Zastawka mitralna

Zastawki serca

.. ...człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. Zastawka mitralna oddziela lewy przedsionek od lewej komory, jest dwudzielna - to znaczy zamykają ją dwa płatki. Niedomykalność mitralna to stan, w którym krew cofa się w czasie z skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu..

Plastyka serca

.. ...niedomykalności lewej zastawki przedsionkowo - komorowej ( zastawki mitralnej ), z czasem prowadzi do śmierci. Liczba wykonywanych przeszczepów serca jest wciąż zbyt mała, aby można było uznać transplantację tego narządu za realną metodę leczenia dla większości chorych. W środowisku..

Nowa metoda leczenia osób z niewydolnością zastawki mitralnej

Nowa metoda leczenia osób z niewydolnością zastawki mitralnej

.. Niewydolność zastawki mitralnej to bardzo powszechna wada serca, która występuje u około 1/5 osób po 55. roku życia. Obecnie wprowadzana jest procedura wykorzystująca klamerki mitralne, która ma na celu leczenie pacjentów dotkniętych tym typem niewydolności. Jest to innowacyjny i minimalnie inwazyjny sposób..