Zastawka

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...umocowane są odpowiednie zastawki, które regulują kierunek przepływu krwi, nie pozwalając na jej cofanie z wielkich tętnic do komór ani z komór do przedsionków. W sercu występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki..

Zastawki serca

.. ...komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna ( trzypłatkowa, łac. tricuspidalis ). Pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą znajduje się zastawka dwudzielna ( dwupłatkowa, łac. mitralis ). W..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej...

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. Zastawka mitralna oddziela lewy przedsionek od lewej komory, jest dwudzielna - to znaczy zamykają ją dwa płatki. Niedomykalność mitralna to stan, w którym krew cofa się w czasie z skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...przedsionek. W sytuacji, gdy zastawka trójdzielna jest zwężona, znaczna część krwi pozostaje w przedsionku i cofa się do żył. Efektem tego są obrzęki ( początkowo nóg, z czasem powiększenie wątroby, śledziony, wodobrzusze ) oraz rozciągnięcie prawego przedsionka, co sprzyja powstawaniu..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. Niedomykalność zastawki aortalnej jest wadą stwierdzaną względnie często. Śladowa niedomykalność, bez objawów klinicznych, występuje u znacznego procenta ogólnej populacji. Wada może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle..

Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...zdecydowanej większości na zastawkach serca ) czy na sztucznych protezach zastawkowych. W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce najczęściej stosuje się połączenia antybiotyków, takich jak: penicylina, gentamycyna, cefitriakson, wankomycyna, netylmycyna. W przypadku gronkowców..

Mutacje genów przyczyną zespołu Ebsteina

Mutacje genów przyczyną zespołu Ebsteina

.. ...Ebsteina. W zespole Ebsteina zastawka między prawą i lewą komorą serca jest nieprawidłowo uformowana, na skutek czego nie zamyka się tak jak powinna, co ma negatywny wpływ na serce. Często osoby cierpiące na zespół Ebsteina zmagają się dodatkowo z chorobą mięśnia sercowego. Geny przy..

Stan zapalny przyczyną stenozy aortalnej

Stan zapalny przyczyną stenozy aortalnej

.. ...pacjentów z najwęższymi zastawkami, co stwierdzono za pomocą badania ECHO serca. Naukowcy dowiedli, że leukotrieny stymulują zwapnienie komórek w zastawkach serca. Farmakologiczne leczenie stenozy aortalnej. Występuje pewne podobieństwa między miażdżycą naczyń krwionośnych a stenozą..

Opracowano duży model zastawek serca

Opracowano duży model zastawek serca

.. ...Znaczenie badań nad zastawkami. Mimo iż protezy zastawek serca są z umiarkowanym sukcesem stosowane od kilkudziesięciu lat, lekarze są zgodni, że w kwestii wszczepiania zastawek można jeszcze wiele poprawić. Dużym wyzwaniem dla naukowców jest opracowanie zastawek, które pozwoliłyby..

Nowa metoda leczenia osób z niewydolnością zastawki mitralnej

Nowa metoda leczenia osób z niewydolnością zastawki mitralnej

.. Niewydolność zastawki mitralnej to bardzo powszechna wada serca, która występuje u około 1/5 osób po 55. roku życia. Obecnie wprowadzana jest procedura wykorzystująca klamerki mitralne, która ma na celu leczenie pacjentów dotkniętych tym typem niewydolności. Jest to innowacyjny i minimalnie inwazyjny sposób..