Zastawka serca

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...umocowane są odpowiednie zastawki, które regulują kierunek przepływu krwi, nie pozwalając na jej cofanie z wielkich tętnic do komór ani z komór do przedsionków. W sercu występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...przedsionków przez otwarte zastawki przedsionkowo - komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz mięśniówki komór serca, więc krew swobodnie zostaje wtłoczona podczas skurczu przedsionków do komór serca. Ciśnienie skurczowe w lewej komorze jest pięciokrotnie wyższe od..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...możemy je podzielić na: zastawkowe, nadzastawkowe, podzastawkowe. Zwężenie zastawkowe występuje najczęściej u pacjentów z zastawka dwupłatkową. Prawidłowa zastawka aortalna ma trzy płatki. Objawy zwężenia odpływu z lewej komory serca. Do najczęstszych objawów zwężenia drogi odpływu z..

Zapalenie wsierdzia

.. ...pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca najczęstszą przyczyną infekcji jest Staphylococcus epidermalis. Częstą przyczyna infekcyjnego zapalenia wsierdzia są także bakterie z rodzin Streptococcus ( paciorkowce ) i Enterococcus ( enterokoki );. grzyby: Candida albicans, Aspergillus...

Zastawki serca

.. ...człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a..

Praca serca

.. ...powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionków. Jednocześnie zastawka aorty i zastawka pnia płucnego są otwarte, umożliwiając wydostanie się krwi na obwód. W czasie rozkurczu komór ( diastole ) mają miejsce zjawiska odwrotne...

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...kardiomiopatia przerostowa; wady zastawek serca; zatrucie czadem, przedawkowanie narkotyków ( np.amfetaminy ) i inne. Zawał serca występuje u pacjentów z dławicą piersiową ( angina pectoris, dusznica bolesna ), może także być jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi..

Powikłania zawału serca

.. ...występująca niedomykalność zastawki mitralnej ( dwudzielnej ), perforacja ( pęknięcie przegrody międzykomorowej ) oraz pęknięcie ściany serca. Obraz kliniczny zawału mięśnia sercowego może być powikłany poszerzeniem obszaru martwicy, odczynem osierdziowym, powikłaniami zakrzepowo -..

Niewydolność serca

.. ...nadciśnienie tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest osłabienie i łatwe męczenie ( pogorszenie tolerancji wysiłku..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca. Farmakologiczne leczenie niewydolności serca polega przede wszystkim na wspomaganiu pracy mięśnia sercowego i leczeniu objawów towarzyszących, np. obrzęków. Jeśli jest to możliwe, podejmuje się próby..

Dwupłatkowa zastawka aorty

.. Dwupłatkowa zastawka aorty zaliczana jest do najczęściej występujących wad serca u dorosłych ( 2 - 3 osoby ma tę wadę na 100 przebadanych osób ). Zdecydowana większość ludzi z dwupłatkową zastawką aorty nie wie, że ma wadę serca. Z reguły zastawka dwupłatkowa funkcjonuje prawidłowo. Dwupłatkowa zastawka..

Tetralogia Fallota

.. ...zwężenie występuje pod zastawką pnia płucnego ); aorta umiejscowiona nad otworem w przegrodzie międzykomorowej ( tzw. aorta jeździec ); przerost prawej komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego. Objawy kliniczne tetralogii Fallota. sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego;..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...wieku, niedomykalność zastawki dwudzielnej ( mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u noworodków! Kilka procent pacjentów z tą wadą przeżywa dzięki uruchomieniu mechanizmów kompensacyjnych jednak jest to tak poważne zaburzenie, że z reguły cierpią oni na dolegliwości bólowe za..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne. przewodnienie pacjenta; zbyt niska podaż..

Sztuczne zastawki serca

.. Sztuczne zastawki serca - wymiana zastawek serca na sztuczne. Serce ludzkie ma 4 zastawki kontrolujące kierunek przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...ocenić zaawansowanie zastawkowych wad serca, kurczliwość mięśnia sercowego, pozwala również stwierdzić istnienie nieprawidłowych połączeń między jamami serca. Przez dostęp żylny cewnik wprowadzany jest do prawej komory, gdzie wykonuje się takie same czynności. Podczas cewnikowania..

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...wrodzonym zwężeniem zastawki płucnej zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Wskazaniem do walwuloplastyki zastawki pnia płucnego jest jej zwężenie ( stenoza ). Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonikiem do prawego..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej wykonywana jest w leczeniu zabiegowym zastawkowego zwężenia aorty. Przed przystąpieniem do zabiegu walwuloplastyki lekarz ocenia zastawkę aortalną i jej pierścień. Przed zabiegiem wykonywane jest badanie ultrasonograficzne serca ( ECHO serca )...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...odpowiednio 2, 07 i 3, 35 oraz zastawkowej wady serca ( odpowiednio 2, 47 i 2, 13. Jednak nadciśnienie było zaburzeniem obserwowanym u ponad 60% badanych, a przebyty zawał czy wada zastawkowa były stosunkowo rzadkie ( 10% ). Stąd populacyjne ryzyko okazało się zdecydowanie największe dla..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania kontrapulsacji. niedomykalność aortalna; rozwarstwiający tętniak aorty. Kryteria zastosowania kontrapulsacji oparte na..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...komorach oraz na sztucznych zastawkach, śluzaka przedsionka, koronarografii i pomostowania aortalno - wieńcowego; wady anatomiczne tętnic wieńcowych - ujście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej, tętniaki, przetoki wieńcowe. Bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. stany..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu ( np. krwi ) w worku osierdziowym ( worku otaczającym serce..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może doprowadzić do krwotoków zagrażających życiu pacjenta. Dawkowanie ustala się..

Akineza

.. ...mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość prawidłowa, hipokineza - kurczliwość zmniejszona w stosunku do normy,najczęściej świadczy o..

Fala zwrotna

.. ...sercu, towarzyszy wadom zastawkowym o charakterze niedomykalności zastawek. Zjawisko to ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller. Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających przedsionki od komór ( zastawka trójdzielna pomiędzy..

Duszność

Duszność

.. ...mięśnia sercowego, wad zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca. Z przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP ( Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma, rak itd. ) Duszność może tez pojawić..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wsierdzia z uszkodzeniem zastawek serca i wtórną ich dysfunkcją, rzadko dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego. Bardzo niebezpieczne powikłania tocznia mogą wystąpić u dzieci urodzonych przez chore kobiety. Możliwe jest wystąpienie wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej...

Niedotlenienie serca

.. ...odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc i możliwość dostarczania tlenu;..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...wynika z niewydolności zastawek żylnych i zaleganiu krwi w kończynach dolnych. W przypadku prawokomorowej niewydolności serca zastój krwi dotyczy całej dolnej połowy ciała. Powiększona jest wątroba i śledziona, w ciężkich przypadkach niewydolności rozwija się wodobrzusze. Obrzęk kończyn..

Śluzak serca

.. ...szkodzenia jednej z zastawek lub układu bodźcoprzewodzącego serca. W takich wypadkach stosuje się odpowiednio wszczepienie sztucznej zastawki lub stymulatora serca. Śluzaki mogą nawracać po operacji. Pozostawienie dużego śluzaka dające objawy kliniczne wiąże się z ryzykiem wystąpienia..

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...komór serca z płatkami zastawek. Wewnętrzna powierzchnia komór serca nie jest gładka, ale wyrzeźbiona różnymi typami beleczek mięśniowych. Cześć z nich tworzy mięśnie brodawkowate. Szyty tych mięśni łączą się za pomocą strun ścięgnistych z brzegami płatków zastawek. Takie rusztowanie..

Szmery serca u dzieci

.. ...międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery niewinne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie wierzą się z żadną patologią budowy. Takie zjawiska nazywane są szmerami niewinnymi. Wprawiony w osłuchiwaniu serca lekarz potrafi rozpoznać szmery..

Szmery w sercu

.. ...budowy w obrębie aparatu zastawkowego lub samego mięśnia serca. Najczęściej przyczyną szmerów są niedomykalności lub stenozy zastawek, przy czym głośność szmeru nie musi korelować z nasileniem wady - konieczne jest badanie ECHO. Coraz częściej zdarza się, że szmery nad sercem dorosłego..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. Zastawka trójdzielna oddziela prawy przedsionek od prawej komory serca. Jest zbudowana z pierścienia zastawkowego i trzech płatków. O niedomykalności prawej zastawki przedsionkowo - komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. Stenoza zastawki trójdzielnej ( zwężenie zastawki trójdzielnej ) jest rzadką wadą serca. Występuje na skutek uszkodzenia płatków zastawki ( zrośnięcie się płatków brzegami ) w przebiegu choroby reumatycznej serca. Może być także spowodowana obecnością nieprawidłowej masy w prawym przedsionku ( śluzak,..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. Niedomykalność zastawki aortalnej jest wadą stwierdzaną względnie często. Śladowa niedomykalność, bez objawów klinicznych, występuje u znacznego procenta ogólnej populacji. Wada może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle..

Przewodozależny przepływ płucny

.. ...atrezji ( zarośnięciu ) zastawki płucnej. Prawa komora nie może przepompować krwi do pnia płucnego, możliwe jest za to cofnięcie się krwi z aorty do naczyń płucnych i w ten sposób ominięcie przeszkody. Innym przykładem wrodzonej wady serca z przewodozależnym przepływem płucnym jest..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...), wrodzona stenoza zastawki aortalnej lub wrodzony ubytek łuku aorty. Możliwa jest też wrodzona wada budowy samej komory, sytuacja taka nazywany jest wrodzonym niedorozwojem lewego serca. W przypadku koarktacji aorty, pewien odcinek tętnicy jest znacznie zwężony. Utrudnia to prawidłowy..

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...potocznie wieńcówka ), wady zastawkowe. Słowo skrajna może być jednak różnie interpretowane, dlatego przy kwalifikacji do przeszczepu serca bierze się pod uwagę kilka parametrów. Oznacza się minutowe zużycie tlenu. Rozpatruje się, jak często chory musi być hospitalizowany z powodu..

Kardiomegalia

.. ...nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi lub chorobami płuc ( POChP, astma, niedodma, pylice ). Choroby układu oddechowego powodują przerost prawej komory serca. Nadciśnienie tętnicze powoduje przerost lewej komory. Z czasem zmiany mogą jednak objąć cały mięsień sercowy. Niegdyś taki..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...Wegetacje rosną na płatkach zastawek serca. Mogą powodować trwałe uszkodzenia aparatu zastawkowego i są przez to przyczyną nabytych wad serca w postaci niedomykalności lub stenozy ( zapalna zlepienie się płatków ) zastawek. Jeśli wegetacje są duże i ruchowe, stwarzają dodatkowo ryzyko..

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...międzyprzedsionkowego. Taka konieczność zachodzi na przykład w atrezji zastawki trójdzielnej, kiedy drożny otwór międzyprzedsionkowy jest jedyną możliwością przedostania się krwi z prawej do lewej połowy serca...

Włókniak

.. ...się zwykle w obrębie zastawek serca ). Włókniaki mogą także występować w przełyku, w jelicie krętym, w obrębie tkanek śródpiersia czy wreszcie w obrębie gruczołu piersiowego. Postępowanie w przypadku włókniaka zależy od jego lokalizacji. Jest to guz łagodny, jeśli więc nie powoduje..

Wady serca

Wady serca

.. ...serca. Wady serca nabyte to najczęściej wady zastawek ( niedomykalności lub zwężenia ) powstałe na tle różnych chorób. Sztandarowym przykładem są wady zastawkowe będące powikłaniem choroby reumatycznej...

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...wyposażony w rodzaj zastawki, która przepuszcza krew tylko z prawego do lewego przedsionka. Wzrost ciśnienia w lewej połowie serca, który następuje po porodzie, powinien uniemożliwić dalszy przepływ bezpośrednio pomiędzy przedsionkami. U większości osób otwór ten całkowicie zarasta. U..

Hipoplazja

.. ...przypadku tej wady krew w zasadzie nie dostaje się do prawej komory, jej mięsień nie jest stymulowany, zaburzony jest prawidłowy rozwój tej części serca i w efekcie dochodzi do hipoplazji prawej komory serca...

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...dojść do uszkodzenia zastawek serca, zapalenie wsierdzia oraz rozwoju kardiomiopatii ( guzki reumatoidalne w mięśniu serca ). Rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów opiera się przede wszystkim na konstelacji objawów, badaniach immunologicznych i radiologicznych. W leczeniu RZS..

Badanie metodą Dopplera (badanie dopplerowskie)

.. ...przepływ krwi przez zastawki serca: oceny prędkości przepływu, pośrednio gradientu ciśnień przez zastawkę, ewentualnego przecieku w niedomykalności, itd. Ocena kierunku przepływu krwi jest często bardzo istotna w przypadku badania naczyń obwodowych, na przykład tętnic szyjnych i tętnic..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...powikłaniem uogólnionej postaci twardziny jest nadciśnienie płucne, dotyczy około 1/3 chorych. U części chorych obserwuje się niedomykalność zastawki mitralnej oraz objawy ostrego zapalenia osierdzia...

Plastyka serca

.. ...niedomykalności lewej zastawki przedsionkowo - komorowej ( zastawki mitralnej ), z czasem prowadzi do śmierci. Liczba wykonywanych przeszczepów serca jest wciąż zbyt mała, aby można było uznać transplantację tego narządu za realną metodę leczenia dla większości chorych. W środowisku..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zawał, niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki mineralnej, nadczynność tarczycy, ale też niektóre leki oraz wzmożone napięcie nerwowe wywołane stresem. Dotychczas arytmię serca leczono przy użyciu całkiem odwrotnej techniki – ablacji. Polega..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...mogą się osadzać na zastawkach serca i powodować zwężenie aorty - informuje Journal of Lipid Reseach ( JLR ). Zwężenie zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu na zastawce oddzielającej lewą komorę od aorty - zaburza to przepływ krwi i dodatkowo obciąża serce...

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...Mogą ją powodować wady zastawkowe ( głównie zastawka mitralna ), wady wrodzone ( na przykład dodatkowe, zbędne szlaki elektryczne w sercu, które zakłócają jego miarową pracę ), operacje serca, choroby mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, zawał. Jest też cały..

Wymianiono zastawkę aortalną metodą przezskórną

.. ...Polsce zabiegi wymiany zastawki aortalnej serca metodą przezskórną, bez otwierania klatki piersiowej, przeprowadzili lekarze w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ( Śląskie ) oraz Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...i symulacja naprawy zastawki serca. Na późniejszy termin przesunięto natomiast planowaną operację wszczepienia by - passów. Celem zabiegów było przetestowanie w realnych warunkach sali operacyjnej opracowanych dotychczas prototypów i rozwiązań konstrukcyjnych robota. Robimy te..

Nowa metoda leczenia zastawek serca

.. ...nową metodę leczenia zastawki dwudzielnej serca. Metoda polega na modyfikacji tkanki płatka przedniego zastawki dwudzielnej z jednoczesną zmianą kształtu pierścienia tej zastawki. W najbliższym czasie szczegóły naukowe opublikowane zostaną w specjalistycznej prasie - poinformował szef..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...jednocześnie ), 1stopnia wiotką zastawkę mitralną, jakąs nerwicę serca, wpw( to chyba częstoskurcz? już się pogubiłam ). Szukac w razie czego położniczego z kardiologiem? W ciąży nie jestem jeszcze, ale wolałabym się upewnic. Serdecznie pozdrawiam i... ma pan niezwykłe poczucie humoru,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...ślad fali zwrotnej pod zastawka mitralną ). Jeśli chodzi o arytmie ( te wstrętne skurcze, przewalania i trzepotania serca ) to też mam o tym nie myśleć, jeść dużo magnezu ( ktory niestety nie pomaga ) i wierzyc, że jestem zdrowa. Jeden z lekarzy ostatnio wspomniał o ablacji, ale dodał,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 55

.. ...wymiarach, szczelnych zastawkach itd, czy też jest to serce mające inną chorobę oprócz arytmii. Czasami istnieje konieczność wykonania jeszcze innych, czasem dość skomplikowanych badań w celu ustalenia rodzaju choroby serca. Toteż dwaj pacjenci z dokładnie tym samym typem arytmii mogą..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 58

.. ...jest niedomykalność zastawki mitralnej i trzepotanie przedsionków. Niedomykalność jest mała więc nie będziemy się teraz tym zajmować bo może sama się wstąpić tak jak przed laty wstąpiło mi się powiększenie ( bardzo znaczne ) prawej komory i wypadanie łącznie z zawieszaniem się płatka..

Echo serca i pogrubialy płatek przedni zastawki mitralnej

.. ...pogrubialy platek przedni zastawki mitralnej do 6,2 mm, zwloknialy, reszta w normie teraz doppler zastawka mitralna VE max 1,0m/s, VA 0,42m/s fala zwrotna slad/I stopnia aortalna bez fali zwrotnej zastawla trojdzielna vmax 0,70m/s fala zwrotna slad I stopnia o Vmax 2,7 m/s RVSP 28mmhg..

Echo serca

.. ...cios takiego: Obraz zastawki mitralnej w normie: EF=N ( 80 - 150 )mm ( s ), a ja mam EF= 51mm/s???????????co to oznacza? Skrotem EF najogolniej rzecz biorąc oznacza się frakcje wyrzutowa lewej komory ,ale nie mierzy sie jej w mm/s , tylko w procentach. ten parametr byl wpisany przy..

Echo serca - Str. 2

.. ...tetniczego ) czy zwężeniu zastawki mitralnej na 100% jest to wpisane przy obrazie zastawki mitralnej i jest to EF, mam teraz wynik przed saba, a moze to kat nachylenia, przez ktore przepływa krew czy cos takiego? A sa inne parametry ewentualnej uposledzonej funkcji rozkurczowej , czli..

Echo serca - Str. 3

.. ...pompy. Pacjent lat 52. Zastawka mitralna: płatki cienkie, przeciwstawne ruchome DE: 21 mm ( 20 - 30 ) EF: 120 mm/sek. ( 50 - 150 ) Zastawka aortalna: płatki cienkie szerokość pierścienia: 34 mm ( 20 - 38 ) separacja płatków: 22 mm ( 15 - 27 ) Lewy przedsionek: 43 mm ( 20 - 40 ) Lewa..

Echo serca - Str. 4

.. ...że mam niedomykalność zastawki trójdzielnej IV stopnia,ponadto mam prawą część serca powiększoną, mam 18 lat, trenuje sport - lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. Pierwsze pytanie - Jak trenowanie wpłynie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 11

.. ...skończywszy na odchyleniu zastawki serca. Nerwica jest niebezpiecznym zjawiskiem Zawsze wybiera sobie najsłabsze organy naszego ciała i na nich * odbija sobie nerwy * . Warto zwrócić uwagę dlaczego nerwica atakuje lewą stronę naszego ciała. W psychoterapii jest tak, że lewa strona..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...morfologię. Mam mały problem z zastawką mitralną, ale prawie niezauważalny - lekka niedomykalność ( poza tym wszystko było ok ). Czy to właśnie z tego powodu odczuwam te przeskoki serca właśnie podczas wysiłku? Troszkę mnie to niepokoi, bo tyle się teraz mówi o młodych ludziach, którzy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 29

.. ...jest to: - wypadanie zastawki mitralnej - zaburzenia rytmu serca pod postacią pojedyńczej extrasyptolii nadkomorowej, komorowej i SV - Tach Pobudzeń komorowych zarejestrowano 1966, a nadkomorowych 245. Troche zaczynam się denerwować czytając wasze posty i nie tyle sie denerwuję jakąś..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 139

.. ...śladową niedomykalność zastawki miteralnej.I wszystko się zgadza.Mam takie stany nerwicowe a podłoża tego wszystkiego trudno było się doszukać.Żaden lekarz nawet psychiatra nie wiąze nerwicy z taką wadą serca.Ja kiedyś pytałam czy ma jakiś związek serce z nerwicą ale wymijająco mi na to..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...Dobry Wypadanie płatka zastawki mitralnej( dwudzielnej ) jest jedną z najczęściej spotykanych zmian w budowie serca, to nie jest wada, tylko taka cecha jej budowy, która powoduje zwykle niewielkie cofanie się krwi do lewego przedsionka ( płatki zastawki są wydłużone przez co minimalnie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 5

.. ...mnie wypadanie płatka zastawki mitralnej 3 lata temu objawy mam takie jak wszyscy kołatanie serca przyśpieszone tętno czasem silny skurcz i wtedy wysiadam myślę że ju ż koniec. od czasu wykrycia wady urodziłan córeczkę siłami natury. Moim zdaniem wszystko zalęży od psychiki. Trzy..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 11

.. ...wyszlo duze wypadanie zastawki mitralnej,USG robilam z powodu arytmii,w sumie mialam 4 USG serca i na kazdym sie to potwierdzilo,czestoskurcz wezlowy mialam leczony ablacja,nie czuje objawow wypadania tej zastawki,lekarz mi powiedzial,ze to jest taka uroda serca i nie nalezy tym sie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 28

.. ...mnie wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, zaburzenia rytmu serca i delikatne szmery na sercu i jeszcze jakieś skurcze w okolicach mostka. Lekarz prowadzący powiedział że te wszystkie objawy to nic takiego i nie przepisał żadnych leków tylko właśnie też powiedział żeby się nie..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...do zycia. Sa rowniez zastawki otwarte. Powiem prosta a bardzo prawdziwa rzecz. Otoz jestem przekonana, ze kazda wada sie poglebia jesli na czas nie zrobi sie wlasciwego spostrzezenia. Tak sa wady serca ukryte i wrodzone, sa i nabyte. Te nabyte tak jak sie nabylo tak mozna pozegnac..

Zespół Fallota

.. ...serca ( niedomykalnosć zastawki aortalnej i zwężenie aorty )mój najstarszy syn tez mial wade i niedawno zostałam poinformowana że każde moje dziecko ma 10% że urodzi się z wadą serca.Na sześcioro dzieci mam jedno chore więc to i tak nieźle: ) jesteśmy rodzicami 5 letniego synka Jasia,..

Mam WPW i jestem uczulony na punkcie serca

.. ...Relaksacja prawidlowa. Zastawka mitralna - fala zwrotna 1 stopnia Zastawka aortalna - delikatne brzezne zwapnienia platkow, obecna fala zwrotna 2 stopnia. Pozostale zastawki i przeplywy przez nie bez istotnych klinicznie odchylen. Osierdzie prawidlowe. Wnioski: niedomykalnosc aortalna 2..

Potas - czemu go tak mało?

.. ...i zwloknialy platek zastawki mitralej oraz niedomykalnosc w trzech zastawkach ale I stopnia i lekarze twierdza ze to nie moze byc od tego sugerujac nerwice serca a ja sama juz nie wiem........ehhhh Barbaro, czytając twoje posty od jakiegoś czasu tez się ku temu sklaniam. Owszem masz..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...się te same sztuczne zastawki podczas operacji? Czy miał ktoś taką operację? Jak samopoczucie? Ponadto być może będę musiał mieć protezę aorty wstępującej. Czy po takim zabiegu funkcjonuje się normalnie??? mam syna w wieku 2latka i 6mies.mial on op.rossa.operacja byla w czdmp w..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 2

.. ...wszczepienie aorty i sztucznych zastawek też tyka jak zegarek . Powiedz mi jak długo dochodziłeś do zdrowi kiedy wróciłeś do pracy jak dalsze twoje życie na co musisz zwrócić uwagę dzieki Lidia Dzieńdobry!czeka mnie wymiana zastawki trójdzielnej,chcialabym dowiedziec sie czegos wiecej na..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 3

.. ...tzn. niedomykalność zastawki aortalnej. Zastanawiam sie czy musze sie juz poddawac tej operacji ( mam 21 lat ) czy nie moge jeszcze poczekac. W szpitalu w Rzeszowie lekaz powiedzial ze moge jeszcze zyc z ta wada od 5 do 10 lat, lecz w klinice w Zabrzu pan doktor powiedział ze nie ma na..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 4

.. ...aorty i niedomykalnośc zastawki. w 2000 roku przeszedłem plastykę ( balonikowanie ) 27 lipca jadę na badania przymiarkowe to przeszczepu zastawki serca. Chciałem się dowiedziedzieć jak takie badania będą wyglądać, słyszałem że polegają one na tym co plastyka ( wprowadzenie kamery do..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 17

.. ...przewodzenia przebiega pod zastawka i krew plynąca z zastawki chłodzi elektrodę. Witam moze tu uzyskam odpwiedz?Chodzi mi o badanie elektrofizjologiczne,po holterze wyszlo,ze mam arytmie nadkomorowa,a w trakcie badaniu elektofiz.nie wywolano u mnie arytmii i lekarz powiedzial,ze jest..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...sercowego i plastyce zastawki dwudzielnej. Odrebny sposób leczenia polega na wszczepieniu w przypadku pogarszającej się funkcji serca i braku dawcy przeszczepu mechanicznych urządzen tymczasowo wspomagających jego prace ( VAD - Ventricular Assist Device ). jest to tzw pomost do..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...stopnia.niedomylaność zastawek , nadciśnienie i prawdopodobnie napadowe migotanie przedsionków..Z tego ci się orientuję ,to mam dość duże powiększenie lewej komory.Czuję się różnie. Bardzo często odczuwam ból między łopatkami i po tym pojawia się kołatanie i nierówne bicie serca.Na..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 14

.. ...III/IV * i Niedmykalnośc Zastawki Mitralnej IV * obecnie I/II * . Jestem pod stałą opieką Klinikii Kardiologi Dziecięcej w Katowicach. Moja frakcja wyrzutowa serca EF wynosiła na początku 10 % obecnie wynosi ona około 26 - 30 %. 21 stycznia czyli jutro jadę do Kliniki na badania..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 18

.. ...serca, niedomykalnością zastawki, wymiarami serca? No i jak się czujesz? przecież dopiero co miałaś EF 25, czujesz tę poprawę? Marian o Klinice w Zabrzu niewiele ci powiem bo jeździłam tam 2 razy z mężem a z dzieckiem to na pewno coś zupełnie innego. W razie gdyby był jakiś problem ze..

Po ablacji - Str. 21

.. ...jest niedomykalnośc zastawki dwudzielnej serca ale na szczęście I stopnia.To bywa różnie bywa u różnych ludzi, Każdy organizm inaczej reaguje i odczuwa. Pozdrowienia dla wszystkich. Ewa Proszę mi powiedzieć, czy 5 tys. pauz o czasie trwania pow. 2 sek każda ( 24 godz. badanie met...

Niskie tętno

.. ...stwierdzoono wypadanie płatka zastawki i bradykalię( spowolniona praca serca - przy tym bardzo niskie ciśniebie ).Pozdrawiam Jestem wysokociśnieniowcem i dzisiaj mam niskie ciśnienie ( jak dla mnie )154/76 , puls 45. Niepokoi mnie wolne tętno. Czy to jest niebezpieczne? Uprawiałeś sport?..

Choroby serca - genetyczne?

.. ...ciśnienia i niedomykalność zastawki 1 stopnia. moja młodsza siostra ma wadę serca - wspólny kanał przedsionkowo komorowy( nie ma zespołu downa gdyż właśnie ta wada występuje najczęściej u dzieci z tą chorobą ) mój dziadek również miał wadę serca. moje dodatkowe skurcze ( mocno odczuwalne..

Szybkie tętno - Str. 15

.. ...Mianowicie czy wstawki i zastawki serca to to samo? Jeśli nie to może ktoś wie coś na temat wstawek? Mam to zadane na jutro z biologi, ale do głowy mi wcześniej nie przyszło, że ani w encyklopedii ani w internecie nie będę mogła znależć o tym informacji. Wprawdzie nic by się nie stało..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach

.. ...chore ( wypadanie płatka zastawki dwudzielnej i zespół WPW ).Marihuana jak i inne narkotyki przyspieszają akcję serca. Nikt nie powinien ich zażywać, a tym bardziej osoby chore na serce !!!!!. Proponuję je odstawić !!!! i przebadać się jak najszybciej. witam czasami mam uczucie jak by..

Szmery w sercu są groźne?

.. ...serca to niedomykanie zastawki serca lub jej wypadanie. Krew wtedy może się cofać co powodowac moze omdlenia, kolatanie seca, nerwice, nadpobudliwośc oraz dyskomfort. Jesli chcesz o tym porozmawiać pisz na gadu 5229584 i nie boj się to nie jest nic strasznie poważnego: ) trzymaj sie..

Szmery w sercu są groźne? - Str. 3

.. ...stwierdził niedomknięcie zastawek, ale powiedział, że nie ma się czym przejmować, bo to jest tylko częste zaburzenie okresu dorastania i że to minie Mam 19 lat. Jak byłam mała wykryto u mnie szmery serca. W wieku 14 lat stwierdzono, że one zniknęły. Ostatnio lekarka stwierdziła, że dalej..

Szmer serca u 19 letniej dziewczyny

.. ...tyle że ma jakąś wadę zastawek i troche przepływającej krwi się cofa... Dla mnie choroby serca były zawsze czymś strasznym. Ona twierdzi że nie powinenem się tym przejmować, że to podobno w niczym jej nie przeszkadza... Ale ja wolałbym dowiedzieć się jak najwięcej na dany temat... Czy..

Szmer serca u 19 letniej dziewczyny - Str. 2

.. ...wykazały niedomykalność zastawki dwudzielnej.W związku z tym kardiolog przepisał mi Betaloc.Ostatnie badania robiłem jakies pół roku temu przed wyjazdem do Anglii i okazało sie,że od czasu do czasu występuje u mnie mała arytmia.Powiedziano mi,żebym sie nie martwił poniewaz nie jest to..

Po bajpasach - Str. 4

.. Jestem po operacji zastawki serca.Operacje na by - pasy przeprowadza się w szpitalach tam gdzie zastawki.Większość osób po operacjach na by - pasy to osoby po 70 - tce. Moj tata przeszedl operacje 9 dni temu.Byl po 3 zawalach i ma cukrzyce.5 dni lezal na Oiomie do[piero po 5 dobach zwiezli go na dol.Wszystko..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 3

.. ...też wypadanie płatka zastawki mitralnej serca, co podobno też powoduje zwiększoną utratę MG. Jeśli chodzi o Potas, Sód, Wapń to wszystko jest w normie. Tak czy siak, alkohol powoduje u mnie następnego dnia wzmożone objawy. Ponieważ jest też u mnie podejrzenie o nieprawidłowe działanie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 37

.. ...i nadkomorowe.Ale za 2 i 3 razem na echo wyszly mi juz niedomykajace sie 3 zastawki serca w malym stopniu,nie jest to grozne dla zycia i nia trzeba leczyc,chyba ze niedzomykaja sie w wiekszym stopniu...