Zapalenie mięśnia

Objawy zapalenia mięśnia sercowego

.. Klinicznie zapalenie mięśnia sercowego jest jednostką bardzo zróżnicowaną, dlatego też nie ma niestety objawów typowych, które umożliwiłyby postawienie szybkiego i oczywistego rozpoznania. Obraz kliniczny jest ponadto uzależniony od czynnika sprawczego, nasilenia procesu zapalnego i odporności organizmu...

Powikłania zapalenia mięśnia sercowego

.. ...większości przypadków zapalenie mięśnia sercowego pozostaje nierozpoznane, ponieważ przechodzi bezobjawowo i bez trwałych konsekwencji. Dopiero przypadki o ostrym lub piorunującym przebiegu zwracają szczególną uwagę, ponieważ mogą doprowadzić do ciężkich powikłań ze zgonem włącznie...

Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego

.. Zapalenie mięśnia sercowego ( ZMS ) jest schorzeniem o różnorodnej etiologii. Sam termin myocarditis oznacza czynne procesy zapalne toczące się w mięśniu sercowym, które obejmują kardiomiocyty ( komórki mięśnia sercowego ), tkankę śródmiąższową, naczynia, a w niektórych przypadkach również osierdzie...