Zastawki

Zastawki serca

.. ...człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a..

Sztuczne zastawki serca

.. Sztuczne zastawki serca - wymiana zastawek serca na sztuczne. Serce ludzkie ma 4 zastawki kontrolujące kierunek przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego...

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...ostrej niedomykalności zastawki. Jest to bardzo poważne powikłanie zawału mięśnia sercowego. Struny rzekome. Struny rzekome maja budowę podobną do strun ścięgnistych. Różnica polega na ich przebiegu, a mianowicie nie łączą mięśni brodawkowatych z łatkami zastawek, ale przebiegają..

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

.. ...niewydolność serca ), wady zastawkowe i choroby osierdzia, zaburzenia rytmu serca, masywna zatorowość płucna. Wpływ upośledzonej pracy serca na nerki - objawy. Pacjent w takiej sytuacji, poza objawami ONN, prezentuje objawy choroby podstawowej serca. Najczęściej zgłasza osłabienie,..