Zaburzenia rytmu serca po spożyciu napoju energetycznego

Napoje energetyczne mogą zaburzać rytm serca!

Napoje energetyczne mogą zaburzać rytm serca!

.. ...może powodować poważne zaburzenia rytmu serca lub nagłą śmierć sercową. Jak podkreśla Sachin A. Shah, profesor z Uniwersytetu w Stockton, niepokój u lekarzy wzbudza zwykle wydłużenie odstępu QT o 30 milisekund. Dłuższy odstęp QT wiąże się bowiem z większym ryzykiem wystąpienia..