Zakażenie E. Coli

Zakażenie bakterią E. Coli powoduje nadciśnienie i choroby serca

Zakażenie bakterią E. Coli powoduje nadciśnienie i choroby serca

.. ...lat wcześniej przeszli zakażenie bakterią E. Coli. Naukowcy analizowali stan zdrowia tych osób w kierunku nadciśnienia tętniczego, uszkodzenia nerek oraz chorób układu krążenia. Badani ludzie byli ankietowani raz do roku oraz przechodzili szczegółowe badania lekarskie. Wnioski z badań. W..