Zaburzenia ruchowe

Tiki

.. ...treści są wulgarne, takie zaburzenie nazywamy koprolalią. Warunkiem rozpoznania tików jako osobnej choroby wymagającej leczenie psychoterapeutycznego i farmakologicznego jest wykluczenie neurologicznych zaburzeń, które mogły by powodować tego typu objawy ( np. zespoły dyskinetyczne po..