Zapalenie tętnicy skroniowej

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, zwane także chorobą Hortona, jest rzadką patologią dotyczącą dużych i średnic tętnic całego organizmu. Najczęściej choroba dotyczy tętnicy skroniowej, mogą być jednak zajęte wszystkie odgałęzienia łuku aorty. Przyczyna choroby jest nieznana, nie można jednoznacznie..