Zaburzenia serca

Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

.. ...są odpowiedzialne za zaburzenia serca podczas stresu. Wnioski opisane w pierwszym raporcie. Poprzednie dane opracowane w laboratorium Marksa wskazywały, że za reakcję serca na stres odpowiedzialna jest modyfikacja białka RyR2. W czasie sporządzania pierwszego raportu Marks ze swoimi..