Zastawka trójdzielna

Zastawki serca

.. ...komorą znajduje się zastawka trójdzielna ( trzypłatkowa, łac. tricuspidalis ). Pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą znajduje się zastawka dwudzielna ( dwupłatkowa, łac. mitralis ). W ujściu aorty z lewej komory serca znajduje się zastawka aortalna, natomiast w ujściu pnia płucnego..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej...

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. Zastawka trójdzielna oddziela prawy przedsionek od prawej komory serca. Jest zbudowana z pierścienia zastawkowego i trzech płatków. O niedomykalności prawej zastawki przedsionkowo - komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej..

Mutacje genów przyczyną zespołu Ebsteina

Mutacje genów przyczyną zespołu Ebsteina

.. ...zaburzeniach w rozwoju zastawki trójdzielnej. Naukowcy z Holandii zbadali osoby cierpiące na tę chorobę i odkryli, że występuje u nich mutacja genów odgrywających istotną rolę w strukturze serca. Zespół Ebsteina. W zespole Ebsteina zastawka między prawą i lewą komorą serca jest..