Wyniku

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...skurczach na minutę daje to wynik objętości minutowej serca równy ok. 5 litrów/min. ( 70ml x 70 skurczów/min. = 5 litrów/min. Objętość wyrzutowa serca jest zależna od kilku czynników, do których zalicza się między innymi: ciśnienie tętnicze, kurczliwość komór, objętość krwi w komorze na..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...nabyta, np. powstała w wyniku dysfunkcji mięśnia brodawkowatego po zawale mięśnia sercowego lub niejasnego pochodzenia zmiana śluzakowata na płatku zastawki. Objawy kliniczne zespołu Barlowa. U większości pacjentów z zespołem wypadania płatka zastawki dwudzielnej przebieg jest..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...śródpiersia lub powstać w wyniku nadwrażliwości na leki. Wyróżnia się również tzw. zapalenie Fiedlera o nieznanej etiologii. Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego spowodowane jest zakażeniem: wirusami - głównie wirusy Coxsackie B, Coxsackie A, grypy, opryszczki, adenowirusy, echowirusy;..

Zapalenie wsierdzia

.. ...także te powstałe w wyniku gorączki reumatycznej; kardiomiopatia przerostowa ( HCM ); cewnikowanie serca; narkomania. Objawy kliniczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia. podwyższona temperatura ciała - nieswoisty objaw; zmiany osłuchowe; nadmierna potliwość, osłabienie, zimne kończyny;..

Zastawki serca

.. ...zewnętrzna, lecz ma cały układ wyniosłych podłużnych pasm tkanki mięśniowej, które krzyżują się z sobą we wszystkich kierunkach i nadają ścianie komór wygląd siatki. Wyniosłości te mają nazwę beleczek mięśniowych. Mięśnie brodawkowate są to nieliczne cylindryczne wyniosłości mięśniowe..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...wieńcowego najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany lewej komory. Zawał może obejmować całą grubość mięśnia ( zawał pełnościenny ) lub warstwę podwsierdziową (..

Powikłania zawału serca

.. W wyniku zawału serca ( jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego ) dochodzi do licznych powikłań. Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia rytmu i przewodzenia, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta ( najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92%..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...naczynia mózgowe, albo w wyniku zmian zakrzepowo - zatorowych, albo pęknięcia naczynia. Aby rozpoznać udar mózgu zmiany ogniskowe powinny wystąpić nagle i utrzymywać się dłużej niż 24 godziny. Definicja ta jest wspólna dla ostrego niedokrwienia, krwotoków śródmózgowych i..

Migotanie przedsionków

.. ...krótkotrwały, ustępuje w wyniku leczenia farmakologicznego lub samoistnie ) i utrwalone ( trwające przewlekle, umiarawiane kardiowersją elektryczną lub oporne na leczenia farmakologiczne ). Napadowe migotanie przedsionków trwa z reguły do 48 godzin. Utrwalone dłużej niż 48 godzin. Nowo..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...być także nabyte - w wyniku działania leków lub zaburzeń elektrolitowych ( hipokalemia, hipomagnezemia, hipokalcemia ), istotnej bradykardii, zatrucia kokainą, środkami fosforoorganicznymi. Hipokalcemia jest częstą przyczyna wydłużenia odstępu QT. Wiele leków antyarytmicznych..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...może dojść również w wyniku przedawkowania leków hormonalnych np. L - tyroksyny ( Letrox, Eltroxin, Euthyrox N ). Inne leki, których przedawkowanie i objawy niepożądane wpływają na układ krążenia to np. lindan ( Jacutin ) lek przeciwpasożytniczy mogący wywołać hipotonię. Choroby..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...ściśle skorelowane. Wyniki wielu prób klinicznych świadczy, że triglicerydy są prawdopodobnie związane z ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Wyniki badań Framingham Study sugerują że kobiety z niskim poziomem cholesterolu HDL i hipertriglicerydemią mają szczególnie duże ryzyko rozwoju..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...powoduje, ze jego korzystne wyniki pojawiają się już po 4 - 6 tygodniach, a wzrost wydolności organizmu pojawia się po 6 - 9 miesiącach ćwiczeń. Korzyści właściwie przeprowadzanej rehabilitacji pozawałowej. wzrost tolerancji wysiłku fizycznego; redukcja i utrzymanie stałej wagi co..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...Rozpoznanie opiera się na wynikach badań: ECHO serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie ubytku przegrody międzykomorowej. Pacjenci z małym przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie międzykomorowej ) nie wymagają leczenia..

Tetralogia Fallota

.. ...komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego. Objawy kliniczne tetralogii Fallota. sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego; możliwe jest opóźnienie rozwoju fizycznego; palce dłoni i stóp pałeczkowate, paznokcie kształtu szkiełka zegarkowego, objawy te są wynikiem hipoksji (..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...echokardiograficznego z badaniem przepływów metodą Dopplera. Wada ta musi być jak najszybciej leczona operacyjnie. Korekcja wady polega na połączeniu żył płucnych z lewym przedsionkiem. Wyniki leczenia są bardzo dobre...

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...zmianą jej geometrii w wyniku oddziaływania ukrwionych części komory na ognisko niedokrwienia i bliznę pozawałową. Mechanizmem odpowiedzialnym za remodeling są zaburzenia ekspresji genów komórkowych. Standardy leczenia świeżego zawału serca ( AMI ) zapobiegające zmianom geometrii i..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...attack ). Zastosowanie wynikające z właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Działania niepożądane: pacjenci skarżą się głównie na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wysypkę.Może nasilać objawy astmy oskrzelowej. Przykładowe preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy:..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...mięśnia sercowego w wyniku zadziałania prądem o odpowiednio dużej mocy. Defibrylacja powoduje uporządkowanie ładunków elektrycznych w sercu i powrót prawidłowego przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Następująca samoistnie depolaryzacja w naturalnych ośrodkach bodźcotwórczych,..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...przyczyną hipotonii wynikającej z uszkodzenia lewej komory. Rozległy zawał może obejmować odnogi znajdujące się w przegrodzie międzykomorowej i powodować bradykardię. W tej sytuacji śmiertelność jest wysoka. Czasowa stymulacja i leczenie inotropowe ( zwiększające kurczliwość ) są..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...leżącej. Porównanie obu wyników umożliwia rozpoznanie stref niedokrwienia i pozawałowego uszkodzenia serca. Wskazania do scyntygrafii perfuzyjnej. choroba wieńcowa, zwłaszcza w przygotowaniu do wszczepienia by - passów lub koronaroplastyki; nietypowe formy zawału mięśnia sercowego;..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...zostanie zamknięte ( np. w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane naczynie. Początkowo prawa i lewa tętnica wieńcowa biegną razem w obrębie tzw. bruzdy wieńcowej. W dalszym przebiegu lewa tętnica wieńcowa układa się..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...uszkodzenie siatkówki w wyniku nadciśnienia; przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, tętnicach szyjnych, nerkowych, oraz w obrębie tętnic kończyn dolnych; niewydolność nerek; tętniak rozwarstwiający aorty. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...lewej komory będące wynikiem zwiększonego napełniania lewej komory prowadzi do przerostu ekscentrycznego. Ustalenie rodzaju przerostu mięśniówki serca ma znaczenie rokownicze. Przerost koncentryczny jest zdecydowanie częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...stan kliniczny będący wynikiem masywnego przemieszczenia płynów z włośniczek płucnych ( drobne naczynia do tkanki śródmiąższowej ) i pęcherzyków płucnych. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem ciśnienia w łożysku naczyniowym płuc. Przyczyny obrzęku płuc. sercowo - naczyniowe. nagłe..

By-passy

.. ...choroby wieńcowej ma wynik koronarografii. Bez koronarografii nie można zakwalifikować pacjenta do operacji by - passów. Po operacji by - pass niezbędne jest systematyczne przyjmowanie leków i kontrola kardiologiczna według zaleceń lekarza ( regularnie wykonywane badania kontrolne )...

Sztuczne zastawki serca

.. ...zastawek może być również wynikiem uszkodzenia lub przeciążenia mięśnia sercowego. Pacjent poddawany operacji wymiany zastawek wymaga znieczulenia ogólnego i torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej po przecięciu mostka w linii środkowej ciała ). Podczas operacji stosowane jest krążenie..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...części pól płucnych, wynikające często z niedodmy, stanów zapalnych, zmian zwłóknieniowych. Odróżnienie niewydolności skurczowej od rozkurczowej nie jest możliwe na podstawie badania fizykalnego. Niewydolność skurczową może sugerować poszerzenie sylwetki serca, przesunięcie w lewo..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...mięśniowej w tym czasie wyniosły odpowiednio: 19, 4 g, 11, 8 g i 6, 7 g. Po serii badań obejmującej 1100 kobiet i mężczyzn stwierdzono, że u osób z nadciśnieniem tętniczym przerost serca był dwukrotnie częstszy w przypadku występowania odmiany genu alfa PPAR ( z defektem ). Uważa się, że..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...rozwarstwiającego aorty w wyniku powstania krwiaka śródściennego. Do czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwarstwienie aorty należą: nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio arterialis ); zespół Marfana; zwężenie cieśni aorty ( koarktacja aorty ); płeć męska w wieku 50 - 60 lat..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu co doprowadza do ścieńczenia grubości ściany serca...

Tamponada worka osierdziowego

.. ...płyn gromadzący się w wyniku zapalenia lub krew - gromadząca się w wyniku urazu serca ). Gromadzący się płyn powoduje pogorszenie funkcji hemodynamicznej serca. Płyn uciska na serc powodując zmniejszenie objętości napełniania komór i upośledzenie kurczliwości. Stan kliniczny pacjenta..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...pojawiające się w sercu są wynikiem adaptacji mięśnia sercowego do natężonego wysiłku fizycznego. Mówiąc o pojęciu serce sportowca mamy na myśli: rozstrzeń - powiększenie objętości jam serca; przerost mięśniówki serca; wzmożone napięcie nerwu błędnego - dziesiąty nerw czaszkowy (..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...średnio po 6, 5 roku. Wyniki skorygowano względem wieku, płci i palenia papierosów. Ilorazy szans związane ze stężeniami CRP w najwyższym kwartylu w porównaniu z najniższym zwiększały się w zależności od postępu miażdżycy w tętnicy szyjnej ( iloraz szans 1,9, 95% przedział ufności 1,1 -..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...mylony jest z bólem w wyniku niestrawności; uczucie ucisku z reguły ustępuje po zaprzestaniu wysiłku fizycznego lub przyjęciu podjęzykowo nitratów w sprayu lub tabletce; nie ma swoistości co do pory występowania bólu wieńcowego; może się on powiać o każdej porze dnia i nocy; często jest..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...informacjami. Oprócz wyniku pomiaru powinna zapisana być data i godzina pomiaru a także czynniki, które według Ciebie mogły wpłynąć na wartość ciśnienia krwi ( stres, wypita kawa lub napoje z kofeiną, przyjęte leki, choroba ). Szczególnie ważną informacją dla lekarza są zawroty głowy..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...wykonany od początku. Wyniki bezpośrednie oraz dotychczasowe obserwacje i doświadczenia ( zabiegi wykonuje się na świecie od 1996 roku a w Polsce od 1997 roku ) dowodzą wysokiej skuteczności i niskiego ryzyka zabiegu. Szczelne zamknięcie stwierdza się u prawie 100% leczonych tym..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...wyjątkowo chłonna wobec wyników badań psychologicznych w tej dziedzinie. Pierwszy redaktor proponowanej pozycji, prof. Kazimierz Wrześniewski jest czołową postacią w polskiej psychologii klinicznej, o dorobku cenionym także poza granicami kraju, posiada przy tym wyjątkowe doświadczenia..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...kurczliwości lewej komory w wyniku choroby wieńcowej, które ustępuje po rewaskularyzacji ( udrożnienie światła naczynia ). U wielu pacjentów z kardiomiopatią wywołaną chorobą niedokrwienną diagnozowane są ogniska hibernowanego mięśnia sercowego. Nie jest do końca wyjaśnione, czy..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...pacjentów z wyraźnie podwyższonym poziomem cholesterolu. Wniosek płynący z wyników tego badania jest prosty: spożywanie soi jest sposobem na obniżenie cholesterolu poprzez stosowanie zdrowej diety. Circulation..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...wirusowe ) i wtórne - np. w wyniku nadużywania alkoholu. Kardiomiopatia rozstrzeniowa występuje dość rzadko, chorują głównie mężczyźni w wieku średnim. Zachorowalność wśród mężczyzn jest dwukrotnie wyższa niż u kobiet. Objawy zależą od pogorszenia kurczliwości serca co w konsekwencji..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...z 7 krajów. Analiza wyników tego badania wykazała ścisły związek pomiędzy stężeniem cholesterolu we krwi a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. Okazało się, że największa umieralność z powody choroby niedokrwiennej serca dotyczyła mężczyzn zamieszkujących USA i..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...czynnościowymi z zaburzeniami wynikającymi z patologicznej struktury. Schorzenia przełyku dają często jeden z trzech typów bólu w klatce piersiowej: ból podczas spożywania posiłków, zgagę lub spontaniczny spazm przełyku. Zgaga charakteryzuje się zamostkowym pieczeniem, które pojawia się..

Akineza

.. ...Termin odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza -..

Arytmia serca

.. ...Zaburzenia rytmu mogą wynikać także z chorób nie związanych bezpośrednio z samym mięśniem sercowym ( np. nadczynność tarczycy ). Arytmie dzieli się na nadkomorowe i komorowe. Pojęcie arytmii nadkomorowej odnosi się do zaburzeń powyżej węzła przedsionkowo - komorowego. Są to na przykład:..

Gazometria

.. ...bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane miejsce i pobierając kroplę krwi za pomocą specjalnej kapilarki ( bardzo cienkiej szklanej rurki ). Krew z tętnicy ( udowej lub promieniowej ) pobiera lekarz...

Frakcja wyrzutowa

.. ...tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy spadek EF poniżej 45 - 50%. Frakcja wyrzutowa poniżej 20% jest jednym ze wskazań do transplantacji serca...

Migotanie komór

.. ...panuje elektryczny chaos. Wynikiem tego jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie pompują krwi. Wykres EKG w przebiegu migotania komór jest poszarpany, nieregularny, załamki są nieobecne. Chory jest nieprzytomny. Jedyną szansą przerwania..

Atenolol

.. ...działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego blokowanie receptorów beta 2 ( na przykład skurcz oskrzeli, niebezpiecznego szczególnie u astmatyków ). Mogą natomiast w sposób nadmierny hamować układ bodźcoprzewodzący serca i doprowadzić do bradykardii ( częstość serca poniżej 60/min..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...Cukrzyca jest chorobą wynikającą z zaburzeń metabolizmu glukozy. Przyczyną tych zaburzeń jest względny lub bezwzględny niedobór insuliny. Cukrzyca typu 1. Cukrzyca typu 1, dawnej zwana cukrzyca ludzi młodych. Jest to choroba autoimmunologiczna, w przebiegu której dochodzi do niszczenia..

Duszność

Duszność

.. ...Uczucie duszności jest wynikiem dysproporcji miedzy zapotrzebowaniem organizmu na tlen a możliwością jego dostarczenia do tkanek i organów. Przyczyna duszności może wiec leżeć w zaburzeniach wymiany gazowej zachodzącej w płucach, w sercu, które nie jest w stanie zapewnić dostatecznego..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...inaczej dodatkowy skurcz, wynik przewiedzenia do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca wynika z cykliczności powstawania pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...serotoninergiczny. Stan ten jest wynikiem znacznie podwyższonego stężenia serotoniny. Do takiej sytuacji może dojść po znacznym przedawkowaniu inhibitorów wychwytu serotoniny, lub po przypadkowym podaniu ich pacjentowi, który przyjmuje leki będące inhibitorami enzymów z grupy MAO. W..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...przewodzenia. Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ), kardiomiopatii, zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej odnogi..

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

.. ...na tlen. Ponadto, w wyniku przemian energetycznych, w pracujących mięśniach powstaje wiele metabolitów, które powinny być wypłukane przez strumień krwi. Aby mięśnie pracowały wydajnie, ich ukrwienie musi być prawidłowe. Zaburzenia w ukrwienia powodują niedotlenienie mięśni oraz..

Dławica Prinzmetala

.. ...dolegliwości bólowe nie wynikają ze zmian miażdżycowych obecnych w tętnicach wieńcowych serca ale są wywołana skurczem tych tętnic. Przyczyny występowania skłonności do kurczenia się tętnic wieńcowych nie są znane, sam skurcz może występować w związku ze stresem lub wysiłkiem. Istotny..

Niedobory magnezu

.. ...magnezu w organizmie. Wynika to z możliwości przesunięcia puli magnezu z i do komórek oraz kości. Ponadto w niektórych chorobach ( np. ostre zapalenie trzustki ) magnez wytraca się z krwi do tkanek. Gospodarka magnezowa jest dość skomplikowana, zależna miedzy innymi od czynności..

Sarkoidoza

.. ...sterydowe oraz ewentualnie leki immunosupresyjne. Diagnostyka opiera się na ocenie objawów klinicznych, wyniku badań obrazowych takich jak rtg czy tomografia komputerowa oraz ewentualnej biopsji zmian...

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia ( blok całkowity ). Leczenie tocznia polega na podawaniu sterydów i leków immunosupresyjnych oraz leczeniu powikłań wynikających z uszkodzenia narządów...

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...mięśni szkieletowych w wyniku działań ubocznych leków, na przykład preparatów z grupy statyn ( leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek fizyczny i iniekcje domięśniowe. Oznaczenie poziomu CK jest więc bardzo..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu zastawkowego. Defekt może dotyczyć samych płatków, najczęściej jest to następstwo choroby reumatycznej, infekcyjnych zapaleń wsierdzia o różnej etiologii oraz zmian zwyrodnieniowych ( na przykład wapnienia..

Klindamycyna (Clindacin, Clindamycin, Clindo, Dalacin C, Dalacin T, Klimicin)

.. ...grzybicze jako efekt wyniszczenia fizjologicznej flory bakteryjnej człowieka. Z efektów ubocznych charakterystycznych dla klindamycyny należy wymienić możliwość wystąpienia zapalenia stawów, uszkodzenie układu białych krwinek ( mija po odstawieniu leku ) - powikłania te są rzadkie. Drogę..

Hipokineza

.. ...serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy. Hipokineza najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle ( najczęściej na tle choroby wieńcowej )...

Indapamid (Ipres long)

.. ...zaburzenia elektrolitowe wynikające z mechanizmu działania leku ( hipokaliemia, hiponatremia ). Lek może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, stąd możliwe są napady dny moczanowej u ludzi cierpiących na tą chorobę. Indapamid zwiększa także stężenie glukozy we krwi, należy więc..

Miododryna (Gutron)

.. ...mechanizmu działania wynika zastosowanie leku. Miododryna jest stosowana w ortostatycznym niedociśnieniu i w niektórych nawracających spadkach ciśnienia z rożnymi, przykrymi dla pacjenta objawami jak zawroty głowy, omdlenia, duszność. Lek ten jest także stosowany w niektórych..

Nadczynność tarczycy

.. ...Nadczynność tarczycy to stan wynikający z nadmiaru hormonów tarczycy we krwi. Nadczynność może być pierwotna, to znaczy ze wynika z procesu chorobowego umiejscowionego w samej tarczycy, lub wtórna. Najczęstszą przyczyną wtórnej nadczynności jest hormonalnie czynny gruczolak przysadki..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...zmniejszenie się dolegliwości wynikających z choroby. Leki z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny mają minimalny wpływ na stężenie pozostałych neurotransmiterów ( noradrenaliny, serotoniny, acetylocholiny, itp. ) przez co posiadają mniejszy wachlarz możliwych..

Niedotlenienie

.. ...niedotlenienie ), może również wynikać z niezadowalającą ilością tlenu dostarczanego przez krew. Może to być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji odpowiedzialnej za transport tlenu. Mówimy wtedy o niedokrwistości ( anemii ) - graniczny poziom hemoglobiny wynosi 11 - 12 g%...

Niedotlenienie serca

.. ...energetycznych ( glukoza ) oraz tlenu koniecznego to reakcji biochemicznych, w wyniku których powstaje energia konieczna do pracy narządu. Oznaką niedotlenienia mięśnia sercowego jest więc ból wieńcowy...

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych, skurcz oskrzeli ). Betaksolol zwalnia rytm serca i zwalnia szybkość przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Efektem jest zmniejszenie pojemności minutowej serca i w konsekwencji spadek..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...Jest on wtedy spowodowany spadkiem syntezy hemoglobiny, w wynikach morfologii będziemy więc obserwować przede wszystkim obniżenie się właśnie poziomu hemoglobiny oraz zwykle również ilości erytrocytów...

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...niedokrwienie kończyn dolnych w wyniku chorób tętnic. Dla pierwszej jednostki bardziej charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg, dla niedokrwienia tętniczego z kolei - chromanie przestankowe. Określenie mrowienie jest jednak bardzo..

Ketoza

.. ...surowicy i w moczu chorego. Wynika to z patologicznego przestrojenia metabolizmu glukozy i tłuszczów. Rozwija się kwasica metaboliczna. Kwasica ketonowa może być wywołana ciężkim zatruciem alkoholowym, głodzeniem, może również rozwinąć się w przebiegu śpiączki wątrobowej lub mózgowej...

Krew w moczu (krwiomocz)

.. ...ogólnoustrojowych zaburzeń krzepnięcia wynikających z toczącego się procesu chorobowego lub stanowiących efekt uboczny działania niektórych leków. U kobiet należy wykluczyć ewentualną domieszkę krwi miesięcznej...

Lipemia

Lipemia

.. ...do narządów. Lipemia, wynikająca z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, objawia się białawym lub mlecznym zabarwieniem osocza krwi. Kolor ten wynika z wysokiej zawartości tłuszczy i jest nie tylko objawem zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, ale również może fałszować..

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. ...serca w wyniku długoletniego nadciśnienia tętniczego i tym podobnych ( tzw. choroby organiczne serca ). Preparaty zawierające propafenon dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Polfenon, Rytmonorm...

Lewogram

.. ...określamy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może..

Niedowaga

Niedowaga

.. ...organizmu człowieka. Może wynikać z i stanowić przyczynę wielu procesów chorobowych. Niedowaga jako skutek utraty masy ciała może być objawem chorób pasożytniczych, zaburzeń wchłaniania produktów pokarmowych, zaburzeń endokrynologicznych ( np. nadczynności tarczycy ) i chorób..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...Niedotlenienie mózgu może także wynikać przyczyn zewnętrznych, np. z powodu spadku objętości tlenu w powietrzu ( choroba wysokogórska ). Niedotlenienie mózgu może mieć również przewlekły i początkowo subkliniczny przebieg. Problemy z koncentracją, pamięcią, kojarzeniem faktów - swego..

Oś serca

.. ...określa się w oparciu o wyniki badania EKG ( zwykle korzystając z zapisu z elektrod kończynowych ) i podaje się w przybliżeniu ( normogram, lewogram lub dextrogram ) albo w sposób dokładny, podając kąta w stopniach. Odchylenia osi serca mogą wynikać z wrodzonych wariantów budowy układu..

Kwasica

.. ...organizmu opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Po za pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów..

Przytarczyce

.. ...gruczołów podczas operacyjnego wycięcia tarczycy. W wyniku niedoborów parathormonu spada stężenie wapnia w organizmie i może wystąpić tężyczka. Rozwijają się także zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne...

Rak płuc

Rak płuc

.. ...zajmując obwodowe części narządu. W takich sytuacjach często pierwsze objawy wynikają już z obecności przerzutów, szczególnie przerzutów do mózgu ( objawy neurologiczne zależne od umiejscowienia guza )...

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...przyjmowane na stałe leki. Wynik próby wysiłkowej ocenia się na podstawie zmian w zapisie EKG świadczących o niedokrwieniu mięśnia sercowego. Próba może być w każdej chwili przerwana na życzenie pacjenta. Ponadto lekarz przerwie badanie, jeśli wystąpią komorowe zaburzenia rytmu, spadek..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...Obrzęk w tej chorobie wynika z niewydolności zastawek żylnych i zaleganiu krwi w kończynach dolnych. W przypadku prawokomorowej niewydolności serca zastój krwi dotyczy całej dolnej połowy ciała. Powiększona jest wątroba i śledziona, w ciężkich przypadkach niewydolności rozwija się..

Śluzak serca

.. ...bóle stawowe. Objawy wynikające z zaburzeń hemodynamicznych serca są zależne od wielkości guza, jego usytuowania oraz ruchomości. Najczęstszym objawem jest duszność. Mogą również występować kołatania serca oraz omdlenia. Objawy mogą się nasilać, występować bądź ustępować w związku ze..

Rytm zatokowy

.. ...dokonuje się na podstawie wyniku badania EKG. Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P ( odzwierciedlają depolaryzacje przedsionków ) oraz występowania regularnych zespołów QRS ( depolaryzacja komór ) po każdym załamku P. Ponadto załamki P muszą być..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...charakterze czynnościowym wynika nie z uszkodzenia płatków zastawki, ale zmiany geometrii prawej połowy serca i rozciągnięciu pierścienia zastawkowego. Pole przekroju zastawki zwiększa się i płatki nie wystarczają już, aby uszczelnić połączenie w czasie skurczu komory. Taka sytuacja jest..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...przedsionkowo - komorowej prawej wynikają z przepełnienia układu żylnego krwią. Fizjologicznie, krew wraca do serca właśnie przez prawy przedsionek. W sytuacji, gdy zastawka trójdzielna jest zwężona, znaczna część krwi pozostaje w przedsionku i cofa się do żył. Efektem tego są obrzęki (..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...samopoczucie chorego wynika w tym okresie zwykle z powikłań miażdżycy lub/i nadciśnienia tętniczego. Z czasem dochodzi do rozwoju niewydolności lewokomorowej serca i pojawiają się towarzyszących jej objawy. Jeśli chory prowadzi dzienniczek wartości ciśnienia tętniczego ( domowe pomiary..

Zespół Gilberta

.. ...mężczyzn. Nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia. Diagnozę stawia się na podstawie wykluczenia innych, potencjalnych przyczyn hiperbilirubinemii ( np. żółtaczki zakaźne ) oraz wywiadu i wyników badań...

Miano ASO

.. ...konieczne jest stwierdzenie objawów klinicznych choroby lub przynajmniej objawów toczącego się procesu zapalnego w wynikach badań krwi ( podwyższony poziom leukocytów, podwyższone OB, często niedokrwistość )...

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...Objawy są niespecyficzne, wynikają z komorowych zaburzeń rytmu serca. Chory może mieć uczucie kołatania serca, zawroty głowy, często występują omdlenia. Niestety czasem pierwszym objawem choroby jest nagły zgon sercowy. W EKG obserwuje się dekstrogram, napadowe bloki przewodzenia..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...ocenie objawów oraz wynikach badań laboratoryjnych ( D - dimery ) i badaniu USG układu żylnego. Zakrzepica żył głębokich ma tendencję do nawracania po wyleczeniu. Powtarzające się epizody zakrzepicy żył głębokich prowadzą, na skutek uszkodzenie aparatów zastawkowych, do przewlekłej..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...na podstawie objawów wyników badań dodatkowych wskazujących na niedoczynność tarczycy oraz na podstawie wykrycia przeciwciała charakterystycznych dla choroby. W niektórych sytuacjach dodatkowo wykonuje się biopsję cienkoigłową gruczołu. Leczenie polega na podawaniu syntetycznych..

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...łac. dekstropositio ), wynikającego z długo utrzymujących się patologicznych zmian w anatomii śródpiersia i klatki piersiowej jako całości, na przykład wysięk w jamie opłucnowej lewej. Odrębnym pojęciem jest także dekstrogram, odnoszącym się nie do anatomicznego ułożenia serca jako..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...nazywamy stan, w którym w wyniku uogólnienia procesów miażdżycowych, zmienione są tętnice pnia trzewnego oraz tętnice krezkowe. Tętnice krezkowe doprowadzają krew do jelit. Zapotrzebowanie tego odcinka układu pokarmowego na krew wzrasta po posiłku. W takiej sytuacji wzrasta jelitowy..