Zapalenie

Zapalenie wsierdzia

.. ...wyścielająca jamy serca. Zapaleniem wsierdzia nazywamy proces zapalny toczący się we wsierdziu. Główną lokalizacja zapalenia wsierdzia obejmuje zastawki serca, nici ścięgniste a także mięśnie brodawkowate. W zajętym przez proces zapalny wsierdziu powstają tzw. wegetacje złogi zbudowane z..

Choroba Kawasaki

.. ...dojść do zawału serca. Zapalenie mięśnia sercowego sprzyja z kolei wystąpieniu zaburzeń rytmu. Odległym powikłaniem choroby, na skutek włóknienia pozapalnego, mogą być także zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność mięśnia sercowego i nabyte wady zastawkowe. Chorobie Kawasaki towarzyszy..

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. Zapalenie mięśnia sercowego to proces obejmujący komórki mięśniowe serca, jego naczynia, czasami także warstwę zewnętrzną i/lub wewnętrzną serca ( osierdzie, wsierdzie ). Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego. Schorzenie to może mieć różnorodne przyczyny: zakaźne ( wirusy - najczęstsza przyczyna, bakterie,..

Objawy zapalenia mięśnia sercowego

.. Klinicznie zapalenie mięśnia sercowego jest jednostką bardzo zróżnicowaną, dlatego też nie ma niestety objawów typowych, które umożliwiłyby postawienie szybkiego i oczywistego rozpoznania. Obraz kliniczny jest ponadto uzależniony od czynnika sprawczego, nasilenia procesu zapalnego i odporności organizmu...

Powikłania zapalenia mięśnia sercowego

.. ...większości przypadków zapalenie mięśnia sercowego pozostaje nierozpoznane, ponieważ przechodzi bezobjawowo i bez trwałych konsekwencji. Dopiero przypadki o ostrym lub piorunującym przebiegu zwracają szczególną uwagę, ponieważ mogą doprowadzić do ciężkich powikłań ze zgonem włącznie...

Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego

.. Zapalenie mięśnia sercowego ( ZMS ) jest schorzeniem o różnorodnej etiologii. Sam termin myocarditis oznacza czynne procesy zapalne toczące się w mięśniu sercowym, które obejmują kardiomiocyty ( komórki mięśnia sercowego ), tkankę śródmiąższową, naczynia, a w niektórych przypadkach również osierdzie...

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

.. Zapalenie wsierdzia jest chorobą rozwijającą się w wyniku stanu zapalnego ( powstałego w zdecydowanej większości w wyniku zakażenia ) obejmującego struktury wsierdzia serca, w tym głównie rejon zastawek. Objawi się to w różny sposób, w zależności, który region serca jest zajęty i w jakim stopniu. Głównymi..

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest chorobą rozwijającą się w wyniku zakażenia patogenami, najczęściej bakteryjnymi, ale również innymi, jak: grzyby czy bakterie atypowe: chlamydie, mikoplazmy i riketsje, struktur wsierdzia, czyli wewnętrznej części serca, a najczęściej zastawek serca. Obraz kliniczny..

Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest groźną, często śmiertelną chorobą serca. W wielu przypadkach jej rozpoznanie nastręcza znacznych trudności z uwagi na niestały obraz objawów i możliwość imitowania przez nie innych chorób, takich jak posocznica, nowotwory czy choroby układu odpornościowego. Chorobę..