Zastawki aorty

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...Reseach ( JLR ). Zwężenie zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu na zastawce oddzielającej lewą komorę od aorty - zaburza to przepływ krwi i dodatkowo obciąża serce. Takie zwężenie występuje u 2 procent osób powyżej 65 roku życia oraz ponad 5 procent po 85..