Zastawka po

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...umocowane są odpowiednie zastawki, które regulują kierunek przepływu krwi, nie pozwalając na jej cofanie z wielkich tętnic do komór ani z komór do przedsionków. W sercu występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...przedsionków przez otwarte zastawki przedsionkowo - komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz mięśniówki komór serca, więc krew swobodnie zostaje wtłoczona podczas skurczu przedsionków do komór serca. Ciśnienie skurczowe w lewej komorze jest pięciokrotnie wyższe od..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...różnych miejscach: nadzastawkowe, zastawkowe i podzastawkowe. Zwężenie może być izolowane, ale są też przypadki współistnienia zwężeń na rożnych poziomach. Najczęstszą wadą współistniejącą ze zwężeniem drogi odpływu jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Najczęstszym miejscem..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...możemy je podzielić na: zastawkowe, nadzastawkowe, podzastawkowe. Zwężenie zastawkowe występuje najczęściej u pacjentów z zastawka dwupłatkową. Prawidłowa zastawka aortalna ma trzy płatki. Objawy zwężenia odpływu z lewej komory serca. Do najczęstszych objawów zwężenia drogi odpływu z..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...wypadania płatka lub płatków zastawki dwudzielnej jest jedną z najczęstszych wad zastawkowych w wieku dorosłym. Zespołem Barlowa określane jest uwypuklanie tylnego lub obu płatków zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje..

Zapalenie wsierdzia

.. ...zapalenia wsierdzia obejmuje zastawki serca, nici ścięgniste a także mięśnie brodawkowate. W zajętym przez proces zapalny wsierdziu powstają tzw. wegetacje złogi zbudowane z płytek krwi, fibrynogenu i bakterii. Toksyny bakteryjne mogą prowadzić do perforacji ( przedziurawienia płatków..

Zastawki serca

.. ...człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a..

Praca serca

.. ...powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionków. Jednocześnie zastawka aorty i zastawka pnia płucnego są otwarte, umożliwiając wydostanie się krwi na obwód. W czasie rozkurczu komór ( diastole ) mają miejsce zjawiska odwrotne...

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...kardiomiopatia przerostowa; wady zastawek serca; zatrucie czadem, przedawkowanie narkotyków ( np.amfetaminy ) i inne. Zawał serca występuje u pacjentów z dławicą piersiową ( angina pectoris, dusznica bolesna ), może także być jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi..

Powikłania zawału serca

.. ...występująca niedomykalność zastawki mitralnej ( dwudzielnej ), perforacja ( pęknięcie przegrody międzykomorowej ) oraz pęknięcie ściany serca. Obraz kliniczny zawału mięśnia sercowego może być powikłany poszerzeniem obszaru martwicy, odczynem osierdziowym, powikłaniami zakrzepowo -..

Niewydolność serca

.. ...nadciśnienie tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest osłabienie i łatwe męczenie ( pogorszenie tolerancji wysiłku..

Migotanie przedsionków

.. ...sercowego; niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie lub niedomykalność zastawki trójdzielnej; zespół chorego węzła zatokowego reumatyczna wada mitralna kardiomiopatia otwór w przegrodzie..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca. Farmakologiczne leczenie niewydolności serca polega przede wszystkim na wspomaganiu pracy mięśnia sercowego i leczeniu objawów towarzyszących, np. obrzęków. Jeśli jest to możliwe, podejmuje się próby..

Dwupłatkowa zastawka aorty

.. Dwupłatkowa zastawka aorty zaliczana jest do najczęściej występujących wad serca u dorosłych ( 2 - 3 osoby ma tę wadę na 100 przebadanych osób ). Zdecydowana większość ludzi z dwupłatkową zastawką aorty nie wie, że ma wadę serca. Z reguły zastawka dwupłatkowa funkcjonuje prawidłowo. Dwupłatkowa zastawka..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...umiejscowiona jest pomiędzy zastawką dwudzielną a ujściem żył płucnych do lewego przedsionka. W większości przypadków wada ta wykrywana jest u noworodków podczas badania ECHO. Klinicznie serce trójprzedsionkowe manifestuje się podobnymi objawami jak w zwężeniu lewego ujścia żylnego...

Tetralogia Fallota

.. ...zwężenie występuje pod zastawką pnia płucnego ); aorta umiejscowiona nad otworem w przegrodzie międzykomorowej ( tzw. aorta jeździec ); przerost prawej komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego. Objawy kliniczne tetralogii Fallota. sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego;..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...wieku, niedomykalność zastawki dwudzielnej ( mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u noworodków! Kilka procent pacjentów z tą wadą przeżywa dzięki uruchomieniu mechanizmów kompensacyjnych jednak jest to tak poważne zaburzenie, że z reguły cierpią oni na dolegliwości bólowe za..

Drożny otwór owalny

.. ...owalnego przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka. Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu noworodka - wzrost ciśnienia w lewej komorze powoduje zasklepienie otworu. U dorosłego człowieka pozostałością otworu owalnego jest tzw. dół owalny..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...Obciążenie prawej komory prowadzi do niedomykalności zastawki trójdzielnej ( zastawka między prawym przedsionkiem i prawą komorą ). Badania wykonywane w diagnostyce ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej:..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne. przewodnienie pacjenta; zbyt niska podaż..

Sztuczne zastawki serca

.. Sztuczne zastawki serca - wymiana zastawek serca na sztuczne. Serce ludzkie ma 4 zastawki kontrolujące kierunek przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...ocenić zaawansowanie zastawkowych wad serca, kurczliwość mięśnia sercowego, pozwala również stwierdzić istnienie nieprawidłowych połączeń między jamami serca. Przez dostęp żylny cewnik wprowadzany jest do prawej komory, gdzie wykonuje się takie same czynności. Podczas cewnikowania..

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...wrodzonym zwężeniem zastawki płucnej zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Wskazaniem do walwuloplastyki zastawki pnia płucnego jest jej zwężenie ( stenoza ). Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonikiem do prawego..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej wykonywana jest w leczeniu zabiegowym zastawkowego zwężenia aorty. Przed przystąpieniem do zabiegu walwuloplastyki lekarz ocenia zastawkę aortalną i jej pierścień. Przed zabiegiem wykonywane jest badanie ultrasonograficzne serca ( ECHO serca )...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...odpowiednio 2, 07 i 3, 35 oraz zastawkowej wady serca ( odpowiednio 2, 47 i 2, 13. Jednak nadciśnienie było zaburzeniem obserwowanym u ponad 60% badanych, a przebyty zawał czy wada zastawkowa były stosunkowo rzadkie ( 10% ). Stąd populacyjne ryzyko okazało się zdecydowanie największe dla..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania kontrapulsacji. niedomykalność aortalna; rozwarstwiający tętniak aorty. Kryteria zastosowania kontrapulsacji oparte na..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...komorach oraz na sztucznych zastawkach, śluzaka przedsionka, koronarografii i pomostowania aortalno - wieńcowego; wady anatomiczne tętnic wieńcowych - ujście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej, tętniaki, przetoki wieńcowe. Bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. stany..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...systemowe i płucne, zastawki przedsionkowo - komorowe i zatoka wieńcowa. W razie potrzeby, przy stwierdzeniu nieprawidłowej pozycji, urządzenie może być wciągnięte do cewnika a zabieg wykonany od początku. Wyniki bezpośrednie oraz dotychczasowe obserwacje i doświadczenia ( zabiegi..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...przerostowe zwężenie podzastawkowe lub cechy kardiomiopatii przerostowej zaporowej. Uważa się, że obserwowany zwykle w HCM bezład miofibryli jest spowodowany zaburzeniami funkcji katecholamin w sercu w okresie embrionalnym lub przez polipeptydy wytwarzane przez gen ciężkiego łańcucha..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu ( np. krwi ) w worku osierdziowym ( worku otaczającym serce..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może doprowadzić do krwotoków zagrażających życiu pacjenta. Dawkowanie ustala się..

Aorta

Aorta

.. ...połączona za pomocą zastawki aortalnej. Przebieg tętnicy głównej dzielimy na odcinek piersiowy i brzuszny. Część aorty znajdującą się w klatce piersiowej dzielimy na aortę wstępującą, łuk aorty i aortę zstępującą, która przebija mięsień przepony i przechodzi do jamy brzusznej ( aorta..

Akineza

.. ...mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość prawidłowa, hipokineza - kurczliwość zmniejszona w stosunku do normy,najczęściej świadczy o..

Fala zwrotna

.. ...sercu, towarzyszy wadom zastawkowym o charakterze niedomykalności zastawek. Zjawisko to ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller. Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających przedsionki od komór ( zastawka trójdzielna pomiędzy..

Duszność

Duszność

.. ...mięśnia sercowego, wad zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca. Z przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP ( Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma, rak itd. ) Duszność może tez pojawić..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wsierdzia z uszkodzeniem zastawek serca i wtórną ich dysfunkcją, rzadko dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego. Bardzo niebezpieczne powikłania tocznia mogą wystąpić u dzieci urodzonych przez chore kobiety. Możliwe jest wystąpienie wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej...

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. Zastawka mitralna oddziela lewy przedsionek od lewej komory, jest dwudzielna - to znaczy zamykają ją dwa płatki. Niedomykalność mitralna to stan, w którym krew cofa się w czasie z skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...choroby serca, wady zastawkowe ( niedomykalność zastawki trójdzielnej ) lub zespół Eisenmengera w wadach wrodzonych; choroby płuc takie jak pylice, przewlekła obturacyjna choroba płuc ( POChP ), zespół bezdechu sennego; choroby tkanki łącznej jak reumatoidalne zapalenie stawów ( RZS ),..

Niedotlenienie serca

.. ...odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc i możliwość dostarczania tlenu;..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...przypadku niektórych wad zastawkowych. Pacjent na 3 godziny przed badaniem nie powinien jeść ani palić, powinien być wypoczęty. Dodatkowo należy przedyskutować z lekarzem przyjmowane na stałe leki. Wynik próby wysiłkowej ocenia się na podstawie zmian w zapisie EKG świadczących o..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...wynika z niewydolności zastawek żylnych i zaleganiu krwi w kończynach dolnych. W przypadku prawokomorowej niewydolności serca zastój krwi dotyczy całej dolnej połowy ciała. Powiększona jest wątroba i śledziona, w ciężkich przypadkach niewydolności rozwija się wodobrzusze. Obrzęk kończyn..

Śluzak serca

.. ...szkodzenia jednej z zastawek lub układu bodźcoprzewodzącego serca. W takich wypadkach stosuje się odpowiednio wszczepienie sztucznej zastawki lub stymulatora serca. Śluzaki mogą nawracać po operacji. Pozostawienie dużego śluzaka dające objawy kliniczne wiąże się z ryzykiem wystąpienia..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...się tuż nad płatkami zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź międzykomorowa tylna. Upraszczając, można powiedzieć, że lewa tętnica wieńcowa unaczynia mięsień lewego przedsionka,..

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...komór serca z płatkami zastawek. Wewnętrzna powierzchnia komór serca nie jest gładka, ale wyrzeźbiona różnymi typami beleczek mięśniowych. Cześć z nich tworzy mięśnie brodawkowate. Szyty tych mięśni łączą się za pomocą strun ścięgnistych z brzegami płatków zastawek. Takie rusztowanie..

Szmery serca u dzieci

.. ...międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery niewinne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie wierzą się z żadną patologią budowy. Takie zjawiska nazywane są szmerami niewinnymi. Wprawiony w osłuchiwaniu serca lekarz potrafi rozpoznać szmery..

Szmery w sercu

.. ...budowy w obrębie aparatu zastawkowego lub samego mięśnia serca. Najczęściej przyczyną szmerów są niedomykalności lub stenozy zastawek, przy czym głośność szmeru nie musi korelować z nasileniem wady - konieczne jest badanie ECHO. Coraz częściej zdarza się, że szmery nad sercem dorosłego..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. Zastawka trójdzielna oddziela prawy przedsionek od prawej komory serca. Jest zbudowana z pierścienia zastawkowego i trzech płatków. O niedomykalności prawej zastawki przedsionkowo - komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. Stenoza zastawki trójdzielnej ( zwężenie zastawki trójdzielnej ) jest rzadką wadą serca. Występuje na skutek uszkodzenia płatków zastawki ( zrośnięcie się płatków brzegami ) w przebiegu choroby reumatycznej serca. Może być także spowodowana obecnością nieprawidłowej masy w prawym przedsionku ( śluzak,..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. Niedomykalność zastawki aortalnej jest wadą stwierdzaną względnie często. Śladowa niedomykalność, bez objawów klinicznych, występuje u znacznego procenta ogólnej populacji. Wada może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle..

Przewodozależny przepływ płucny

.. ...atrezji ( zarośnięciu ) zastawki płucnej. Prawa komora nie może przepompować krwi do pnia płucnego, możliwe jest za to cofnięcie się krwi z aorty do naczyń płucnych i w ten sposób ominięcie przeszkody. Innym przykładem wrodzonej wady serca z przewodozależnym przepływem płucnym jest..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...), wrodzona stenoza zastawki aortalnej lub wrodzony ubytek łuku aorty. Możliwa jest też wrodzona wada budowy samej komory, sytuacja taka nazywany jest wrodzonym niedorozwojem lewego serca. W przypadku koarktacji aorty, pewien odcinek tętnicy jest znacznie zwężony. Utrudnia to prawidłowy..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...szczególnie w obrębie zastawki mitralnej i aortalnej. Możliwe jest też wystąpienie bloków przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Choroba dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów..

Choroba Kawasaki

.. ...sercowego i nabyte wady zastawkowe. Chorobie Kawasaki towarzyszy wysoka gorączka niereagująca na standardowe leczenie, zaczerwienienie spojówek ( często z światłowstrętem ), zaczerwienienie warg, wysypka o nieokreślonym kształcie. Mogą także wystąpić zmiany skórne na rękach i nogach w..

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...potocznie wieńcówka ), wady zastawkowe. Słowo skrajna może być jednak różnie interpretowane, dlatego przy kwalifikacji do przeszczepu serca bierze się pod uwagę kilka parametrów. Oznacza się minutowe zużycie tlenu. Rozpatruje się, jak często chory musi być hospitalizowany z powodu..

Kardiomegalia

.. ...nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi lub chorobami płuc ( POChP, astma, niedodma, pylice ). Choroby układu oddechowego powodują przerost prawej komory serca. Nadciśnienie tętnicze powoduje przerost lewej komory. Z czasem zmiany mogą jednak objąć cały mięsień sercowy. Niegdyś taki..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...nicie ścięgniste, płatki zastawek. Zwykle dochodzi także do przerostu mięśnia sercowego ( kardiomegalia ). Zmiany chorobowe z sprężystym zwłóknieniu wsierdzia dotyczą przeważnie tylko lewego przedsionka i lewej komory. Dziecko szybko się męczy, jest osłabione, nie chce jeść ( dla..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...Wegetacje rosną na płatkach zastawek serca. Mogą powodować trwałe uszkodzenia aparatu zastawkowego i są przez to przyczyną nabytych wad serca w postaci niedomykalności lub stenozy ( zapalna zlepienie się płatków ) zastawek. Jeśli wegetacje są duże i ruchowe, stwarzają dodatkowo ryzyko..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...łącznotkankowych niż mięśniowych. Pierwsze dwie warstwy są cienkie, najgrubsza jest warstwa zewnętrzna. W dużych żyła warstwa wewnętrzna tworzy fałdy zwane zastawkami. Zapobiegają one cofaniu się krwi...

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...serca, ludzi z protezami zastawkowymi, po przebytym w przeszłości infekcyjnym zapaleniu wsierdzia lub chorobą reumatyczną, z nabytymi wadami zastawkowymi oraz po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych lub kardiologii interwencyjnej. Sytuacje, w których należy rozważyć zastosowanie..

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...międzyprzedsionkowego. Taka konieczność zachodzi na przykład w atrezji zastawki trójdzielnej, kiedy drożny otwór międzyprzedsionkowy jest jedyną możliwością przedostania się krwi z prawej do lewej połowy serca...

Włókniak

.. ...się zwykle w obrębie zastawek serca ). Włókniaki mogą także występować w przełyku, w jelicie krętym, w obrębie tkanek śródpiersia czy wreszcie w obrębie gruczołu piersiowego. Postępowanie w przypadku włókniaka zależy od jego lokalizacji. Jest to guz łagodny, jeśli więc nie powoduje..

Wady serca

Wady serca

.. ...serca. Wady serca nabyte to najczęściej wady zastawek ( niedomykalności lub zwężenia ) powstałe na tle różnych chorób. Sztandarowym przykładem są wady zastawkowe będące powikłaniem choroby reumatycznej...

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...wyposażony w rodzaj zastawki, która przepuszcza krew tylko z prawego do lewego przedsionka. Wzrost ciśnienia w lewej połowie serca, który następuje po porodzie, powinien uniemożliwić dalszy przepływ bezpośrednio pomiędzy przedsionkami. U większości osób otwór ten całkowicie zarasta. U..

Hipoplazja

.. ...przypadku tej wady krew w zasadzie nie dostaje się do prawej komory, jej mięsień nie jest stymulowany, zaburzony jest prawidłowy rozwój tej części serca i w efekcie dochodzi do hipoplazji prawej komory serca...

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...dojść do uszkodzenia zastawek serca, zapalenie wsierdzia oraz rozwoju kardiomiopatii ( guzki reumatoidalne w mięśniu serca ). Rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów opiera się przede wszystkim na konstelacji objawów, badaniach immunologicznych i radiologicznych. W leczeniu RZS..

Badanie metodą Dopplera (badanie dopplerowskie)

.. ...przepływ krwi przez zastawki serca: oceny prędkości przepływu, pośrednio gradientu ciśnień przez zastawkę, ewentualnego przecieku w niedomykalności, itd. Ocena kierunku przepływu krwi jest często bardzo istotna w przypadku badania naczyń obwodowych, na przykład tętnic szyjnych i tętnic..

Objawy wegetatywne zaburzeń lękowych

.. ...wzmożona aktywnością układu andrenergicznego. Przyczyną może być np. guz nadnerczy. Częstą kardiologiczną przyczyną napadowych lęków jest zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej ( zespół Barlowa )...

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...powikłaniem uogólnionej postaci twardziny jest nadciśnienie płucne, dotyczy około 1/3 chorych. U części chorych obserwuje się niedomykalność zastawki mitralnej oraz objawy ostrego zapalenia osierdzia...

Plastyka serca

.. ...niedomykalności lewej zastawki przedsionkowo - komorowej ( zastawki mitralnej ), z czasem prowadzi do śmierci. Liczba wykonywanych przeszczepów serca jest wciąż zbyt mała, aby można było uznać transplantację tego narządu za realną metodę leczenia dla większości chorych. W środowisku..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zawał, niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki mineralnej, nadczynność tarczycy, ale też niektóre leki oraz wzmożone napięcie nerwowe wywołane stresem. Dotychczas arytmię serca leczono przy użyciu całkiem odwrotnej techniki – ablacji. Polega..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...naczyniami krwionośnymi, zastawkami i nienaruszoną geometrią żył i tętnic. Następnie naukowcy uzupełnili uzyskaną strukturę macierzystymi kardiomiocytami i hodowali nowe serce w laboratorium, w warunkach przypominających fizjologiczne. Po czterech dniach nowe serce zaczęło się kurczyć, a..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...mogą się osadzać na zastawkach serca i powodować zwężenie aorty - informuje Journal of Lipid Reseach ( JLR ). Zwężenie zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu na zastawce oddzielającej lewą komorę od aorty - zaburza to przepływ krwi i dodatkowo obciąża serce...

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...Mogą ją powodować wady zastawkowe ( głównie zastawka mitralna ), wady wrodzone ( na przykład dodatkowe, zbędne szlaki elektryczne w sercu, które zakłócają jego miarową pracę ), operacje serca, choroby mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, zawał. Jest też cały..

Wymianiono zastawkę aortalną metodą przezskórną

.. ...Polsce zabiegi wymiany zastawki aortalnej serca metodą przezskórną, bez otwierania klatki piersiowej, przeprowadzili lekarze w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ( Śląskie ) oraz Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...i symulacja naprawy zastawki serca. Na późniejszy termin przesunięto natomiast planowaną operację wszczepienia by - passów. Celem zabiegów było przetestowanie w realnych warunkach sali operacyjnej opracowanych dotychczas prototypów i rozwiązań konstrukcyjnych robota. Robimy te..

Nowa metoda leczenia zastawek serca

.. ...nową metodę leczenia zastawki dwudzielnej serca. Metoda polega na modyfikacji tkanki płatka przedniego zastawki dwudzielnej z jednoczesną zmianą kształtu pierścienia tej zastawki. W najbliższym czasie szczegóły naukowe opublikowane zostaną w specjalistycznej prasie - poinformował szef..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. Zastawki aortalne nowego typu, wszczepiane pacjentom przez tętnicę, zamiast w drodze tradycyjnej operacji, zastosowano w poniedziałek i wtorek w ośrodkach kardiologicznych w Zabrzu i Krakowie. Ta metoda zarezerwowana jest jedynie dla chorych z grupy wysokiego ryzyka - schorowanych i w podeszłym wieku. Jak..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...normokinetyczny.niedomykalnosc zastawiki trójdzielnej śladowa.niedomykalnosc zastawki płucnej śladowa i mitralnej 1+.. z kolei holter odnotowywal od 180 do 3200 skurczów dodatkowych nadkomorowych oraz kilka kilkanascie komorowych. dominowal rytm zatokowy. w nocy bradykardia 35 - 40 na..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...jednocześnie ), 1stopnia wiotką zastawkę mitralną, jakąs nerwicę serca, wpw( to chyba częstoskurcz? już się pogubiłam ). Szukac w razie czego położniczego z kardiologiem? W ciąży nie jestem jeszcze, ale wolałabym się upewnic. Serdecznie pozdrawiam i... ma pan niezwykłe poczucie humoru,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...u mnie wiotki płatek zastawki. Częstoskurczu chyba raczej nie mam, przynajmniej holter go nie wykazał. Dwa razy w nocy zdarzyło mi się coś takiego, co przypominało czestoskurcz ( porównuje do opsisów osób, kt. to opisuja na tym forum ). Panie doktorze b. chciałabym zajśc w ciążę, lekarz..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...czynnoscia niedomykalnosci zastawki trojdzielnej 1. Pozostale przeplywy w normie. Aha chcialem dodac ze byle w zabrzu ale jak wiadomo terminu sa odlegle a ciagle gdzies wyjezdzam a nie jes lepiej bo jest gorzej niz bylo kiedys to badania z trzech lat temu ;/ pewnie sie nie poprawily bo..

Zastawka trójdzielna i nerwica wegetatyna

.. ...mam pytanie odnosnie zastawki trojdzielnej:Vmaks.0,6m?sek, slad fali zwrotnej o V max<2 m/s?czy to cos powaznego?dotego jeszcze nerwica wegetatywna_nie mam juz sił:( :( :( ja mam w trojdzielnej fale zwrotns I stopnia Vmax 0,70m/s i fala zwrotna o V max 2,7m/s, wiec sie nie martw na..

Operacja zastawki aorty

.. ...Jestem przed operacją zastawki aorty. Czy ktoś jest może po takiej operacji i mógłby polecić dobry szpital i dobrego kardiochirurga? Chciałabym się dowiedzieć tez o samej operacji, metodach, powikłaniach itd... Witam. Zastawke aortalna miałem wymienioną 12 lat temu. Coz mogę poradzić...

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...temu miałem wymienioną zastawkę aortalną i aortę wstępującą. Czuję się bardzo dobrze. Nie mam z niczym problemów. Ale mam takie pytanie: Jak duże ciężary mogę nosić? ( miałem rozcinaną klatkę piersiową ) i jak duży wysiłek mogę wykonywać. Przed operacją potrafiłem na pływalni przepłynąć..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...jeszcze Barlowa i coś z zastawką trojdzielną.Zobaczymy ile moje serce może wytrzymać.Dam znać co nowego po środowym spotkaniu.Acha to szpital jak w nim byłam w zeszłym tygodniu skierował mnie na ten zabieg - może dlatego tak szybko to poszło.Jeszcze raz dzięki - pozdrawiam ( znam kilka..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 22

.. ...nieznaczna niedomykalność zastawek. Co z tym robić?! Czy mogę te ataki wyeliminować jakimiś bezpiecznymi lekami?! Proszę o wasze opinie! dodam jeszcze, że tętno spoczynkowe mam w granicach 49 - 56. Moja siostra ma mieć nie długo ablację w Warszawie. Martwie się. Czy ktoś może mi..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 29

.. ...mam wypadanie platka zastawki dwudzielnej i niedomykalnosc 1 stopnia no i arytmie ,ale czy ten wynik jest dobry ? mam jeszcze jedno pytanie czy majac arytmie mozna ubiegac sie o stopien niepelnosprawnosci? Droga Markizo! Najlepiej byloby gdybys umowila sie na wizyte z Twoim kardiologiem!..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 46

.. ...ablację - niedomykalność zastawki mitralnej. Muszę wykonać jeszcze parę badań i wtedy będę miała pewność ( dr O. Kowalski przepowiedział mi * u pani to będą trzy ablacje * ( każda na co innego ) no i sprawdza się Pozdrawiam. Byłem u lekarza bo mój stan ciągle się pogarszał a tam..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...sercu i bedzie mi grozic zastawka czy cos takiego boje sie tez ze nie bede mogla miec dzieci przez ten czestoskurcz bo jak ono zacznie szybko walic to i moje dziecko zginie przy takich uderzeniacz wogole to alkocholu tez nie mozna pic przy czestoskurczu???? Lidka! Po przeczytaniu Twojej..

Echo serca i pogrubialy płatek przedni zastawki mitralnej

.. ...pogrubialy platek przedni zastawki mitralnej do 6,2 mm, zwloknialy, reszta w normie teraz doppler zastawka mitralna VE max 1,0m/s, VA 0,42m/s fala zwrotna slad/I stopnia aortalna bez fali zwrotnej zastawla trojdzielna vmax 0,70m/s fala zwrotna slad I stopnia o Vmax 2,7 m/s RVSP 28mmhg..

Echo serca

.. ...cios takiego: Obraz zastawki mitralnej w normie: EF=N ( 80 - 150 )mm ( s ), a ja mam EF= 51mm/s???????????co to oznacza? Skrotem EF najogolniej rzecz biorąc oznacza się frakcje wyrzutowa lewej komory ,ale nie mierzy sie jej w mm/s , tylko w procentach. ten parametr byl wpisany przy..

Echo serca - Str. 2

.. ...tetniczego ) czy zwężeniu zastawki mitralnej na 100% jest to wpisane przy obrazie zastawki mitralnej i jest to EF, mam teraz wynik przed saba, a moze to kat nachylenia, przez ktore przepływa krew czy cos takiego? A sa inne parametry ewentualnej uposledzonej funkcji rozkurczowej , czli..

Echo serca - Str. 3

.. ...pompy. Pacjent lat 52. Zastawka mitralna: płatki cienkie, przeciwstawne ruchome DE: 21 mm ( 20 - 30 ) EF: 120 mm/sek. ( 50 - 150 ) Zastawka aortalna: płatki cienkie szerokość pierścienia: 34 mm ( 20 - 38 ) separacja płatków: 22 mm ( 15 - 27 ) Lewy przedsionek: 43 mm ( 20 - 40 ) Lewa..

Echo serca - Str. 4

.. ...że mam niedomykalność zastawki trójdzielnej IV stopnia,ponadto mam prawą część serca powiększoną, mam 18 lat, trenuje sport - lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. Pierwsze pytanie - Jak trenowanie wpłynie..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...czynnoscia niedomykalnosci zastawki trojdzielnej 1. Pozostale przeplywy w normie. czy ktos moze mi cos na ten temat powiedziec tak prosto z mostu bo mnie te ataki denerwuja :[ raz sie poce choc mi zimno serce przestaje nagle bic i wraca z wielkim hukiem ;/ to znowu jak by sie trzesla..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...diagnozę: Wypadanie Płatka Zastawki Mitralnej ( MVP ) Witajcie!! dzis odebralam wynik trzeciego juz holtera, 27 lipca mam miec robiony test wysilkowy. Nawracajac do tych wynikow a wiec wyszly mi tak w ciagu doby, 16 tachycardi, 4 bradycardie 4 skurcze komorowe i uwaga 215 skurczy..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...niedomykanie płatków zastawki mitralnej,to wada wrodzona,a dziś mam 23 lata!Podobnie jak reszta nie mogę spac po nocach,kiedy przychodzą skórcze,robi mi się gorąco,drętwieja mi ręce i nogi,a po tym robi mi się zimno.Cały czas jade na lekach ziołowych uspokajających,bo nie chcę uzależniac..