Zastawka aortalna

Zastawki serca

.. ...komory serca znajduje się zastawka aortalna, natomiast w ujściu pnia płucnego z prawej komory znajduje się zastawka pnia płucnego. Funkcja zastawek serca polega na ukierunkowaniu przepływu krwi pomiędzy poszczególnymi jamami serca. Skurcz komór powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. Niedomykalność zastawki aortalnej jest wadą stwierdzaną względnie często. Śladowa niedomykalność, bez objawów klinicznych, występuje u znacznego procenta ogólnej populacji. Wada może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. Zastawki aortalne nowego typu, wszczepiane pacjentom przez tętnicę, zamiast w drodze tradycyjnej operacji, zastosowano w poniedziałek i wtorek w ośrodkach kardiologicznych w Zabrzu i Krakowie. Ta metoda zarezerwowana jest jedynie dla chorych z grupy wysokiego ryzyka - schorowanych i w podeszłym wieku. Jak..

Endoproteza w leczeniu choroby zastawki aortalnej

Endoproteza w leczeniu choroby zastawki aortalnej

.. ...życia cierpi na chorobę zastawki aortalnej. W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia jakość ich życia wyraźnie się obniża. Ma to związek z faktem, że zaburzenia w funkcjonowaniu zastawki aortalnej powodują zmniejszenie przepływu krwi do ciała. W rezultacie chory szybko się męczy i mogą..