Wysiłek w

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory. Walwuloplastyka lub zabieg kardiochirurgiczny w zależności od gradientu ciśnień...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zmniejszenie tolerancji wysiłku; uczucie kołatanie serca; tachykardia; zaburzenia rytmu ( skurcze dodatkowe, tachyarytmie komorowe, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego ); objawy niewydolności serca; osłuchowo: szmery skurczowe o różnym charakterze, czasami 3 ton serca,..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...jest sprowokowane dużym wysiłkiem fizycznym ( ciężka praca fizyczna, szybkie chodzenie, wchodzenie po schodach itp. ) lub sytuacją stresową. Ból zawałowy z reguły nie ustępuje po zaprzestaniu wysiłku lub zażyciu nitrogliceryny w sprayu lub tabletce podjęzykowej. Charakter bólu jest tępy,..

Niewydolność serca

.. ...pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego ). Bardzo charakterystyczna jest duszność ( subiektywne uczucie braku tchu ) pojawiająca się w czasie wysiłku, a w bardziej zaawansowanej postaci również w spoczynku i podczas snu. U pacjentów z niewydolnością serca mogą występować obrzęki nóg (..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...Zapobieganie udarowi mózgu to przede wszystkim odpowiednie leczenie chorób będących czynnikami ryzyka udaru mózgu. Regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny, zaprzestanie palenia tytoniu, dieta hipolipemizująca...

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...holterowskie; EKG wysiłkowe ( w zapisie EKG zanika fala delta charakterystyczna dla tego zespołu ). Leczenie zespołu WPW. masaż zatoki szyjnej, leki przeciwarytmiczne, kardiowersja, ablacja drogi dodatkowej...

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. Umiarkowany wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na zwiększenie wydolności fizycznej i sprawności pacjenta po zawale serca. Pacjenci po zawale serca powinni 4 - 6 razy w tygodniu wykonywać co najmniej 30 minutowy wysiłek fizyczny. Bardzo istotny jest rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Należy pamiętać aby unikać..

Tetralogia Fallota

.. ...sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego; możliwe jest opóźnienie rozwoju fizycznego; palce dłoni i stóp pałeczkowate, paznokcie kształtu szkiełka zegarkowego, objawy te są wynikiem hipoksji ( zmniejszone utlenowanie krwi krążącej ); poliglobulia ( zwiększone stężenie hemoglobiny..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...wieńcowym wywoływanym wysiłkiem. W większości przypadków tętnice te są hipoplastyczne ( słabiej rozwinięte co jest spowodowane ich uciskiem przez duże naczynia. Jeśli wada nie daje objawów jest wtedy nieistotna klinicznie. Badania wykonywane w diagnostyce anomalii naczyń wieńcowych: EKG..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...czasie spoczynku i po wysiłku fizycznym ( intensywny spacer na bieżni, jazda na cykloergometrze rowerowym ) lub farmakologicznym pobudzeniu serca ( np. dipirydamol ). Z tego też względu badanie najczęściej odbywa się przez dwa dni ( po około 2 - 3 godziny ). Technicznie scyntygrafia..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...pogorszenie tolerancji wysiłku. Często pierwszym objawem klinicznym jest pogorszenie widzenia. Nadciśnienie tętnicze wywołuje wiele niekorzystnych powikłań. Do najczęściej występujących zaliczamy: choroba niedokrwienna i zawał mięśnia sercowego; udar mózgu ( Insultus cerebri );..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...dostatecznie obciążających wysiłków fizycznych. Szacuje się, że od 30 do 50% chorych ma dysfunkcję rozkurczową, zazwyczaj o cięższym i gwałtowniejszym przebiegu. Rozkurczowa dysfunkcja stanowi główną przyczynę niewydolności serca u osób po 80 roku życia Przebieg skurczowej niewydolności..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. Badanie wysiłkowe EKG ( test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa ) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym lub marsz na bieżni elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego. W..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...Umiarkowany, regularny wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na polepszenie wydolności fizycznej serca. Jednak w przypadku długotrwałego nadmiernego wysiłku fizycznego może dojść do niekorzystnych zmian w budowie serca ( rozstrzeń serca u sportowców ), które u osób nie trenujących zostałyby..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...prowokowany jest często wysiłkiem fizycznym lub stresem; ból wieńcowy z reguły promieniuje do lewego ramienia, czasem całej kończyny górnej, do żuchwy, gardła, szyi; często ból wieńcowy mylony jest z bólem w wyniku niestrawności; uczucie ucisku z reguły ustępuje po zaprzestaniu wysiłku..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...jest echokardiografia wysiłkowa. Także w warunkach szpitalnych badania inwazyjne są blisko 10 - krotnie częściej wykonywane u mężczyzn, częściej też otrzymują oni leczenie trombolityczne, dożylnie nitroglicerynę i beta - blokery oraz inhibitory konwertazy angiotensyny. W większości badań..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...pracy, po posiłku, po wysiłku fizycznym, przed przyjęciem leków, kilka godzin po ich przyjęciu itp. ). w późniejszym okresie wystarczą 2 pomiary dziennie. Osłuchowa metoda Korotkowa. Osłuchowa metoda Korotkowa wykorzystywana jest podczas pomiarów ciśnienia z użyciem manometrów (..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny poprawia tolerancję hipotonii ortostatycznej; odwodnienie organizmu nasila objawy hipotonii ortostatycznej; ustąpienie objawów można uzyskać zakładając nogę na nogę; zaleca się stosowanie pończoch uciskowych na kończyny dolne lub brzuch; kofeina..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...należy unikać większych wysiłków fizycznych. Przeciwwskazane są intensywne oraz statyczne wysiłki fizyczne ( np. ćwiczenia na siłowni ). Zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną ( np. spacery ). Powikłaniami kardiomiopatii przerostowej są utraty przytomności, niebezpieczne dla życia..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...uprawiać umiarkowany wysiłek fizyczny ( min. 3 razy w tygodniu przez minimum 30 minut. Ogranicz podaż tłuszczu w taki sposób aby stanowił on poniżej 30% energii w twojej diecie. Redukcja tłuszczu: zmniejsz podaż tłuszczu nasyconego ( głównie zwierzęcego, poniżej 10% całkowitej zawartości..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...obserwowany podczas próby wysiłkowej może być spowodowany napadem astmy. Zapalenie opłucnej daje ból podczas wdechu. Często daje się wysłuchać szmer tarcia opłucnej. W związku z dwufazowym przebiegiem choroby, w wywiadzie często stwierdza się poprzedzającą infekcję górnych dróg..

Akineza

.. ...mięśnia sercowego powoduje obniżenie się frakcji wyrzutowej, przez chorego jest to odczuwane jako pogorszenie wydolności wysiłkowej ( np. zadyszka przy wysiłku, który wcześniej nie sprawiał nam kłopotu )...

Frakcja wyrzutowa

.. ...powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może doprowadzić do zastoju w krążeniu płucnym, nawet do obrzęku płuc. Stopień przewlekłej niewydolności serca określa się według skali NYHA oceniającej, przy jakim wysiłku chory odczuwa duszność: I stopień niewydolności jest..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...znacznie spada wydolność wysiłkowa organizmu. Innym kardiologicznym stanem manifestującym się ciągłym zmęczeniem może być zapalenie mięśnia sercowego, na przykład w przebiegu lekceważonej infekcji wirusowej ( grypa! ). Ten stan chorobowy polega na drastycznym spadku wydolności mięśnia..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...wysiłek fizyczny oraz doustne leki hipoglikemizujące ( obniżające poziom glukozy we krwi ). Z czasem konieczne jest włączenie do leczenia insuliny. Choroba zwykle dotyczy ludzi dorosłych i w wieku podeszłym...

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...Może nasilać się po wysiłku czy po ekspozycji na niską temperaturę. U starszych osób należy również brać pod uwagę zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Dolegliwości bólowe mogą być związane również z opłucną. Zapalenie opłucnej w przebiegu zapalenie płuc ( same płuca nie bolą ) może..

Ból serca

Ból serca

.. ...występuje najczęściej po wysiłku, po ekspozycji na niską temperatura czy silny, chłodny wiatr, w związku z stresem lub wzruszeniem. W zaawansowanych postaciach choroby niedokrwiennej serca ból wieńcowy występuje także w spoczynku. Jego częstotliwość i nasilenie jest zależna od stopnia..

Dławica Prinzmetala

.. ...związku ze stresem lub wysiłkiem. Istotny jest też wpływ nałogu nikotynowego. Dolegliwości bólowe są takie jak w przypadku bólów wieńcowych wywołanych zamknięciem tętnicy, towarzyszą im zmiany w EKG odpowiadające niedokrwieniu mięśnia sercowego lub rozpoczynającemu się zawałowi serca...

Sarkoidoza

.. ...apetytu, często duszność wysiłkową ( zajęcie płuc ). Uwagę lekarza powinny zwrócić powtarzające się epizody wysokiej temperatury ( nawet do 40 st. ) występujące pozornie bez uchwytnej przyczyny. Reszta objawów zależy od zaatakowanego układu. W przypadku układu sercowo - naczyniowego..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...kreatynowej są drgawki, wysiłek fizyczny i iniekcje domięśniowe. Oznaczenie poziomu CK jest więc bardzo czułe i jednocześnie mało swoiste ( wzrost stężenie następuje w wielu sytuacjach, niekoniecznie chorobowych ). Badanie jest natomiast bardzo wygodne przy monitorowaniu leczenie..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...piersiowej, duszność wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem może się rozwinąć u chorych z niedomykalnością mitralną. Niebezpiecznym powikłaniem niedomykalności mitralnej jest nadciśnienie..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...objawem jest duszność wysiłkowa, z czasem dołączają się objawy i powikłania prawokomorowej niewydolności serca ( obrzęki kończyn, powiększenie wątroby - marskość zastoinowa, wodobrzusze ). Obecne też są oczywiście objawy choroby podstawowej. Leczenie nadciśnienia płucnego. Leczenie..

Niedotlenienie

.. ...praca mięśni poprzecznie prążkowanych. W sytuacji niedotlenia mięśnie mogą przestawić swój metabolizm z tlenowego na beztlenowy. Wysiłek aerobowy ( tlenowy ) jest jednak zdrowszy i daje lepsze efekty...

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. ...zwiększa tolerancje wysiłku. Trimetazydyna stosowana jest także w chorobach przebiegających z zaburzeniami ukrwienia siatkówki oka oraz przy zawrotach głowy różnego pochodzenia. Trimetazydyna jest dobrze tolerowana, w ramach działań niepożądanych zdążają się zaburzenia żołądkowo -..

Ketoza

.. ...leczonych insuliną, kwasicę ketonową może wywołać odstawienie leku lub przyjmowanie zbyt małych dawek insuliny względem zapotrzebowania organizmu ( ostre infekcje, zawał serca, znaczny wysiłek fizyczne itd. )...

Rak płuc

Rak płuc

.. ...zmniejszenie się wydolności wysiłkowej, częściej pojawiają się infekcje dróg oddechowych ( są przewlekłe i trudne do wyleczenia ), może występować przewlekły stan podgorączkowy. Diagnostyka raka płuc . Diagnostyka raka płuc zmierza do ustalenia jego typu oraz dokładnej lokalizacji,..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny, który przekłada się na większe zapotrzebowanie serca na tlen. W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...obniżoną tolerancję wysiłku, czasem ból w prawym podżebrzu. Z czasem dołącza się pełna gama objawów niewydolności prawokomorowej. Leczenie niedomykalności trójdzielnej polega na kardiochirurgicznej korekcie pierścienia zastawkowego lub wymianie zastawki na mechaniczną bądź biologiczną...

Zespół Gilberta

.. ...pewnych sytuacjach ( wysiłek fizyczny, gorączka, stres, alkohol ) wzrasta stężenie bilirubiny wolnej. Stan taki może objawiać się zażółceniem oczu i skóry ( potocznie żółtaczką ). Zespół Gilberta jest najczęstszą wrodzoną hiperbilirubinemią, dotyczy około 5% populacji, częściej dotyczy..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...wysiłku. Jeśli nie jest możliwe wyeliminowanie przyczyny dysfunkcji węzła zatokowego ( np. odstawienie leków lub wyrównanie zaburzeń elektrolitowych ) postępowaniem z wyboru jest wszczepienie stymulatora...

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...i spadek wydolności wysiłkowej. Z czasem pojawiają się zaburzenia rytmu serca, bardzo często migotanie przedsionków. Kardiomiopatia restrykcyjna może występować bez uchwytnej przyczyny, jest jednak bardzo rzadka ( postać idiomatyczna ). Kardiomiopatia restrykcyjna może także rozwinąć się..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...Zawodzą jednak w przypadku wysiłku, gdy, wraz ze wzrostem częstości serca, wzrasta jego zapotrzebowanie na tlen. Pojawia się ból wieńcowy. W przypadku jelit, odpowiednikiem tętnic wieńcowych są tętnice krezkowe, posiłek odpowiada zwiększonemu obciążeniu, a praca polega nie na pompowaniu..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...pojawia się przy znacznym wysiłku, mierzonym odległością, jaką jest w stanie przebyć pacjent bez dolegliwości. W krańcowym stadium choroby ból jest obecny stale. W zależności od stopnia zaawansowania choroby leczenie jest zachowawcze lub chirurgiczne. Zawsze obowiązuje ograniczenie..

Tachykardia zatokowa

.. ...aktywowanego podczas wysiłku czy stresu. Są to dwie sytuacje, w których tachykardia zatokowa jest zjawiskiem prawidłowym. Wzmożone napięcie ( aktywność ) układu współczulnego obserwujemy także w przebiegu infekcji ( gorączka ), niedokrwistości czy odwodnienia i innych stanach..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...wywoływanie arytmii ), EKG metoda Holtera, stymulacja przezprzełykowa lub badanie elektrofizjologiczne z wprowadzeniem elektrod do serca przez tętnicę udową i aortę. Leczenie: farmakologiczne lub ablacja...

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...dodatni. To znaczy, wysiłek powoduje przejściowe niedokrwienie mięśnia sercowego ( obniżenie odcinka ST w zapisie EKG wykonywanym w czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń ) w tętnicach wieńcowych. Pozwala to na..

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

.. ...dziecka bardzo dużym wysiłkiem, przy niewydolności serca taki wysiłek może przekraczać możliwości dziecka. Jeśli po karmieniu, dziecko staje się niespokojne, poci się, szybciej oddycha, należy zasięgnąć porady pediatry. Niewydolność serca na tle wrodzonych wad ma zwykle charakter..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...piersi matki jest dużym wysiłkiem, niechęć do jedzenia może być objawem niewydolności serca na tle różnych schorzeń czy wad ). Starsze dzieci mogę uskarżać się na brak oddechu ( duszność ). Badanie obrazowe EKG, ECHO i RTG klatki piersiowej mogą wraz z objawami sugerować opisywaną..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...pojawia się nagle, po wysiłku, towarzyszy mu duszność lub uczucie utrudnionego oddychania, konieczna jest konsultacja lekarska. Może to być tak zwana odma samoistna. Jest to stan, w którym powietrze dostaje się pomiędzy blaszki opłucnej i powoduje uciśniecie fragmentu płuca. Inne..

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...na naczynia wieńcowe. Wysiłek, czy w ogóle aktywność fizyczna, stanowią bodziec do wytwarzania obocznego krążenie wieńcowego. Powstają nowe połączenia, drobne naczynia, które mogą zaopatrywać w krew obszary zagrożone zawałem. Plan rehabilitacji powinien być ustalony w uzgodnieniu z..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...wykonywane podczas próby wysiłkowej, badanie metodą Holtera, badania elektrofizjologiczne z stymulacją przezprzełykową lub programowana stymulacja komór itd. ). Postępowanie jest uzależnione od dokładnego rozpoznania i przyczyn wystąpienia zaburzeń przewodzenia. Stosuje się..

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...tolerancji wysiłku. Rozwija się nadciśnienie płucne. Z czasem uszkodzenie układu oddechowego jest tak znaczne, że chory nie może funkcjonować bez aparatu tlenowego. Nieleczona choroba doprowadza do śmierci...

Tętno u dziecka

.. ...niemowlęta mogą w czasie wysiłku osiągać maksymalną częstość tętna przewidzianą przez układ bodźcoprzewodzący ludzkiego serca, to jest 220 uderzeń na minutę. Częstość ta jest limitowana pobudliwością komórek węzła przedsionkowo - komorowego, który może przepuścić z przedsionków do komór..

Częstoskurcz

.. ...Takimi sytuacjami są: wysiłek fizyczny, stres emocjonalny czy np. ciąża i inne stany krążenia hiperkinetycznego. Częstoskurcz może być wywołany sytuacja opisaną powyżej, ale wynikająca z procesów chorobowych. I tak, rytm serca wzrasta w gorączce, wzrasta także w przypadku krwotoku lub..

Nerwoból (neuralgia)

.. ...Często pojawiają się przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej aktywności fizycznej, czasem maści z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi ( np. diclofenak ). Inną częstą i znacznie poważniejszą neuralgią jest ta związana z nerwem..

Mostki mięśniowe

.. ...pojawiającego się przy wysiłku. Mostki mięśniowe stwierdza się u około 1/4 osób zmarłych poddanych padaniu sekcyjnemu. Przyżyciowo obecność tej anomalii potwierdza się przy pomocy koronarografii lub ultrasonograficznego badania wewnątrznaczyniowego. Osób z uwidocznionymi mostkami..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...się także tolerancja wysiłku, u około 10% z układową postacią twardziny występuje z czasem niewydolność serca. Często pojawia się ból o charakterze dławicowym niezwiązany z zmianami miażdżycowymi. Groźnym powikłaniem uogólnionej postaci twardziny jest nadciśnienie płucne, dotyczy około..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...Dolegliwości nasilają się w nocy i podczas stresu lub wysiłku. Leczenie powinno być nie tylko objawowe ( leki przeciwbólowe ) ale przede wszystkim przyczynowe - dobre efekty przynosi intensywna insulinoterapia...

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...odżywiania, regularny wysiłek fizyczny i higieniczny tryb życia. *** Promowaniem i rozpowszechnianiem tej wiedzy w naszym kraju już od dwóch lat zajmuje się Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ( PFP ) - interdyscyplinarna organizacja, zrzeszająca przedstawicieli wielu..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...osłabienie, gorsza tolerancja wysiłku, wyjaśniał prof. Januszewicz. Pierwszą manifestacją tego schorzenia u większości pacjentów są niestety groźne powikłania. Jak ocenili specjaliści, ważną rolę w rozpoznawaniu i leczeniu nadciśnienia mają do odegrania lekarze pierwszego kontaktu. To..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...( spadek tolerancji wysiłku ), powiększenie się jam serca, powikłania zakrzepowo - zatorowe, siedmiokrotny wzrost śmiertelności krążeniowej. Rozróżnia się trzy rodzaje migotania ( klasyfikacja wg Gallaghera i Gamma ): napadowe, przetrwałe i utrwalone. Napadowe oznacza arytmię..

Rozrusznik serca ma 50 lat

.. ...serca. Pierwszy zabieg wszczepienia stymulatora serca w Polsce przeprowadzono w Gdańsku w 1963 r.; dokonali tego prof. Zdzisław Kieturakis oraz dr Wojciech Kozłowski. PAP - Nauka w Polsce, Michał Haykowski..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...za mostkiem podczas wysiłku, niedowład kończyny, zaburzenia mowy, drętwienie ust, zaburzenia widzenia i utrata równowagi. W zależności od miejsca zwężenia tętnic mogą występować także bóle łydek i pośladków, impotencja, oziębienie stóp, a także zaniki mięśniowe. Najpoważniejszymi..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...przypadku osób niepalących wysiłek spowodował zwiększenie elastyczności tętnic o 3,6 proc. U palaczy efekt był odwrotny: po ćwiczeniach ich tętnice były o 2,2 proc. sztywniejsze. Gdy palaczom przed wysiłkiem podano gumę nikotynową, ich tętnice były już o 12,6 proc. mniej elastyczne, a..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...uniwersalną i intensywną formą wysiłku, która pozytywnie wpływa na czynniki ryzyka chorób układu krążenia u mało aktywnych fizycznie kobiet i mężczyzn - mówi dr Krustrup dodając, że piłka nożna może, a nawet powinna być zalecana przez lekarzy pacjentom cierpiącym na nadciśnienie. By..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...piętro sprawia mi ogromny wysiłek. Dodam, że mój tato również ma niedomykalność zastawek i chorobę wieńcową, po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili że grozi mu zawał. Może podam jakie wyniki mi wyszły z badania echokardiograficznego 2D/Doppler/Kolor HEWLETT PACKARD Sonos 2000 Jama..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...zupełnie błaha. W końcu wysiłek, stres, zdenerwowanie też powodują szybkie bicie serca. I jest to reakcja prawidłowa. Nie wiem czy to wystarczająca odpowiedź. Ja nie używam pojęcia nerwica serca. Adrianno, mnie powiedziano, ze przy WPW porod droga naturalna moze skonczyc sie nawet..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...dobrze rokuje. Próba wysiłkowa też wyszła dobrze, ale akurat miałem dobry dzień. Myślę że zrobiona kiedy indziej dałaby inne wyniki. No i ta stabilność - przez 10 lat nie jest ani lepiej, ani gorzej ( dzięki Bogu ), tylko latka lecą, więc pewnie kiedyś stan się pogorszy. Pozdrawiam i..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...jak jakikolwiek inny wysiłek. Ciągle chce mi się spać ( jestem w stanie przespać 16 godzin dziennie jeśli mam taką możliwość ), boli mnie głowa a serce wali jakby zwariowało! Po ablacji cieszyłam się że mam to za sobą i już niegdy więcej się nie powtórzy a teraz dalabym się cała pociąć..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...piersiową ) i jak duży wysiłek mogę wykonywać. Przed operacją potrafiłem na pływalni przepłynąć 2km. Dużo jeździłem na rowerze ( zdarzały się nawet trasy 50 - cio kilometrowe ). Wiem, że teraz muszę oszczędzać swoje serce. Ale jak bardzo? Na co mogę sobie pozwolić? Mateuszu, mam syna..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...przed szpitalem ja mam wysiłkowe ,EKG, Stymulacja przezprzełykowa przedsionkówoczywiście echo ale nie w trakcie ataku i czy w szpitalu robią jakieś badnia czy odrazu na stół.Pozdrawiam wszystkich i życzę dużo zdrowia .Odpiszcie Mariola. ja mam czestoskurcz od bardzo dawna, wiec mialem..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...holtera, EKG, echo, próby wysiłkowe.. dali jej tabletki, zwolnili do domu i kazali czekac na rezultaty. Po trzech tygodniach zgłosiła sie do szpitala - to samo.. Prawdopodobnie będzie miała ablację - w Warszawie lub Krakowie. Najgorsze jest to, że ona jest pielęgniarką {pracuje na..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 21

.. ...należy przesadzać z wysiłkiem fizycznym, nie jeździć na rowerze, wiadomo - serducho musi dojść do siebie, ale funkcjonuję normalnie. I bez tego dyskomfortu, jakim są częstoskurcze. Ja nie zastanawiałam się ani chwili.Pozdrawiam. dzięki za odpowiedź. Mam 26 lat i nie bardzo mi się..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 22

.. ...bardzo szybko, jak przy wysiłku. Często towarzyszy temu złe samopoczucie, dodatkowo panika, ponieważ człowiek stresuje się taką sytuacją. Nieraz przechodzi sam, ale w większości przypadków potrzebna pomoc lekarska - tak było w moim przypadku.Są sposoby, dzięki którym można zażegnać atak,..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...najlepszą tolerancję wysiłku. Szerokie okienko od 50 do 100 uderzeń na minutę określone dla pulsu prawidłowego może być dla nas mylące gdy chcemy dokonać kwalifikacji naszego własnego pulsu ponieważ nasz puls zależy od wysiłku, pozycji w której go mierzymy i pory dnia. Oczywiscie..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...zdziwić ; ) Wysokie tętno wysiłkowe wcale nie związane jest z jakimś szczególnym dyskomfortem - nie licząc spocenia. Powiedziałbym nawet iż ze względu na brak owego dyskomfortu dosyć łatwo można przesadzić z wysiłkiem jeżeli nie kontrolujemy swojego tętna i nie wiemy na jaki wysiłek stać..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...Czujesz, jak rośnie po wysiłku ( gdy np. wejdziesz po schodach ), a potem stopniowo się obniża. To normalna reakcja. Ważna jest tzw. spoczynkowa częstość akcji serca HR, czyli liczba jego uderzeń na minutę. Ogólna zasada mówi: im wolniejsze masz tętno, tym lepiej dla zdrowia. 36 - 40..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...pomindorowego, unikać wysiłku i używek. Szkoda bo musiałem skończyć z tańcem i akrobatyką. Moje życie przewruciło się dogóry - nogami. Dzisiaj mam 36 lat, przywykłem do tego że tak naprawdę to nie mogę biec szybciej na autobus. Mieszkam w Zabrzy obok kliniki kardiologicznej. Gdy mnie..

Echo serca - Str. 7

.. ...przeciwnie, moje RR po wysiłku 90/60mmHg Dziękuję. IM , IT - niedomykalnośc odpowiednio zastawki mitralnej i trójdzielnej; śladowa w granicach fizjoligicznej. Dokladnie tak , echo w normie. Wiotka przegroda czesto jest * urodą * u mlodych osob jestem 14 rok po zapaleniu mięśnia sercowego..

Echo serca - Str. 8

.. ...odpadłem * na próbie wysiłkowej. Zatrzymana ona została już na początku drugiego etapu z powodu komorowych zaburzeń rytmu ( bigemia komorowa, 4 kolejne pobudzenia ). Jako pacjent * świadomy * wiem że winiki akurat tej jednej konkretnej próby nie są zbyt miarodajne bo rozpoczęliśmy ją..

Echo serca - Str. 16

.. ...powietrza ),słaba tolerancja wysiłku i szybka męczliwośc. Do ratownika! Przede wszystkim pomierzyć ciśnienie , kilka razy , w róznych porach dnia. Schudnąc na pewno, dieta niskocholesterolowa też sie przyda, wysilek fizyczny ( niekoniecznie w pracy ) , ograniczenie soli w diecie...

Echo serca - Str. 17

.. ...się do jakiego stopia wysiłku mogę uprawiać sport aby pozbyć się nadwagi( mam na myśli pływanie, rower. Conko, czy możesz napisac coś wiecej nt związku powiększonych wymiarów jam serca a wagi i wzrostu. PO prostu - normy echokardiograficzne sa * standardem * , dla standardowej wagi i..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...musisz mniej szalec bo wysiłek fizyczny i stres nie sprzyja serduszku: ) Witamin hmmm... jak juz wczesniej napisalem byl okres gdzie robilem wszystko silownia odzywki itp... a wydaje mi sie ze takie siedzenie bez wysilku fizycznego nie jest chyba plusem ... nie wiem co z tym robic ale..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...prawie całkowicie podczas wysiłku fizycznego, a pojawiają się ( o ile się pojawiają ) w zasadzie tylko podczas spoczynku. Czy to o czymś świadczy? O tym że powinieneś dalej być aktywny: ) U ciebie skurcze dodatkowe pojawiają sie gdy serce pracuje wolniej, każdy jest inny twoje serce..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...odczuwam tego w czasie wysiłku lub zdenerwowania,tylko zawsze w spoczynku kiedy siedzę - leżę.Cztery lata temu badanie Holtera wykazało u mnie dodatkowe skurcze, 3 komorowe i 5 nadkomorowych. Lekarz, który leczy moją arytmię od 12 lat, powtarza mi że to nic groźnego,bo taki już podobno..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...zajęć domowych ale nie wysiłkowych wróciłam po tygodniu,do zajęć wysiłkowych systematycznie po mału w ciągu 2 miesięcy dzięki, na pewno wszystko jest do przejścia, tylko ta niewiedza * jak to jest * przeraża , ale bedzie dobrze. Na pewno odezwę się po zabiegu i podzielę swoimi..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...zabiegu zamknięcia PFO. Na wysiłkowym wyszły mi obnizenia ST. Mam płaskie załamki T w odprowadzeniach kończynowch. :( ( ( ( ( ( Czy WPW moze się przyplątać w każdej chwili czy to wada wrodzona? Krótko mówiąc czy po kilku holterach i kilkudziesięciu EKG mogę być pewna że nie mam nic..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 3

.. ...np. holter czy próbe wysiłkową. Jak wyjda ok, to nie musisz się niczym przemować. A objawy choc strasznie stresujące i uciążliwe powinny stopniowo ustapować wraz ze wrostem twojego spokoju wewnetrznego. I głowa do góry - większośc uzytkowików tego forum ma jakies nieprzyjemne objawy, ale..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...więcej mnie to kosztuje wysiłku. Im więcej wysiłku, tym większa obawa przed porażką. Im większa obawa, tym większy stres przed innymi i przed sobą samym. A co jesli sie to wyda? Do nerwicy juz tylko krok. Póki wszystko idzie dobrze, sukcesy przychodzą jeden po drugim, jest znośnie,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...serca właśnie podczas wysiłku? Troszkę mnie to niepokoi, bo tyle się teraz mówi o młodych ludziach, którzy umierają w trakcie uprawiania sportów. Wiem, że w większości przypadków u podłoża leżą jakieś schorzenia, patologie, o których nawet się nie wie. Ja mimo to jakoś czuję się..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 15

.. ...albo sprzątaj. Na mnie wysiłek fizyczny, a konkretnie sprzątanie - w chwilach lęku - najlepiej działa. No i dobrze, żebyś przestała myśleć o swoim stanie zdrowia. Mnie się to nie zawsze udaje, ale wiem, że to dobre. A na te studia idź koniecznie. Siedzenie w domu tylko Cię pogrąża. Ja..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...i ciśnieniowy, testy wysiłkowe, tilt test, gastroskopia, usg jamy brzusznej,tarczyca,nerki, gro badań krwi, echo serca.echo wykazalo wypadanie platka ale potraktowano to jako norme.kazali iść do nerwologa.no i szukam obecnie takiego ale i rozgladam sie po necie i z tego co wyczytalem to..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...105/60.Przy większym wysiłku się męcze i np. jak jade na rowerze to po jakimś odcinku drogi już musze się zatrzymać bo jestem zmęczona, nie zapomne wycieczki klasowej na której byłam we wrześniu w Karpaczu jak wchodziliśmy na Śnieżkę to myślałam że nie dojde, co kawałek się..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...ograniczając szczególnie ani wysiłku fizycznego ani planu dnia. jeśli wypadaniu płatka towarzyszą objawy fizyczne lub gdy niedomykalność jest większa i występują np.zaburzenia rytmu serca, omdlenia mówimy wtedy o zespole wypadania płatka zastawki mitralnej i wówczas wskazanym jest..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...fizycznie praca, duży wysiłke fizyczny jest przeciwskazaniem przy prawie kazdej wadzie serca. Mój tato mimo wady serca był bardzo wysportowany, codzienie pokonywał na rowerze po kilkanaście kilometrów. To był jego sposób na życie. Zabił go właśnie wysiłek połączony z niskimi..

Stent to zło?

.. ...tygodniu, głównie po wysiłku. Obecnie nie może nawet powiesić prania lub iść na dłuższy spacer. Lekarz powiedził, żebym przy każdym * ataku * wzywała eRkę, jednak mama często się buntuje. Czy uważacie , że to konieczne? Miszkam w niedużej miejscowości z jednym pogotowiem, sanitariusze..

Ablacja Łódź

.. ...mam małą tolerancję wysiłku, no i przede wszystkim dokuczją mi te skurcze komorowe; kilka lat temu brałam cordarone, ale bardzo krótko, gdyż lekarze ocenili, że skurcze są uciążliwe, ale mniej groźne niz zażywanie cordarone ( własnie z uwagi na tarczycę ); teraz twierdzą, że te..

Zespół Fallota

.. ...27 i dobrze sie czuje , nie biore zadnych leków, oczywiscie przy wiekszym wysiłku szybko sie mecze ale to wszystko, jezdze na rowerze, pływam, biegam i jest OK ! Zyje normalnie ! Pozdrawiam wszystkich..

Duży puls - Str. 2

.. ...wysiłku nawet 120 - 143, czuję takie ogólne poddenerwoanie ale nic poza tym i to cisnienie prawidłowe...? jestem w 17 tygodniu ciąży,mam puls 100,czy to jest normalne,kilka dni temu miałam 57,pozdrawiam..