Zaburzenia rytmy

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej ( kategorie: A, B, C, D i X ) klasyfikacji amerykańskiej FDA ( Food and Drug Administration ). Kategoria A określa leki, z którymi przeprowadzono kontrolowanie badania i nie wykazano niebezpieczeństwa..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. Kardiologiczny rejestrator zdarzeń to względnie nowe urządzenie, wykorzystywane w kardiologii do diagnozowania rzadko występujących, napadowych zaburzeń rytmu serca. Standardowy zapis EKG to tylko kilka ewolucji pracy serca. Jeśli arytmia nie jest obecna w chwili badania, zapis może być absolutnie..