Zaburzenia świadomości

Śpiączka

Śpiączka

.. ...jest ciężkim stanem zaburzenia świadomości. Jest to zaburzenie o charakterze ilościowym, to znaczy że chory nie ma kontaktu z otoczeniem. Skala Glasgow. W zależności od przyczyny śpiączki, ogólny stan kliniczny chorego może być ciężki lub stabilny. Ocenę świadomości przeprowadza się na..

Hipoglikemia

.. ...Jest to stan zagrożenia życia i konieczne jest natychmiastowe podanie glukozy. Jeśli osoba jest przytomna, może to być cukierek czy woda z cukrem. Osobom nieprzytomnym podłącza się dożylny wlew glukozy...

Hipochondria

.. ...braku choroby ) i inne zaburzenie poczucia zdrowia i choroby są, według psychiatrów, najczęściej związane z nieświadomym dążeniem do pozostania w centrum uwagi. W niektórych przypadkach, status osoby chorej pozwala zmienić dotychczasowy rytm pracy, sposób życia czy stosunki..