi wynikać z Pani przekonania i wiedzy jaką otrzymała Pani w trakcie osobistej rozmowy z lekarzem. Ja nie mogę radzić. MOże forumowicze...? Pani Edyta: Rada Pana Arrtura jest dobra, co nie znaczy żeby nie jechać na kontolne badania. Koniecznie jechać. Głowa do góry :..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...boję się iść spać z wynikiem 51. Nie rozumiem po jakie nieszczęście mam to brać, co ma dać miesiąc zażywania tego... Pani Agnieszka: wątpliwości i wynikajacy z nich niepokoj zawsze sa zrozumiale. Ja zawsze staram sie je wyjasnic czyli zrobic badania dodatkowe, minimum echo i holter...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 24

.. ...pacjęta z napadami AVNRT Wyniki: W wykonanym badaniu zarejestrowano: 117281 pobudzeń, ze średnią częstością rytmu 85/min Minimalna częstość rytmu: 57/min o godz. 04:37 Maksymalna częstość rytmu: 161/min o godz. 08:03 po dwukrotnym wejściu na 4 piętro. Ponadto zarejestrowano: SVE: 12..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 29

.. ...mam watpliwosci co do wynikow badan serca,ale juz nie dostane odpowiedzi bo jakiemus * zawiedzionemu * ( PALANT )cos sie nie podobalo!A jesli Pan Doktorze czyta jeszcze to forum to prosze nie zniechecac sie przez takich ludzi,bo z tego co czytalam to wielu Pan pomogl Swoja..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 18

.. ...napadowy nadkomorowy po wyniku badan holtera a czemu pytasz gosiu! Poprostu spytałam.a jak często masz te częstoskurcze? Damian,w jakim Ty jesteś wieku? gosiu mam 24 lata a te skurcze mam 2 - 3 razy dziennie ale som dosc slabe tylko ze powodujom strach 2 - 3 x dziennie masz częstoskurcze..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 30

.. ...ablacją robi sie jakies wyniki czy badania, a może sie bierze jakies specjalne leki? Przed ablacja pobrali mi tylko krew do badan ( juz w szpitalu ) i na drugi dzien rano zabieg. Przy pierwszym na sali oprocz lekarzy byla grupa studentow, ktorzy caly czas ze mna rozmawiali i zartowali...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 47

.. ...badania kontrolne,z badań wynikło że wszystko jest w porządku a to co czuje minie,też tak się stało mój stan ciągle się poprawia. Za 3 tygodnie mam kolejną wizytę plus badanie( test wysiłkowy )które ma sprawę doprowadzić do końca. Ablacja udana tylko jeszcze przy wysiłku czuje się jak by..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 51

.. ...miałem Holter,którego wynik był dobry.W sierpniu w czasie pobytu nad morzem nasiiła mi się arytmia,ale przebieg jej był łagodny.Nie odczuwałem wysokiego tętna lecz arytmię.NIe było to dla mnie męczące.Kolejne badanie Holter wykazłało dużą ilość skurczów.Zaproponowano mi zabieg..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...swojego szybkiego pulsu...wynik TSH mnie przestraszył - norma od 0.4 a moj wynik - 0,010 tak wiec od razu skierowanie na USG tarczycy - na szczescie wymiary prawidlowe bez guzków i innych takich, jednak to TSH nie jest normale tak wiec następe skierowanie na badanie krwi tym razem ft4,..

Echo serca - Str. 17

.. ...robiłam te 2 badania ( wyniki były ok , chol. 190 ) i wczoraj robiłam je również i o dziwo wyniki były podwyższone ( chol.227 ) . Czy podwyższone wyniki tych 2 badań mogły wyniknąć z tego że przeddzień badania ok godz 22 * zeżarłam * 2 porcje lodów a oczywiście rano ok. godz. 9 szłam na..

Echo serca - Str. 20

.. ...na minute. A to moje wyniki echo serca teraz po ciąży. Prosze o interpretacje i informacje jakie badania, może krwi powinnam zrobić. Lewa komora: 41 Grubość mięśnia LK: PMK 6 TŚlk 6 Aorta: 26 Prawa komora: 19 Zastawka mitralna: 0.6m/s E/A= 1.3 fala zwrotna - nb Zastawka aortalna: 1.0m/s..

Echo serca - Str. 22

.. ...mi pani z interpetuje wynik TK naczyn wiencowych wskazania; choroba wiencowa. Badanie wykonano po dozylnym podaniu100ml lomeronu z bramkowaniem retrospektywnymEKG. Ocena badania utrudniona ze wzgledu na przyspieszenie rytmu serca w trakcie badania. Na wykonanych rekonstrukcjach VRT,MIP I..

Echo serca - Str. 23

.. ...poznali? Ale w sumie wyniki z pierwszego Echo były fatalne, wiec nie rozumie co sie stało i czy mam sie bać ze sie to nagle cofnie. Proszę o opinie Naprawdę trudno bez badanai pacjenta udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To chyba dobrze ,zę sytuacja wrociła do normy. tak czy tak za jakis..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 13

.. ...zachwycona, nawet pomimo wyniku zamieszczonego w niej testu, że jestem wielkim pesymistą: )Dodam, ze autor książki jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, więc jest to rzetelne kompedium wiedzy poparte badaniami i psychologicznymi koncepcjami. Autor prowadzi polemiki z..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 33

.. ...jak już będziesz znała wyniki badania serduszka. Na czym, dokładnie polega to badanie? Jak wygląda aparat i gdzie się go zakłada? Bo rozumiem, ze masz holtera, tak? MINIU - ja bardzo chętnie, i to za darmo!, oddam Ci parę kilo. Ech...gdyby tylko tak się dało, zrobiłabym to bez mrugnięcia..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 36

.. ...ciekawe na jak długo?A wyniki hormonów mam naprawde w normie.wola nie mam,tak,ze po mnie wogóle nie widać ze ja tarczycowa.narazie koncze.Ostatnie badania wykazały ze te guzki troche urosły i lekarz naciska na operacje, aja mu powiedziałam,ze może jak mnie z ulicy wezma, bo ja samowolnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...zgromadzeniem kompletu wyników. Przecież masz dopiero zrobić badanie krwii, moczu i hormonów!!! Nie rozumiem celowości faszerowania Cię lekami przed ostatecznym wyjaśnieniem przyspieszonego bicia serca. Niby zrobią Ci ekg po przyjęciu leku. Absurd! Kurcze, lekarzem nie jestem, ale chyba..

Tachykardia i metacord 50

.. ...zdaniem,może to też być wynik,np.zdenerwowania podczas badania,a nie od razu jakiejś anomalii. Jestem w kropce.Nie wiem jak zareaguje na ten lek,czy nie jest zbyt silny dla mnie...Ale muszę spróbować,żeby poczuć się lepiej. Co Wy o tym myślicie i co mi radzicie? Pozdrawiam Czesc Aga,..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...BioCardine i Biomarine. Wyniki to obniżenie cholesterolu stabilizowanie blaszki miażdżycowej,zmniejsza arytmie komorową zmniejsza migotanie przedsionków. Badania światowe, które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60%..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 2

.. ...badanie INR 16.2.07 r. wynik INR przedstawiał się nastepująco 2.48. Lekarz stwierdził , że taki winnam mieć przy każdym badaniu...acenokumarol biorę dalej po 3/4 tabletki..dawka taka sama jak w poprzednim miesiącu gdzie wynik był 1.37. I komu mam wierzyć teraz?? jak po 11 latach nie..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...alkocholem. Jak narazie wyniki są zadawalające. Myślę, że sukces mich badań może zainteresować i ucieszyć wielu szczególnie panów. Poinformuję o efektach Pilot Witam Wczorajsze badanie echa ; bardzo dobry 10 miesięczny wynik MVR w przebiegu IZW. Super, zwiekszam dawki alkoholu Pilot..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 2

.. ...poczatku? Z tego co piszesz wynika, ze od razu traktowales prof. Walczaka jako ostatecznego lekarza i dr Bujnowska wiedzac o tym zlecila Ci brakujace badania, tak? Dopytuje sie, poniewaz bylam na wizycie u dr Szufladowicz i zastanawiam sie jak pojsc na wizyte do profesora tak, zeby nie..

Zespół Fallota

.. ...znają. Mam nadzieję, że wyniki cewnikowania wyszły OK. Prosze wejdź na ansze foreum a jestem przekonana, ze usyzkasz tu wskazówki i pomoc. Musisz okresowo wg ustalen pozostawac pod opieką dobrego ośrodka. Nic dziwnego, ze w twojej przychodni się o ciebie boją. Kiedy ostatni raz miałas..

Chelatacja - Str. 9

.. ...przedstawiałam lekarzowi wyniki moich ostatnich badań ( nie po to aby sprawdził, tyko aby wpisał w kartę, bo inaczej nie chce mi dawać skierowań na badania ). Zapytał, co robię, że mam takie dobre wyniki. Odpowiedziałam, że wspomagam organizm zestawami odżywczymi. Powiedziałam jakimi i..

Chelatacja - Str. 11

.. ...prześwit czyli drożność. Wynik badań powinien jasno odpowiedzieć na stawiane pytanie działa czy mobilizuje organizm do samo wyzdrowienia. A może ani jedno ani drugie? * Takie badania wykonano już wielokrotnie i potwierdzanie ich następnymi, takimi samymi, nie ma najmniejszego sensu...

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...po holterze i jeszcze wyników nie znam .Miewam też czasami skurcze dodatkowe ,robiłam badania na tarczycę - wszystko jest ok ,narazie lekarz zapisał mi bisohexal 1/4 tabletki codziennie ale serce po nim tak dziwnie mi bije /wolno/ Czy ktoś zażywa taki lek,czy to już zawsze trzeba będzie..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...czułam .Kiedy pokazałam wynik z tego badania holterem Pani doktor neurolog, powiedziała że trzeba uważać bo jak się serce zmęczy to może się zatrzymać.Czy są jakieś sposoby nie wliczając tabletek żeby zatrzymać szybkie bicia serca?Pozdrawiam Lilia, ja tez z pierwszym atakiem trafiłam do..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...witam dzis odebralem wyniki badania krwi i mam;cholesterol calkowity 203.53mg/dl HDL 42mg/dl .LDL93,01 mg/dl ,trojglicerydy 342.6 mg/dli jeszcze pisze w uwagach LIPEMIA lecze sie na nadcisnienie tetnicze co robic zeby poprawic te wyniki i co jest tego przyczyna nadmiar tluszczu w diecie a..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 18

.. ...szpitala i ewentualne wyniki badan. Te wszystkie symbole sa miedzynarodowe, wiec lekarze w razie czego beda wiedziec co Ci bylo, jest i co Ci juz zrobili. No i mysle, ze warto by bylo gdybys miala ze soba jakis lek przepisany przez kardiologa ktory mozesz zazyc w razie ataku. Ja sie nie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 3

.. ...Kardiomiopatia wystąpiła u mnie w wyniku radio i chemioterapii, której byłam poddawana w dzieciństwie. Po prostu leczenie antynowotworowe uszkodziło mi serce. Od samego początku leczę się w Instytucie Kardiologii w Aninie. Po pierwszych badaniach frakcja wyrzutowa wynosiła 11%, ale..

Po ablacji - Str. 17

.. ...niegrozne, dla pewnosci wyniki oraz dodatkowe badania potwierdzilo mi dwoch innych niezaleznych kardiologow, wiec mysle ze teraz jedyne co mi zostalo to nie przejmowac sie i nie myslec o tym. Pozdrawiam Witam, ja również mialam wykonywaną ablację w Koszalinie. Wykryto u mnie wpw. Jestem..

Po ablacji - Str. 18

.. ...ale z innych opisow wynika ze czasem nawet przy prostej arytmii zabieg sie powtarza. Przed zabiegiem mialam i mam do tej pory skurcze dodatkowe.Zaden lekarz nigdy na nie nie zwrocil uwagi nawe na holterze,podczas badania czulam ze jest ich mnostwo a na opisie nic...Czytalam tu ze na..

Niedomykalność zastawek i szmery w okolicach zastawki trójdzielnej

.. ...zawał. Może podam jakie wyniki mi wyszły z badania echokardiograficznego 2D/Doppler/Kolor HEWLETT PACKARD Sonos 2000 Jama serca: Ao - 20mm, LP - 27mm, Pk - 25mm, Lk - 47/28mm. M.Lk - bez przerostu, kurczliwość dobra, cechy krążenia hiperkinetycznego, EF - 70%, FS - 40%. Prawidłowy profil..

Szybkie tętno - Str. 6

.. ...zebym kierowala sie wynikami badania krzepliwosci krwi ( ale to nie lekarz, ktos znajomy ). Ja jednak jestem chyba coraz bardziej sklonna odstawic tabletki na czas jakis. Jakos wytrzymam bez nich te 2,3 miesiace. A moze krocej - zalezy co powiedza lekarze. Tak czy siak, jak podejme..

Szybkie tętno - Str. 16

.. ...powolna to mam taki wynik jak podałam. Miałam kiedyś robione badania i lekarz wtedy mówił ze jest ok.Poza tym rok temu miałam książkowe wyniki. Zaczynam męczyć sie z tym i zastanawiam się co to jest i co jest powodem tego. Dodam że mój tata też ma problemy z sercem.Chociaż coś innego...

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka? - Str. 2

.. ...holtera 21.05.2007 i wyniki nie sa zaciekawe 20.06.2007 mam test wysilkowy mam nadzieje ze bedzie lepszy od badania holtera pozdrawiam wszystkich choruszków muj numer gg 2801668 w razie jak by ktos chcial pogadac wiem ale czy przy tej chorobie moge normalnie funkcjonowaća i czy dziecko..

Woda w płucach - Str. 3

.. ...rakowe rozsiane,po tych wynikach zlecił dalsze badania w Mikołowie,tomografie całego organizmu,tam też okazało się,że w jajniku jest guz prawdopodobnie,i wysłali mamę do ŻOR na oddział ginekologiczny,w celu potwierdzenia diagnozy,będąc w tym szpitalu,pomimo że mieli wszystkie wyniki z..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach

.. ...badania i wyszystkie wyniki sa w normie ), pozostale badania zawsze wychodza idealnie ! Nie jestem tez narazona na jakis wiekszy stres, ktory moze sie nasilac. nie zazywam zadnych lekow ( nawet tabl. antykoncepcyjnych ), nie pale, nie pije ( no moze 3 piwka w tygodniu ;D ). EKG wychodzi..

Niedoczynność tarczycy - Str. 4

.. ...Także jeżeli chodzi o wyniki krwi, czy też o uczucie ciągłego zimna, zmęczenia, otępienia. Dziś Pani podczas badania USG zasugerowała Morbus Hashimoto [tj. przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy]. Wskazane są konsultacje endokrynologa. Jednakże z każdym kolejnym wyjściem do innego..

Niedoczynność tarczycy - Str. 9

.. ...wiem co myśleć o tym wyniku bo niby jest podwyższony a z drugiej strony mieści się w górnej granicy, czy powinnam się przejmować? jak myślicie? zastanawiam się czy powinnam iść jeszcze na jakieś dodatkowe badania czy tylko skupić się na odpowiedniej diecie i suplementach które pomogą mi..

Niedoczynność tarczycy - Str. 19

.. ...wiem co myśleć o tym wyniku bo niby jest podwyższony a z drugiej strony mieści się w górnej granicy, czy powinnam się przejmować? jak myślicie? zastanawiam się czy powinnam iść jeszcze na jakieś dodatkowe badania czy tylko skupić się na odpowiedniej diecie i suplementach które pomogą mi..

Po bajpasach - Str. 2

.. ...miala robione 2 razy wyniki badan poniewaz lekarze nie mogli uwierzyc ze w tak szybkim czasie zrobil sie przeswit i pacjentka w tak szybkim czasie dochodzila do zdrowia Jesli ktos z panstwa byl by zainteresowany blizszemu przedstawieniu preparatu zapraszam olcia18 - 86@wp.pl Zazdroszczę..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 7

.. ...czyco robiłem wszystkie wyniki i wszystko ok może ktoś mi da jakąś rade jak z tym żyć może jakiś znachor by pomógł Andrzej Do Andrzeja!Nie jestem lekarzem,ale miałam podobnie kiedyś.Mogą to byc objawy nerwicy.Napisz więcej o swoich objawach ijakie badania robiłeś.z Afobamem uważaj,bo..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 42

.. ...troche pomogla,tak samo z wynikami badan,pomagaja na chwile a potem znowu cos wymyslam.Pojechalem na mecz polska - belgia.Troche wypilem.Rano sie budze i zauwazylem gorke na klatce pod obojczykiem.Od razu najgorsze mysli.Mialem usg,3 lekarzy powiedzialo ze to obrzek.Przypomnialem sobie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 49

.. ...do zycia, balam sie wynikow badan. Bixetin to lek depresyjny dziala po ok miesiącu. Pozdrawiam Dzięki Krystyna 777 za szybka odp. Ja potrzebuję raczej czegoś konkretnie na ukojenie nerwów.Co by mieć spokój wewnętrzny, trzeźwo mysleć,nie uciekać gdzieś myślami i móc się normalnie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 102

.. ...Maju napisz jak tam wyniki o ile dobrze pamietam mialas je dzis odebrac. Moni pewnie w pracy : ) Jarek a co u Ciebie napisz pare slow : ) Magicmartin ja tez mam ograniczenia co chodzi o lekarzy tez przebywam obecnie za granica i tylko jak jestem w polsce to robie sobie ewetualne badania...

Niedomykalność mitralna 1 z wypadaniem

.. ...tylnego zastawki taki wynik echa serca odebrałem.lekarz powiedział ze nie mam sie tym przyjmowac a ja sie czuje okropnie omdlenia bóle w klatce bóle pleców. Wszystkie inne badania ok ekg,holter,ekg wysiłkowe. co mam robic? zmienic lekarza? co to własciwie znaczy niedomykalnosc mitralna 1..

Wysokie tętno i chwilowa utrata wzroku

.. ...z opisanych objawów wynika, ze powinnaś natychmiast odwiedzić lekarza. Zdrowie ma się tylko jedno. Pozdrawiam... Właśnie dziś byłam u lekarza. Kazał mi wykupić sobie w aptece jakieś krople ziołowe na uspokojenie ( bez recepty oczywiście ). Nie dostałam skierowania na żadne dodatkowe..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...jednakze z badan by wynikalo ze zyly nie sa zepsute choroba wiencowa ( to sa moje, nie lekarza wnioski po tym jak po badaniu katerem powiedziano mi e mam jedna z zyl uszkodzona tylko w 20% ). Czy to ze przestalem palic ( mam zamiar wytrwac w postanowieniu i nie palic w ogole do konca..

Niedomykalność aortalna +++ - Str. 2

.. ...kwietniu tego roku . Wyniki są rewelacyjne . Badania USG nie wykazuja juz żadnej niedomykalności zastawki , zniknęło zwapnienie na płatkach zastawek , zmniejszył sie lewy przedsionek serca , zniknęło kołatanie serca , jestem bardzo szczęsliwa , jedyną wadą całego przedsięwzięcia jest..

Wynik echa serca i interpretacja

.. ...mi zinterpretowac ten wynik? Na badanie poszedlem opniewaz odczuwalem cos w rodzaju ciezaru w okolicach serca, odczucie pieczenia, ciepla w okolicy serca - ciezko okreslic. Mam to juz od 5 dni. prawidłowa wielkosc jam serca /lewa komora 5,0cm/, nieznacznie zgrubialy miesien lewej komory..

WPW co to takiego? - Str. 2

.. ...WPW? Jakie musza byc wyniki badan, zeby wiedziec to ponad wszelka watpliwosc? Tak jednoznacznie. Wedlug przedostatniego holtera mam 834 pojedyncze pobudzenia nadkomorowe, male pauzy ( ponizej 2 sekund ), EKG wykazalo pojedyncze ekstrasystolie z wstecznym przewodzeniem, jesli to ma..

Niepokojące objawy, duszność, wysokie tętno i skoki cośnienia

.. ...na nią zabrać świeże wyniki badań w kierunku serca tzn. EKG, poziom elektrolitów ( magnez, potas ) to są badania podstawowe. Później cię lekarz pokieruje. Jeśli się bardzo denerwujesz to idź na całodobową pomoc medyczną - zrobią ci przynajmniej EKG i się uspokoisz. Jeśli to nerwica..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera? - Str. 3

.. ...godziny. Z moich obserwacji wynika że zazwyczaja ataki te pojawiaja się po spożyciu posiłku. Miałam robione wszyustkie podstawowe badania w tej kwestii, łacznie z holterem ale nic one nie wykazały a arytmia ta sprawia że moje życie jest bardzo utrudnione przeplątane strachem kiedy znów..

Bardzo płytki oddech i płatek zastawkowy

.. ...mi brakuje. Zrobiłam wyniki ,usg badania na podejrzenie astmy - wyszły dobrze - czyli diagnoza została podieta że to nerwica.Sama nie wiem bo duszności pojawiaja się nawet wtedy kiedy jestem spokojna wyluzowana. |Bardzo proszę o pomoc czy ktoś ma tak samo jak ja i jak sobie z tym radzi:(..

Zbyt szybki puls

.. ...:( TSH =1,650 - wiec wynik ok;] takie tetno to jest nazywane tachykardia i jest zaliczane do zaburzen rytmu serca. dodatkowo kolatania rowniez wystepuja w tych zaburzeniach.w ekg nic nie wykaze wiec nalezy wykonac echo serca czyli badanie usg inaczej mowiac. morfologie jak najbardziej..

Płatek mitralny i jego rola w sercu

.. ...zaburzenia rytmu serca !! Wynik CKMB i OB byl podwyzszony!! Nie zostalam w szpitalu na swoją odpowiedzialnosc !!Zaczelam robic badania !! Holter potwierdził zaburzenia rytmu serca ale ekg wysilkowe wypadlo dobrze!! Echo serca wykazalo wypadanie platka!! lekarz stwierdzil że nie powinno..

CK-MB - Str. 3

.. ...Jak najbardziej może wynikać z chorób krążenia. Teraz zrób jeszcze kolejne badania,żeby już wszystko było jasne. Na razie poza OB wszystko jest dobrze,więc nie jest najgorzej. I żeby nadal tak było,czego Ci życzę. Pozdrawiam i czekam na dalsze raporty: ). Jestem po USG jamy brzusznej i..

Nerwica serca po ciąży

.. ...zrób sobie badanie Holtera - i z tymi 2 wynikami idź do kardiologa./ja wszystkie badania robiłam prywatnie, bo lekarze nie chcą dawać skierowań z powodu samych szmerów.Koszt ok 100zł za jedno.{Pozdrawiam..