Wyniki bada

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...cholesterolu HDL i hipertriglicerydemią mają szczególnie duże ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Zalecane stężenie triglicerydów ( trójglicerydów ) wynosi poniżej 200 mg/dl co odpowiada 2,3 mmol/l...

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...Rozpoznanie opiera się na wynikach badań: ECHO serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie ubytku przegrody międzykomorowej. Pacjenci z małym przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie międzykomorowej ) nie wymagają leczenia..

By-passy

.. ...choroby wieńcowej ma wynik koronarografii. Bez koronarografii nie można zakwalifikować pacjenta do operacji by - passów. Po operacji by - pass niezbędne jest systematyczne przyjmowanie leków i kontrola kardiologiczna według zaleceń lekarza ( regularnie wykonywane badania kontrolne )...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...części pól płucnych, wynikające często z niedodmy, stanów zapalnych, zmian zwłóknieniowych. Odróżnienie niewydolności skurczowej od rozkurczowej nie jest możliwe na podstawie badania fizykalnego. Niewydolność skurczową może sugerować poszerzenie sylwetki serca, przesunięcie w lewo..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...mięśniowej w tym czasie wyniosły odpowiednio: 19, 4 g, 11, 8 g i 6, 7 g. Po serii badań obejmującej 1100 kobiet i mężczyzn stwierdzono, że u osób z nadciśnieniem tętniczym przerost serca był dwukrotnie częstszy w przypadku występowania odmiany genu alfa PPAR ( z defektem ). Uważa się, że..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...problemami przez chorych, wyniki badań oraz zagadnienia promocji zdrowia i psychoprofilaktyki w chorobie niedokrwiennej serca. Artykuł K. Tymińskiej - Sędek: Nowoczesne metody leczenia choroby niedokrwiennej serca jest jasno napisany i przystępny dla osób bez wykształcenia medycznego. W..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...pacjentów z wyraźnie podwyższonym poziomem cholesterolu. Wniosek płynący z wyników tego badania jest prosty: spożywanie soi jest sposobem na obniżenie cholesterolu poprzez stosowanie zdrowej diety. Circulation..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...z 7 krajów. Analiza wyników tego badania wykazała ścisły związek pomiędzy stężeniem cholesterolu we krwi a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. Okazało się, że największa umieralność z powody choroby niedokrwiennej serca dotyczyła mężczyzn zamieszkujących USA i..

Akineza

.. ...Termin odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza -..

Sarkoidoza

.. ...sterydowe oraz ewentualnie leki immunosupresyjne. Diagnostyka opiera się na ocenie objawów klinicznych, wyniku badań obrazowych takich jak rtg czy tomografia komputerowa oraz ewentualnej biopsji zmian...

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...mięśni szkieletowych w wyniku działań ubocznych leków, na przykład preparatów z grupy statyn ( leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek fizyczny i iniekcje domięśniowe. Oznaczenie poziomu CK jest więc bardzo..

Hipokineza

.. ...serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy. Hipokineza najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle ( najczęściej na tle choroby wieńcowej )...

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...niedokrwienie kończyn dolnych w wyniku chorób tętnic. Dla pierwszej jednostki bardziej charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg, dla niedokrwienia tętniczego z kolei - chromanie przestankowe. Określenie mrowienie jest jednak bardzo..

Lipemia

Lipemia

.. ...do narządów. Lipemia, wynikająca z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, objawia się białawym lub mlecznym zabarwieniem osocza krwi. Kolor ten wynika z wysokiej zawartości tłuszczy i jest nie tylko objawem zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, ale również może fałszować..

Lewogram

.. ...określamy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może..

Oś serca

.. ...określa się w oparciu o wyniki badania EKG ( zwykle korzystając z zapisu z elektrod kończynowych ) i podaje się w przybliżeniu ( normogram, lewogram lub dextrogram ) albo w sposób dokładny, podając kąta w stopniach. Odchylenia osi serca mogą wynikać z wrodzonych wariantów budowy układu..

Kwasica

.. ...organizmu opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Po za pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...przyjmowane na stałe leki. Wynik próby wysiłkowej ocenia się na podstawie zmian w zapisie EKG świadczących o niedokrwieniu mięśnia sercowego. Próba może być w każdej chwili przerwana na życzenie pacjenta. Ponadto lekarz przerwie badanie, jeśli wystąpią komorowe zaburzenia rytmu, spadek..

Rytm zatokowy

.. ...dokonuje się na podstawie wyniku badania EKG. Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P ( odzwierciedlają depolaryzacje przedsionków ) oraz występowania regularnych zespołów QRS ( depolaryzacja komór ) po każdym załamku P. Ponadto załamki P muszą być..

Zespół Gilberta

.. ...mężczyzn. Nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia. Diagnozę stawia się na podstawie wykluczenia innych, potencjalnych przyczyn hiperbilirubinemii ( np. żółtaczki zakaźne ) oraz wywiadu i wyników badań...

Miano ASO

.. ...konieczne jest stwierdzenie objawów klinicznych choroby lub przynajmniej objawów toczącego się procesu zapalnego w wynikach badań krwi ( podwyższony poziom leukocytów, podwyższone OB, często niedokrwistość )...

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...ocenie objawów oraz wynikach badań laboratoryjnych ( D - dimery ) i badaniu USG układu żylnego. Zakrzepica żył głębokich ma tendencję do nawracania po wyleczeniu. Powtarzające się epizody zakrzepicy żył głębokich prowadzą, na skutek uszkodzenie aparatów zastawkowych, do przewlekłej..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...na podstawie objawów wyników badań dodatkowych wskazujących na niedoczynność tarczycy oraz na podstawie wykrycia przeciwciała charakterystycznych dla choroby. W niektórych sytuacjach dodatkowo wykonuje się biopsję cienkoigłową gruczołu. Leczenie polega na podawaniu syntetycznych..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...próbę wysiłkową, której wynik najczęściej jest dodatni. To znaczy, wysiłek powoduje przejściowe niedokrwienie mięśnia sercowego ( obniżenie odcinka ST w zapisie EKG wykonywanym w czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń )..

Lipidogram

.. ...ostatnich posiłków, wynika badanie może nie odzwierciedlać wtedy rzeczywistego stanu gospodarki lipidowej organizmu. Standardowy lipidogram obejmuje oznaczenie poziomu całkowitego cholesterolu, stężenie frakcji HDL i LDL oraz stężenia triglicerydów. Prawidłowy lipidogram. Lipidy Zakres..

Stan przedzawałowy

.. ...kliniczne ( ból ) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia. Można powiedzieć, że jeśli mimo długo utrzymującego się bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu stężenia troponin ani..

Hipochondria

.. ...lekarzy ani prawidłowe wyniki kolejnych badań diagnostycznych. Hipochondria, obok zaburzeń somatomorficznych ( odczuwanie dolegliwości mimo braku choroby ) i inne zaburzenie poczucia zdrowia i choroby są, według psychiatrów, najczęściej związane z nieświadomym dążeniem do pozostania w..

Biopsja tarczycy (BAC)

.. ...patologie ( np. chłoniaka ). Wynik BAC pozwala określić badany twór jako złośliwy, łagodny lub podejrzany. Biopsje wykorzystuje się także czasem do kontroli leczenie wola guzkowego tarczycy i do opróżniania torbieli. Badanie cytologiczne pozwala także postawić rozpoznanie zapalenia..

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...pewne objawy ciąży uważa się możliwość wysłuchania tętna płodu przez powłoki brzuszne matki ( około 18 tyg. ciąży ), wyczuwanie ruchów płody przez lekarza ginekologa oraz uwidocznienie płodu w badaniu USG...

Badanie moczu

.. ...ketonowych i urobilinogenu. Wynik badania dostarcza także informacji na temat ewentualnej obecności leukocytów, erytrocytów i komórek nabłonkowych. Zestawienie wyników tego prostego i taniego badania z objawami prezentowanymi przez pacjenta pozwala na trafne rozpoznanie choroby lub..

Właściciele kotów mają zdrowsze serca

.. ...wynikało, że kontakt z psami poprawiał funkcjonowanie serca i płuc u osób z chorobami serca. Jej zdaniem, każde zwierzę, które dana osoba postrzega jako ważne, może wywoływać dobroczynny wpływ na zdrowie...

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...podkreślił prof. Gaciong. Wyniki badań HYVET zostały opublikowane na łamach pisma New England Journal of Medicine . Ze statystyk wynika, że na nadciśnienie tętnicze cierpi prawie 30 proc. Polaków, a tylko 12 proc. z nich ma postawioną prawidłową diagnozę i jest prawidłowo leczonych. W..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...- naukowcy porównali wyniki dziewięciu wcześniejszych badań nad wpływem medytacji na ciśnienie tętnicze krwi. Jak się okazało, medytacja transcendentalna obniżała ciśnienie skurczowe średnio o 4,7 mm słupa rtęci, zaś rozkurczowe - o 3,2 milimetra. Choć z pozoru nie jest to duży spadek,..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...czy w aptece. Urządzenie wielkości karty kredytowej podaje wyniki w ciągu 15 minut. Powszechne stosowanie metody pozwoliłoby w porę ostrzegać zagrożonych zawałem i leczyć tych, u których już wystąpił...

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...poddaje się leczeniu - wynika z ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności ( WOBASZ ), przeprowadzonego w 2006 r. Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje aż 48 proc...

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...badanie NadPOL i WOBASZ ) wynika, że nadciśnienie tętnicze ma niemal 30 proc. dorosłych Polaków. Jak przypomniał lekarz, o nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest przeważnie wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). W badaniach tych stwierdzono, że..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...narażone na choroby serca - wynika z badań ogłoszonych na zjeździe brytyjskiego Society for Endocrinology. Stan przedrzucawkowy to stosunkowo częste powikłanie - jest nim zagrożonych około 7 procent kobiet w ciąży. Objawia się wysokim ciśnieniem krwi i wzrostem poziomu białka w moczu lub..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...kardiochirurgicznym. Ich zdaniem, wynika to z lepszej perfuzji po przywróceniu naturalnego przepływu krwi przez zastentowane naczynia wieńcowe, oraz z niższego ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego w trakcie zabiegu angioplastyki. Najważniejszą wiadomością płynącą z naszego badania dla..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...przed chorobą serca - wynika z amerykańskich badań, o których informuje pismo Journal of Agricultural and Food Chemistry . To kolejne badania, które potwierdzają, że składniki zawarte w brokułach korzystnie wpływają na ludzkie zdrowie. Ale dotychczasowe doniesienia na ten temat dotyczyły..

Burzliwe związki szkodzą na serce

.. ...negatywny wpływ na serce - wynika z badań brytyjskich naukowców. Mimo że poprzednie badania sugerowały, że osoby, które pozostają w związkach, cieszą się lepszym zdrowiem niż single, okazuje się, że partnera należy wybierać starannie. Badanie 9 tys. osób wykazało, że niewłaściwy wybór..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...z owej profilaktyki wynikało więcej złego niż dobrego. Liczbę ofiar takiego postępowania w skali całego świata w ciągu ostatnich 10 lat ocenia się na 800 000. Jak komentują specjaliści, lepiej przeprowadzać duże badania kliniczne i sprawdzać, jakie są skutki terapii niż optymistycznie..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...mięśnia sercowego. O wynikach badań sprawdzających m.in. wpływ przyspieszonego pulsu na ryzyko wystąpienia ostrych stanów chorobowych rozmawiali specjaliści z Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach - Ochojcu. Badania objęły w 33 krajach blisko 11 tys. osób z chorobami układu..

Zmiana czasu a atak serca

.. ...czas zimowy - maleje - wynika z opublikowanych w środę badań szwedzkich naukowców. Badania przeprowadzone w Szwecji wskazują, że prawdopodobieństwo ataku serca wzrasta w pierwszych trzech dniach roboczych po wprowadzeniu czasu letniego, co może być związane ze skróceniem czasu snu. Kiedy..

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. Jak wynika z ostatnich badań, kieliszek lub dwa wina dziennie, wpływają korzystniej na serce, niż dieta z ryb. W badaniu wykazano, że u ludzi, którzy wypijają szklankę wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od tego, jaką ilość ryb..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...wysokie ciśnienie krwi - wynika z pracy na łamach pisma Archives of Internal Medicine . Od 40 już lat naukowcy wiedzą, że sezonowe zmiany temperatury mają wpływ na ciśnienie krwi ludzi - jest ono wyższe w chłodne dni, ponieważ niska temperatura powoduje kurczenie się naczyń. Jednak..

Gen ataku serca

.. ...pracy serca i atak - wynika z badań na Uniwersytecie Maduraj Kamaraj w Indiach. Osoby takie, których w świecie jest łącznie 60 mln, mogą cieszyć się dobrym zdrowiem do późnych lat, ale doświadczają objawów dolegliwości sercowych. W najgorszych przypadkach umierają na skutek zatrzymania..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...krwionośnego serca. Wynika to z faktu, iż substancje te z trudem są wymywane z układu krwionośnego oraz z wątroby, a to zaburza obraz i utrudnia interpretacjęábadanego serca. Naukowcy z Instituto Tecnológico e Nuclear, Estrada Nacional ( Portugalia ) zsyntetyzowali nowy związek chemiczny..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...oraz węglowodanami, w wyniku czego powstaje akrylamid. Jest to substancja toksyczna dla układu nerwowego. W wielu badaniach potwierdzono też, że indukuje on procesy nowotworowe - zaznaczył prof. Naruszewicz. Akrylamid dostaje się do ludzkiego organizmu trzema drogami: przez układ..

Rezygnacja z palenia i umiarkowane picie pomaga profilaktyce chorób serca

.. ...tym ogłoszone w Tokio wyniki badań, przeprowadzonych pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Pracy Japonii. Naukowcy z Krajowego Ośrodka Raka przez 10 lat obserwowali przyzwyczajenia około 96 tysięcy pacjentów w wieku od 40 do 69 lat. Zwracali szczególną uwagę na zależność między..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...Jimmy Bell z MRC Clinical Sciences Centre, wyniki tych badań stanowią dowód na to, że stan zdrowia zależy nie tyle od otyłości jako takiej, ale od tego, w jakich partiach ciała rozmieszczony jest tłuszcz...

Bezsenność zwiększa ryzyko nadciśnienia

.. ...prawidłowo - ponad 6 godzin. Wyniki badań wykazały, że osoby cierpiące na bezsenność, śpiące mniej niż 5 godzin na dobę mają aż 500 - krotnie wyższe ryzyko zachorowania na nadciśnienie niż osoby, które śpią ponad 6 godzin na dobę. Co ciekawe, naukowcy nie zaobserwowali takiej zależności..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...mam - dodaje autorka. Wyniki najnowszych badań zespołu Schwarz wykazały, że kobiety po menopauzie, które karmiły wcześniej piersią przynajmniej przez miesiąc rzadziej chorowały na cukrzycę, miały niższe ciśnienie krwi i niższy poziom cholesterolu. Panie, które karmiły swoje dzieci przez..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...Constantina von zur Muehlena, wyniki te rodzą duże nadzieje na to, że analiza białek w moczu znajdzie zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej. Jest to o tyle ważne, że metoda ta jest prosta i bezbolesna dla pacjenta. Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań na - odbywającej się w..

Słońce zmniejsza ryzyko chorób serca

.. ...cukrzycy i chorób serca - wynika z badań opublikowanych na łamach pisma Diabetes Care . Gdy się starzejemy nasza skóra wytwarza mniej witaminy D, przez co wzrasta ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego związanego z cukrzycą i chorobami serca - dowodzą naukowcy z brytyjskiego..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. Potwierdzają się wyniki opublikowanych w roku 2002 badań, z których wynikało, że najskuteczniej leczą nadciśnienie tanie i dostępne leki moczopędne - informuje pismo Archives of Internal Medicine Amerykańskie badania o nazwie ALLHAT, największe z dotychczas przeprowadzonych, trwały od lutego 1994 do marca..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...kobiet niż mężczyzn - wynika z najnowszych amerykańskich badań, o których informuje pismo Journal of Lipid Research . Wiele wcześniejszych badań wskazywało, że regularna aktywność fizyczna wywołuje korzystne zmiany w stężeniu cholesterolu we krwi, przez co może obniżać ryzyko chorób..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...obserwacji naukowców wynika, że ciśnienie może znacznie obniżyć się już tydzień po iniekcji genu. Jedna iniekcja genu Klotho może zredukować nadciśnienie przynajmniej na 3 miesiące. Niewykluczone, że wkrótce będziemy mogli przyjmować białko Klotho jako suplement w proszku - mówi..

Cukrzyca ciążowa zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca

.. ...serca w przyszłości. Wyniki badań opublikowano na łamach pisma Canadian Medical Association Journal . Choroby sercowo - naczyniowe są jedną z wiodących przyczyn śmierci kobiet na całym świecie, dlatego niezwykle ważne jest rozpoznanie wczesnych wskaźników przyszłego ryzyka. Z kolei..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...serce i układ krążenia - wynika z brytyjskich badań, które publikuje pismo British Journal of Nutrition . Nasze badania wykazały, że picie około dwóch kieliszków szampana dziennie może korzystnie oddziaływać na czynność naczyń krwionośnych, w sposób podobny do czerwonego wina. Zawsze..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...ryzyko udaru mózgu - wynika z badań, o których informuje pismo Neurology . Migrena to jednostronny, pulsujący ból głowy, któremu często towarzyszą nudności i wymioty, a także nadwrażliwość na dźwięk i światło. Na migreny cierpią przeważnie osoby między 25 a 55 rokiem życia; trzy razy..

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

.. ...ile urodziła dzieci - wynika z zakrojonych na szeroką skalę badań szwedzkich naukowców opublikowanych na łamach American Heart Journal . Kobiety, które mają dwoje dzieci są najmniej narażone na choroby układu krążenia w przyszłości, podczas gdy kobiety mające pięcioro lub więcej dzieci..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...Niezależnie od tego, wyniki tych badań powinny uspokoić osoby pijące umiarkowane ilości kawy, że ich przyzwyczajenie nie spowoduje poważnej arytmii - komentuje Klatsky. Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań na 50. konferencji American Heart Association dotyczącej epidemiologii i..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...chorób układu krążenia - wynika z pracy, którą publikuje czasopismo Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes . Choć już wcześniejsze badania wskazywały, że bierne palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ wywiera..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...amerykańscy naukowcy. Wyniki ich badań opublikował serwis EurekAlert. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan zauważyli, że dieta bogata w winogrona może chronić przed zespołem metabolicznym, który jest często zwiastunem miażdżycy i cukrzycy typu 2. Szacuje się, że obecnie problem ten dotyczy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...jest ze mną tak źle. Wyniki badań UKG mam dobre, poza drobnymi cechami przerostu ( ciśnienie - w tej chwili stabilne ). Przedsionki nie są powiększone, co ponoć dobrze rokuje. Próba wysiłkowa też wyszła dobrze, ale akurat miałem dobry dzień. Myślę że zrobiona kiedy indziej dałaby inne..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 18

.. ...arytmia... Decyzja musi wynikać z Pani przekonania i wiedzy jaką otrzymała Pani w trakcie osobistej rozmowy z lekarzem. Ja nie mogę radzić. MOże forumowicze...? Pani Edyta: Rada Pana Arrtura jest dobra, co nie znaczy żeby nie jechać na kontolne badania. Koniecznie jechać. Głowa do góry :..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...boję się iść spać z wynikiem 51. Nie rozumiem po jakie nieszczęście mam to brać, co ma dać miesiąc zażywania tego... Pani Agnieszka: wątpliwości i wynikajacy z nich niepokoj zawsze sa zrozumiale. Ja zawsze staram sie je wyjasnic czyli zrobic badania dodatkowe, minimum echo i holter...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 24

.. ...pacjęta z napadami AVNRT Wyniki: W wykonanym badaniu zarejestrowano: 117281 pobudzeń, ze średnią częstością rytmu 85/min Minimalna częstość rytmu: 57/min o godz. 04:37 Maksymalna częstość rytmu: 161/min o godz. 08:03 po dwukrotnym wejściu na 4 piętro. Ponadto zarejestrowano: SVE: 12..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...czytają sobie tylko wyniki badań ( złe wyniki:] ) i nic nie robią dalej ani nie mówią... Inni nie odpowiadają na moje pytania, to tak jakbyś rozmawiała ze ścianą:] Witam .Przeczytałam że 23.07 miała Pani mieć ablacje .Ja właśnie na nią czekam a częstoskurcz mam już kilkanaście lat czy..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 18

.. ...napadowy nadkomorowy po wyniku badan holtera a czemu pytasz gosiu! Poprostu spytałam.a jak często masz te częstoskurcze? Damian,w jakim Ty jesteś wieku? gosiu mam 24 lata a te skurcze mam 2 - 3 razy dziennie ale som dosc slabe tylko ze powodujom strach 2 - 3 x dziennie masz częstoskurcze..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 30

.. ...ablacją robi sie jakies wyniki czy badania, a może sie bierze jakies specjalne leki? Przed ablacja pobrali mi tylko krew do badan ( juz w szpitalu ) i na drugi dzien rano zabieg. Przy pierwszym na sali oprocz lekarzy byla grupa studentow, ktorzy caly czas ze mna rozmawiali i zartowali...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 38

.. ...jest zdaje sie wysoki. Wyniki dosylasz do CK Anin faksem, panie pielegniarki po otrzymaniu wynikow wyznacza Ci termin. Wstepnie i tak pewnie zabookuja Ci termin na 2 mies od daty konsultacji. Bedziesz musiala zaszczepic sie przeciwko zoltaczce i zbadac potem poziom przeciwcial. Powinno..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...swojego szybkiego pulsu...wynik TSH mnie przestraszył - norma od 0.4 a moj wynik - 0,010 tak wiec od razu skierowanie na USG tarczycy - na szczescie wymiary prawidlowe bez guzków i innych takich, jednak to TSH nie jest normale tak wiec następe skierowanie na badanie krwi tym razem ft4,..

Echo serca - Str. 12

.. ...ewelino - interpretacja wyniku echo zalezy od doświadczenia badającego i sprzętu( to pierwsze jest zedydowanie ważniejsze ), tak wiec jest to możliwe Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety te cyferki to jedyny opis, który dostałam.. A ze zdjęć ja sama nic nie wywnioskuję.. Pozdrawiam!..

Echo serca - Str. 17

.. ...robiłam te 2 badania ( wyniki były ok , chol. 190 ) i wczoraj robiłam je również i o dziwo wyniki były podwyższone ( chol.227 ) . Czy podwyższone wyniki tych 2 badań mogły wyniknąć z tego że przeddzień badania ok godz 22 * zeżarłam * 2 porcje lodów a oczywiście rano ok. godz. 9 szłam na..

Echo serca - Str. 20

.. ...na minute. A to moje wyniki echo serca teraz po ciąży. Prosze o interpretacje i informacje jakie badania, może krwi powinnam zrobić. Lewa komora: 41 Grubość mięśnia LK: PMK 6 TŚlk 6 Aorta: 26 Prawa komora: 19 Zastawka mitralna: 0.6m/s E/A= 1.3 fala zwrotna - nb Zastawka aortalna: 1.0m/s..

Echo serca - Str. 22

.. ...mi pani z interpetuje wynik TK naczyn wiencowych wskazania; choroba wiencowa. Badanie wykonano po dozylnym podaniu100ml lomeronu z bramkowaniem retrospektywnymEKG. Ocena badania utrudniona ze wzgledu na przyspieszenie rytmu serca w trakcie badania. Na wykonanych rekonstrukcjach VRT,MIP I..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 3

.. ...mam. Wybrałem się z wynikami do neurologa, zbada łmnie dokładnie, powiedział, że to nie jest wina tej cysty, ona jest wykryta przypadkowo i całkiem niegroźna dla zdrowia, zmartwił się moim niskim tętnem, które wynosiło wtedy chyba 51. Zacząłem badać sobie tętno i rzeczywiście jest..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...leki i będzie ok.Dobre wyniki badań wcale mnie nie cieszyły.Może to wydawać się absurdalne,że ktoś nie cieszy się,że jest zdrowy zdaniem lekarzy.Ale jak tu się cieszyć kiedy wyniki mówią coś innego niż sam organizm? To jest naprawdę koszmarne.Ja mam już 37 lat,nie pracuję,bo wyjście z..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...zawału . Mam 35 lat i wyniki badań ok ( trochę podwyższony cholesterol 217 ), byłam u 4 kardiologów i każdy mnie zapewniał że serce mam zdrowe i zawał mi nie grozi a ja się wciąż boję . POMÓŻCIE Cześc!ja też obserwuję u siebie podobne objawy.coś takiego trzyma mnie odkąd zaszłam w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...ją * umieraniem * . Wyniki badań mówią, że jesteśmy zdrowi, my natomiast wmawiamy sobie, że jest inaczej. Dlaczego to robimy? Czy potęga podświadomości jest aż tak silna? czy to możliwe, że człowiek jest w stanie * zeżreć * sam siebie od środka?! Wreszcie, czy leki pomogą, czy nie są..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 13

.. ...zachwycona, nawet pomimo wyniku zamieszczonego w niej testu, że jestem wielkim pesymistą: )Dodam, ze autor książki jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, więc jest to rzetelne kompedium wiedzy poparte badaniami i psychologicznymi koncepcjami. Autor prowadzi polemiki z..

Tachykardia i metacord 50

.. ...zdaniem,może to też być wynik,np.zdenerwowania podczas badania,a nie od razu jakiejś anomalii. Jestem w kropce.Nie wiem jak zareaguje na ten lek,czy nie jest zbyt silny dla mnie...Ale muszę spróbować,żeby poczuć się lepiej. Co Wy o tym myślicie i co mi radzicie? Pozdrawiam Czesc Aga,..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...parametry zdrowia. * Wyniki badań są jednoznaczne - jeśli chcesz mieć zdrowe serce, odżywiaj się prawidłowo, ćwicz i spożywaj odpowiednie suplementy diety. Czy badania przytoczone wcześniej zainteresowały Państwa? Mam ich więcej. Proszę o opinie, chciałbym wiedzieć czy pisać o..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 2

.. ...badanie INR 16.2.07 r. wynik INR przedstawiał się nastepująco 2.48. Lekarz stwierdził , że taki winnam mieć przy każdym badaniu...acenokumarol biorę dalej po 3/4 tabletki..dawka taka sama jak w poprzednim miesiącu gdzie wynik był 1.37. I komu mam wierzyć teraz?? jak po 11 latach nie..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...alkocholem. Jak narazie wyniki są zadawalające. Myślę, że sukces mich badań może zainteresować i ucieszyć wielu szczególnie panów. Poinformuję o efektach Pilot Witam Wczorajsze badanie echa ; bardzo dobry 10 miesięczny wynik MVR w przebiegu IZW. Super, zwiekszam dawki alkoholu Pilot..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 5

.. ...systematycznie Dzisiejszy wynik: 2,64. Cieszę się, ale zarazem martwię, bo osiągnąłem go podwyższając dawkę dwukrotnie w stosunku do tej, którą zażywałem wcześniej. Z tego wynika, że przez jakieś trzy tygodnie mogłem mieć INR poniżej 2. Wygląda na to, że powinienem zrobić echo :( Witam,..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...sportem. Wszystko zależy od wyników badań indywidualnie dla kazdego pacjenta. Osoby z częstymi i groźnymi arytmiami z wypadaniem płatka w tle owszem ale ogromna większość ludzi z tą wadą nawet jej nie odczuwa lub nawet o niej nie wie. Również osoby z umiarkowanymi dolegliwościami bez..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 18

.. ...specjaliści. Na karcie z wynikiem badań był werdykt: przedni płatek mitralny bardziej wiotki z mała niedomykalnością do LP - śladowa fala zwrotna trójdzielna. Nawet kardiolog któremu płace nie powiedział co mi jest tylko się uśmiechnął i przypisał beta - bloker i jakąś miksture na..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa

.. ...Szufladowicz, kiedy ma już wyniki badań i pacjent idzie na wizyte do Pana Profesora to można bez obaw zapytać o zabieg refundowany, jak wspomniałem są przypadki kiedy Pan Profesor w drodze ostrożności sam zaleca reszte badań łącznie z zabiegiem zabezpieczeniem w ramach ubezpieczenia NFZ,..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 2

.. ...poczatku? Z tego co piszesz wynika, ze od razu traktowales prof. Walczaka jako ostatecznego lekarza i dr Bujnowska wiedzac o tym zlecila Ci brakujace badania, tak? Dopytuje sie, poniewaz bylam na wizycie u dr Szufladowicz i zastanawiam sie jak pojsc na wizyte do profesora tak, zeby nie..

Zespół Fallota

.. ...znają. Mam nadzieję, że wyniki cewnikowania wyszły OK. Prosze wejdź na ansze foreum a jestem przekonana, ze usyzkasz tu wskazówki i pomoc. Musisz okresowo wg ustalen pozostawac pod opieką dobrego ośrodka. Nic dziwnego, ze w twojej przychodni się o ciebie boją. Kiedy ostatni raz miałas..

Chelatacja - Str. 9

.. ...przedstawiałam lekarzowi wyniki moich ostatnich badań ( nie po to aby sprawdził, tyko aby wpisał w kartę, bo inaczej nie chce mi dawać skierowań na badania ). Zapytał, co robię, że mam takie dobre wyniki. Odpowiedziałam, że wspomagam organizm zestawami odżywczymi. Powiedziałam jakimi i..

Chelatacja - Str. 10

.. ...prześwit czyli drożność. Wynik badań powinien jasno odpowiedzieć na stawiane pytanie działa czy mobilizuje organizm do samodziałania. A może ani jedno ani drugie? Moja ocena - potencjalnego pacjenta kardiologów a może gabinetów chelatacyjnych, to jeden zero dla Pana Jerzego z Lublina...

Chelatacja - Str. 11

.. ...wiarygodne pisma medyczne i wyniki badań klinicznych dot.terapii chelatowej????????????? Jeżeli nie otrzymam w ciągu 2 dni odpowiedzi publicznej na forum obiecuję,że też przeczesane będą ośrodki z którymi współpracujesz i srzpedajesz im nic nie wartą chemię/przecież nie są to leki/. C Z..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...po holterze i jeszcze wyników nie znam .Miewam też czasami skurcze dodatkowe ,robiłam badania na tarczycę - wszystko jest ok ,narazie lekarz zapisał mi bisohexal 1/4 tabletki codziennie ale serce po nim tak dziwnie mi bije /wolno/ Czy ktoś zażywa taki lek,czy to już zawsze trzeba będzie..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...czułam .Kiedy pokazałam wynik z tego badania holterem Pani doktor neurolog, powiedziała że trzeba uważać bo jak się serce zmęczy to może się zatrzymać.Czy są jakieś sposoby nie wliczając tabletek żeby zatrzymać szybkie bicia serca?Pozdrawiam Lilia, ja tez z pierwszym atakiem trafiłam do..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...witam dzis odebralem wyniki badania krwi i mam;cholesterol calkowity 203.53mg/dl HDL 42mg/dl .LDL93,01 mg/dl ,trojglicerydy 342.6 mg/dli jeszcze pisze w uwagach LIPEMIA lecze sie na nadcisnienie tetnicze co robic zeby poprawic te wyniki i co jest tego przyczyna nadmiar tluszczu w diecie a..