Zastawka przedsionkowo komorowa

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...przedsionków przez otwarte zastawki przedsionkowo - komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz mięśniówki komór serca, więc krew swobodnie zostaje wtłoczona podczas skurczu przedsionków do komór serca. Ciśnienie skurczowe w lewej komorze jest pięciokrotnie wyższe od..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...wypadania płatka lub płatków zastawki dwudzielnej jest jedną z najczęstszych wad zastawkowych w wieku dorosłym. Zespołem Barlowa określane jest uwypuklanie tylnego lub obu płatków zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje..

Zastawki serca

.. ...człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a..

Praca serca

.. ...powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionków. Jednocześnie zastawka aorty i zastawka pnia płucnego są otwarte, umożliwiając wydostanie się krwi na obwód. W czasie rozkurczu komór ( diastole ) mają miejsce zjawiska odwrotne...

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...systemowe i płucne, zastawki przedsionkowo - komorowe i zatoka wieńcowa. W razie potrzeby, przy stwierdzeniu nieprawidłowej pozycji, urządzenie może być wciągnięte do cewnika a zabieg wykonany od początku. Wyniki bezpośrednie oraz dotychczasowe obserwacje i doświadczenia ( zabiegi..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wsierdzia z uszkodzeniem zastawek serca i wtórną ich dysfunkcją, rzadko dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego. Bardzo niebezpieczne powikłania tocznia mogą wystąpić u dzieci urodzonych przez chore kobiety. Możliwe jest wystąpienie wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej...

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. Zastawka trójdzielna oddziela prawy przedsionek od prawej komory serca. Jest zbudowana z pierścienia zastawkowego i trzech płatków. O niedomykalności prawej zastawki przedsionkowo - komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...szczególnie w obrębie zastawki mitralnej i aortalnej. Możliwe jest też wystąpienie bloków przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Choroba dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów..

Plastyka serca

.. ...niedomykalności lewej zastawki przedsionkowo - komorowej ( zastawki mitralnej ), z czasem prowadzi do śmierci. Liczba wykonywanych przeszczepów serca jest wciąż zbyt mała, aby można było uznać transplantację tego narządu za realną metodę leczenia dla większości chorych. W środowisku..

Choroby serca - genetyczne?

.. ...ciśnienia i niedomykalność zastawki 1 stopnia. moja młodsza siostra ma wadę serca - wspólny kanał przedsionkowo komorowy( nie ma zespołu downa gdyż właśnie ta wada występuje najczęściej u dzieci z tą chorobą ) mój dziadek również miał wadę serca. moje dodatkowe skurcze ( mocno odczuwalne..

Sprawdzony kardiolog z Wrocławia

.. ...wiedziałem - ma wadę zastawki przedsionkowo komorowej. Podobno bardzo nie wielką i od 6 lat nie miała żadnych badań i kłopotów. W sierpniu jej lekarz pierwszego kontaktu powiedział że zawroty głowy to normalne w takiej sytuacji i nie skierował jej na żadne badania. Jednak kiedyś ich nie..

Dodatkowe skurcze - Str. 308

.. ...cewnikowanie serca, operacje na zastawkach i tętnicach wieńcowych ). Poza tym migotanie komór może wystąpić w następstwie innych zaburzeń rytmu serca, jak: wczesne skurcze dodatkowe, częstoskurcz komorowy lub blok przedsionkowo - komorowy. * Nieźle nas lekarze ładują w balona mówiąc, że..

Otwór pomiędzy komorami u noworodka

.. ...ubytkach sąsiadujących z zastawkami, w ubytkach okolicy stożka, w ubytkach typu kanału przedsionkowo - komorowego. Zamykanie małego ubytku jest usprawiedliwione wobec zagrożenia infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, natomiastb zupelnie małe ubytki pozostawia sie bez leczenia chirurgicznego...

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 20

.. ...jam serca prawidłowa - zastawki przedsionkowo - komorowe i naczyniowe bez istotnych zmian morfologicznych - przepływ przez zastawki prawidłowy - ciągłość przegród zachowana - grubość mięśnia w normie - kurczliwość mięśnia LK bez odcinkowych zaburzeń - funkcja rozkurczowa LK w normie -..

Zespół Barlowa czyli problem z płatkami zastawki dwudzielnej

.. ...wypadania płatka / płatków zastawki dwudzielnej jest jedną z najczęstszych wad zastawkowych w wieku dorosłym. Zespołem Barlowa określane jest uwypuklanie tylnego lub obu płatków zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje..

Zaburzenia pracy serca po wszczepieniu zastawki i protezy aortalnej

.. ...tygodnie po wszczepieniu zastawki aortalnej mechanicznej i aortalnej protezy nadwieńcowej. Pojawiły sie zaburzenia pracy serca i zgłosiłem się w rejonie na ekg i holtera. Wyszła arytmia nadkomorowa pod postacią pobudzeń przedwczesnych przedsionkowych oraz przedsionkowych. Wykryto również..

Echo serca 2,5 latka

.. ...prawidłowe. Przepływy przez zastawki przedsionkowo - komorowe i komorowo - naczyniowe prawidłowe ( niewielka fala zwrotna z zastawki trójdzielnej, śladowa z zastawki t.płucnej - bez znaczenia hemodynamicznego ). Wielkość jam serca i kurczliwośc lewej komory w normie względem masy ciała...

USG serduszka mojego synka wcześniaczka

.. ...Przepływy przez obie zastawki przedsionkowo - komorowe są prawidłowe. Ist IT. Przepływ w pniu płucnym do 85 cm/sek, uwidoczniony śladowy zamykający się przewód tętniczy bez znaczenia. Łuk aorty szeroki, przepływy w normie. Dgn IstIT. PFo, Ślad PDA bez znaczenia hemodynamicznego. Po..

Prosze o szybką odpowiedz.

.. ...Male fale zwrotne przez zastawki ujsc przedsionkowo komorowych. Aorta wstepujaca, pien plucny nieposzerzone. AccT - 85ms. Bez wyraznych cech Z.P. Przeplyw przez zastawke trojdzielna swiadczy o wyraznych zaburzeniach fazy rozkurczowej prawej komory. Podobnie duze zaburzenia fazy..